Jeg har skimmelsvamp i min bolig

Hvis du opdager skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt, at du tager hånd om det. Det kan udgøre en sundhedsfare, men små angreb kan fjernes ved udluftning og rengøring med Rodalon.

Hvis du opdager skimmelsvamp I din lejebolig, skal du kontakte udlejer. Det er ejeren af bygningens ansvar, at bygningerne er sunde at opholde sig i. Du kan henvende dig til os om uløste problemer med indeklima.

Når vi har modtaget og vurderet dit udfyldte spørgeskema, vil du og din udlejer senere blive kontaktet. Det kan evt. blive nødvendigt at gennemføre en besigtigelse med følgende formål:

 • visuel og lugtmæssig registrering
 • bedømme forekomst og udbredelse af synlig fugt eller vækst
 • bedømme synlige svigt i konstruktioner og installationer
 • vurdere eventuelle specifikke konstruktive indgreb
 • vurdere repræsentative måleområder

Fakta om skimmelsvamp

Anmeld nemt skimmelsvamp digital via vores skema her

Få hjælp til at anmelde skimmelsvamp

Hvis du har svært ved at bruge det digitale skema, så ring til os og få hjælp på telefon: 56 57 54 24

Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation. Du kan holde luftfugtigheden nede i hjemmet ved at følge disse gode råd:

 • Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.
 • Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal.
 • Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.
 • Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen må ikke være lavere end 18 grader.
 • Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for at udbedre skaden hurtigst muligt.
 • Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene.

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, der findes overalt i naturen. De lever af organisk materiale fra f.eks. planter og råddent træ. Skimmelsvampe kan også vokse indendørs, hvis der er fugtigt organisk materiale.

Du kan læse mere om skimmelsvamp her:

Vejledning om skimmelsvamp (pdf)

Information om skimmelsvamp (pdf)

Skimmelsvampe danner et net af lange, meget tynde tråde. Det hedder mycelium.

Når nettet bliver tilstrækkeligt stort, kan du se det med det blotte øje som skimmel og mug i forskellige farver. Indendørs kan du også ofte lugte, hvis der er skimmelsvampevækst, fordi nogle af svampene lugter muggent, jordslået og "sommerhusagtigt".

Det er ikke alle mennesker, der kan registrere denne skimmelsvampelugt.

Skimmelsvampe spreder sig ved at lave sporer. De er den del af svampen, der spiller en afgørende rolle ved allergi.

Sporerne fra de forskellige svampe har forskellig størrelse, form og farve, men er typisk 0.002-0.02 mm store. De frigøres ofte til luften i store mængder, og kan spredes langt ved hjælp af vinden.

Hvis sporerne lander på fugtigt organisk materiale, så begynder der at vokse skimmelsvampe på det nye sted.