Haveaffald

Stevns Kommune henter dit haveaffald to gange om året.

Afhentning af haveaffald

Haveaffald afhentes to gange om året - forår og efterår.

Se hvornår du får afhentet haveaffald på Renowebs hjemmeside

2 dage før indsamlingen

Haveaffaldet må tidligst lægges ud to dage før indsamlingen, men inden kl. 06:00 på dagen, hvor indsamlingen starter. Det skyldes hensyn til færdsel og fremkommelighed på de offentlige arealer.

Du må ikke brænde haveaffald af

Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt ifølge affaldsbekendtgørelsen. Bioaffald skal i stedet indsamles til genanvendelse.

Sankthans aften må du gerne lave et sankthansbål, hvis du overholder reglerne for afbrænding. Er det for vådt til at du kan afbrænde dit sankthansbål på sankthansaften, skal du bortskaffe det som haveaffald.

 

Indsamlingsregler for haveaffald

 • Kun private ejendomme. Haveaffald indsamles kun ved alle private ejendomme (også sommerhuse). Der indsamles IKKE haveaffald fra erhvervsejendomme. Dette skal den erhvervsdrivende selv bortskaffe for egen regning.
 • 2 gange årligt. Indsamlingen sker 2 gange årligt i perioderne april-juni og september-november.
 • Indsamlingstidspunkt. Indsamlingsplanen findes på kommunens hjemmeside, ved annoncering samt på Renowebs hjemmeside under Mit affald.
 • Fremkommelighed. Af hensyn til færdsel og fremkommelighed må haveaffald til indsamling ikke lægges ud før tidligst 2 dage før indsamlingen starter - og senest kl. 06.00 den dato indsamlingen påbegyndes i området.
 • Der indsamles over 4-5 dage i det enkelte område.
 • Haveaffaldet skal være synligt fra vejen, så vognmanden kan se det.
 • I tilfælde af spærring for færdsel på fortov, cykelsti og/eller kørebane forbeholder Stevns Kommune sig ret til at foretage speciel afhentning af det pågældende udlagte haveaffald for grundejers regning.
 • Indsamlingen foregår med grab, hvorfor haveaffald skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til hegn, græsplæner, postkasser, kabelkasser, træer, luftledninger m.v.
 • Der må ikke lægges haveaffald på målerbrønde, betondæksler og ved stengærde, da vognmanden ikke kan se det under haveaffaldet. Sker der skader på førnævnte på grund af haveaffaldets placering, er det grundejers eget ansvar.
 • Haveaffald til indsamling må gerne være emballeret, men kun i papirsække. Der må ikke være jord, træstød, sten, betonfliser eller andet affald, dette skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Grene udlagt til indsamlingen må maksimalt have en diameter op til 10 cm, og må ikke være længere end 3 meter.
 • Der indsamles maksimalt 15 m3, svarende til 1 vognlæs, haveaffald pr. ejendom. Eventuelt resterende haveaffald skal ejer selv bortskaffe for egen regning.
 • Det udlagte haveaffald medtages ikke, hvis ovenstående retningslinjer ikke er overholdt.
 • Oprydning efter indsamling af haveaffald skal grundejer selv sørge for.
 • Haveaffald kan desuden afleveres hele året på kommunens genbrugspladser.
 • Stevns Kommune anbefaler, at haveaffald fra pryd- og køkkenhave, som er egnet til hjemmekompostering f.eks. blade, kviste, tørt græs og ukrudt hjemmekomposteres med henblik på genanvendelse som kompost.
 • Til komposten kan der tilsættes mindre mængder gødning fra kæledyr (hunde, kaniner m.m.).
 • Kompostering kan finde sted i kompostbeholdere eller kompostbunker. Komposteringsområdet skal fremstå klart afgrænset og ryddeligt.
 • Giver kompostering anledning til uhygiejniske forhold, rotter eller andre ulemper, kan kommunen give påbud om afhjælpende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod fortsat kompostering.

Kontakt

Perfect Waste

Med Perfect Waste appen får du hjælp til at sortere dit affald, og besked når du får tømt dit affald.

Hent Perfect Waste appen til iPhone i App Store

Hent Perfect Waste appen til Android i Google Play