Anmeld at du har set rotter

Vidste du, at kommunen har pligt til at bekæmpe rotter? Og at du allerede har betalt for det?

Det er vigtigt, du melder det til kommunen, hvis du har set rotter, eller tegn på tilstedeværelse af rotter.

Ser du tegn på rotter, er det vigtigt at du hurtigt anmelder det til kommunen. Det kan du nemt gøre ved at trykke på linket i den grønne boks.

Anmeld rotter hurtigt

Rotter kan gøre stor skade på din ejendom samt være smittebærere af sygdomme.

Rotternes mejselformede fortænder kan de gnave sig igennem stort set alle materialer, som er blødere end jern, både aluminium, zink, plast, kalksten og mursten.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, har du pligt til straks at anmelde det til kommunen. 

Kommunen har pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotterne, og en anmeldelse om rotter vil altid resultere i et besøg af en skadedyrsbekæmper.

Mød vores nye rotteteam

Når du har anmeldt rotter til kommunen, sørger vi for, at vores nye rotteteam, som nu også inkluderer Helle og hunden Hakki, foretager en grundig undersøgelse og iværksætter nødvendige bekæmpelsesforanstaltninger.

Det er vigtigt, at du følger rottebekæmperens råd og vejledning for at minimere risikoen for yderligere problemer.

Som grundejer er det dit ansvar at sikre og holde din ejendom ren og ryddelig for at undgå rotter.

Besøg og kontakt

For at du som borger nemmere kan planlægge at være hjemme, når rottebekæmperen kommer, køres der som hovedregel i faste områder på nedenstående dage. Uforudsete ændringer kan dog forekomme: 

 • Mandag - 4600 Køge - 4671 Strøby og 4672 Klippinge
 • Tirsdag - 4652 Hårlev og 4682 Tureby
 • Onsdag - 4660 Store Heddinge
 • Torsdag - 4653 Karise og 4673 Rødvig Stevns
 • Fredag - Opsamling

Når du har lavet en anmeldelse, ringer rottebekæmperen til dig hurtigst muligt. Du får en tid førstkommende hverdag, der køres i dit distrikt.

Hvis du har rotter indendørs kommer rottebekæmperen senest næste dag.

Du kan forvente besøg samme dag, hvis du har anmeldt rotter indendørs inden kl. 12.00.

Du kan forvente besøg senest næste dag, hvis du har anmeldt rotter indendørs efter kl. 12.00.

Du kan også anmelde rotter i weekenden og på helligdage, men kun, hvis du har set rotterne i de beboede dele af din ejendom og ikke i fx garagen, udhuset mv.

Ring på tlf. 56 57 59 30 mellem kl. 10.00 og 12.00. Her får du fat i vores vagttelefon, som vurderer om anmeldelsen skal gå videre til rottebekæmpelsesfirmaet Mortalin, med henblik på et besøg hos dig.

Du kan kontakte rottebekæmperen direkte via det visitkort, du har fået udleveret.

Har du ikke fået rottebekæmperens kontaktinformationer, kan du ringe til Mortalin på hverdage fra kl. 8.00-16.00. Ring på tlf. 88 42 00 00.

Hvis du har bemærkninger eller kommentarer til en igangværende sag/anmeldelse, kan du sende rottebekæmperen en mail. Du skal skrive adressen, som anmeldelsen er oprettet på, i emnefeltet i mailen. 

Send en mail til Mortalin

Sådan forebygger du rotter

Forebyggelse af rotter er altid at foretrække frem for at skulle bekæmpe, når rotterne først er kommet.

Du har som grundejer pligt til at sikre og renholde din ejendom, således at rotterne ikke får mulighed for at etablere sig. Specielt dyrehold kan tiltrække rotter. Se eksempler på, hvordan du kan sikre dit hønsehus m.v. (pdf)

Værd at vide om rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Udgifterne til selve rottebekæmpelsen dækkes via kommuneskatten eller et gebyr opkrævet via ejendomsskatterne, men du har som grundejer pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken samt andre tiltag fx tætning af huller i vægge, der er nødvendige for at bekæmpelsen bliver effektiv.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

 • Vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet.
 • Bor du i et rotteplaget område, kan du med fordel montere en godkendt rottespærrer i afløbsrørene.
 • Undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald.
 • Undlad at fodre fx fugle så meget, at der er tilgængeligt foder for rotterne ved dagens ophør.
 • Ryd op. Undgå at have genstande og affald stående, hvor rotterne kan gemme sig.
 • Anmeld straks til kommunen, når du ser en rotte eller spor efter rotter.

Der føres kommunalt tilsyn med:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
 • opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Disse ejendomme vil den kommunale rottebekæmper besøge en gang om året i vinterperioden fra oktober til og med februar.

Den kommunale rottebekæmper vil sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, undersøge, om der er rotter på ejendommen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme på ejendommen, undersøger den kommunale rottebekæmper tilgængelige udendørsarealer for tegn på rotter.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen.

Hvis der er rotter iværksætter rottebekæmperen en bekæmpelse efter gældende regler.

I Danmark kræver det autorisation at bekæmpe rotter. Der findes to autorisationer:

 • R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
 • R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Når du har bestået enten R1- eller R2-autorisationskurset, kan du få din autorisation mod at betale et gebyr på 466 kr. (2024) 

Autorisationsbeviset bliver tilsendt som Digital Post.

Du kan læse mere om autorisationskurserne til rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Indhold fra borger.dk