Få tilskud til en mentorordning

Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren.

En mentor er en person, som har til opgave at indføre en ny medarbejder i dennes kommende arbejde. Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, som vi frikøber for et tidsrum eller en ekstern konsulent.

Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren. Det er en betingelse, at det er af afgørende betydning for ansættelsen, at der knyttes en mentor til den nyansatte.

Tilskuddet dækker frikøb af den interne mentor eller honorar til en ekstern konsulent. Tilskuddet til mentorfunktionen fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren ud fra en konkret vurdering af behovet hos den nyansatte.

Jobcenter Stevns
S:Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge