Udvalget for Stevns Verdensmål (historisk udvalg)

Udvalget Stevns Verdensmål afsluttet sit arbejdei starten af 2021. Her afleverede udvalget de endelige anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Med anbefalingerne følger en vision for en bæredygtig udvikling i Stevns, der understøtter FN’s Verdensmål.

Udvalgets anbefalinger

Udvalgets anbefalinger tager udgangspunkt i de fire visionspunkter, som udvalget præsenterede for kommunalbestyrelsen i december 2019: 

 • I 2030 trives Stevnsborgerne i bæredygtige, drivhusgasneutrale, grønne boliger. Der er høj aktivitet i de mange sociale, kulturelle og produktive fællesskaber.
 • I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen.
 • I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgasneutral transport.
 • I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for, hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.

§17 stk. 4-udvalg Stevns Verdensmål

Kommunalbestyrelsen nedsatte i marts 2019 det såkaldte § 17 stk. 4-udvalg Stevns Verdensmål, der skulle øge fokus på FN’s Verdensmål. Et § 17,4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte med henblik på at løse en konkret opgave. Udvalget var sammensat af seks borgere og tre politikere fra kommunalbestyrelsen.

Stevns Verdensmål Rapport (pdf)
Kommissorium og proces (pdf)
Midtvejsstatus Stevns verdensmål (pdf)
Folder, udvalgets arbejde (pdf)

Se videoen, hvor medlemmerne af udvalget Stevns Verdensarv evaluerer på arbejdet med verdensmålene

Line Krogh Lay (B)

Store Heddinge

Mobil: 22 90 03 40 
lineklay@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT)
 • Opgaveudvalg: Udvalget for bæredygtige boliger, Formand
 • Klar Forsyning A/S 
 • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT)
 • Stevns Musikskole

Hent billede i høj opløsning

Steen S. Hansen (A)

Hårlev

Mobil: 31 51 37 79
stehan@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Social og Sundhed (SSU)
 • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT)
 • Movia repræsentantskab
 • Stevns Udsatteråd

Hent billede i høj opløsning

Sejer Folke (Ø)

Hellested

Mobil: 21 46 83 58
sejerhen@stevns.dk 

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Social og Sundhed (SSU)
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billede i høj opløsning

Kasper Skov Brokøb

Skansevej 10
4673 Rødvig
brokoeb@gmail.com

Rasmus Jørgensen

Rødvig Strandvej 70
4673 Rødvig
rasmus@kalk.dk

Jan Sørensen

Amtsskrivervej 16
4671 Strøby
mail@jesmanagement.dk

Lone Clausen

Strædet 8
4660 Store Heddinge
lc@direkte.org

Andreas Vestergaard Pedersen

Engvangsvej 86
4600 Køge
post@andreasv.dk

Niels Hejlskov

Fejøvej 21
4652 Hårlev
niels.hejlskov@mail.dk