Kør med bus, tog eller flextrafik i Stevns Kommune

Hvis du skal bevæge dig rundt i Stevns Kommune, kan du benytte bus, tog eller flextrafik.

Der er i alt 12 buslinjer i Stevns Kommune. Skolebuskørslen er fra august 2016 blevet integreret i den kollektive bustrafik. Det er Movia, som driver kommunens buslinjer.

Lokaltog driver Østbanen, som kører mellem Køge og Rødvig/Faxe Ladeplads. Fra Hårlev er der tog til Køge ca. hvert kvarter i dagtimerne.

Flextrafik

Flextrafik er en særlig ordning for buskørsel, som er et alternativ til almindelige busser og taxa.

Da ordningen er åben, kan du køre fra adresse til adresse uafhængigt af buslinjer. Til gengæld er prisen højere end en busbillet, men halvdelen af en taxa, fordi kørslen kan koordineres med andre.

Det betyder, at du ikke altid kommer til at køre den korteste vej, hvilket du dog ikke skal betale ekstra for. For at du kan benytte dig af den åbne ordning, skal du køre mellem to adresser i de kommuner, som er med i ordningen. 

Med Flextur får du et 'stoppested' på din adresse, og du får transport helt frem til dit bestemmelsessted til en fast pris, som du får ved bestillingen.

Læs mere om Flextur hos Movia

Plustur

Plustur gør det nemmere for dig at benytte busser og tog, selv om stoppestedet eller stationen ikke er lige uden for din gadedør. Plustur begynder nemlig ved din postkasse, hvor du bliver hentet af en chauffør i en af de biler, der også kører flextrafik for Movia. Du bliver kørt til en station eller et stoppested, hvor du kan komme videre med tog eller bus. 

Rejsen med plustur planlægger du med rejseplanen, som sørger for at sammensætte plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får du tilbudt plustur hele vejen.

Fast pris

Plusturen har en fast pris på 21 kr. uanset, hvor langt du skal. Via rejseplanen bliver du sendt videre til en særlig hjemmeside, hvor du bestiller turen. Det skal ske senest to timer inden, du skal afsted.

Ordningen er åben for alle borgerne, uanset hvilken kommune du bor i. Plusturen skal blot begynde og slutte i en kommune med plustur.

Læs mere om Plustur hos Movia

Østbanen skal renoveres

Fra sommeren 2023 begynder Lokaltog at renovere Østbanen. Det er et omfattende, men nødvendigt arbejde, som medfører ændringer i togdriften det næste års tid.

Se planen for, hvordan og hvornår Østbanen renoveres på Lokaltog.dk