Spildevand

Stevns Kommune har en spildevandsplan, hvor du kan læse om vores målsætninger for området.

Åben spildevandsplan 2021-2030

Vær opmærksom på, om der er vedtaget et tillæg for dit område.

Er der kloakeret eller planlagt kloakering for min ejendom?

Gå  direkte til "Hvad gælder for mig" i kommunens spildevansplan

I spildevandsplanen fremgår det blandt andet, hvor der er etableret kloakker i Stevns Kommune. Du kan også læse om målsætningerne og økonomien for området.

Du skal være opmærksom på, at der kan være en høring i gang.

Tillæg til spildevandsplanen

Spildevandsplanen er vedtaget i sommeren 2021 og gælder frem til 2030.

Ændringer til spildevandsplanen i planperioden skal indarbejdes og vedtages som tillæg til spildevandsplanen.

Du kan se vedtagne tillæg her.

Inden et tillæg til spildevandsplanen kan vedtages af Kommunalbestyrelsen, skal det i en offentlig høring.

Hvis der er tillæg i høring, vil det/de være synlige på forsiden i den øverste fane

Fordeling og ansvarsområder

Spildevandsområdet er delt mellem Stevns Kommune og KLAR Forsyning.

I Stevns Kommune varetager vi de myndighedsmæssige opgaver, som f.eks. ansøgninger om tilladelse til udledning af regn- og spildevand for både private og erhverv. Hvis du har spørgsmål til håndteringen af overfladevand, kan du kontakte Stevns Kommune.

Hvis du har spørgsmål vedrørende driften og vedligeholdelsen af det offentlige kloaksystem eller til planlagt kloakering af din ejendom, skal du kontakte Stevns Forsyning A/S, som ejer og driver kloaksystemer samt renseanlæg i Stevns Kommune.