Haveaffald

Dit haveaffald bliver afhentet to gange om året - forår og efterår.

Indsamlingsregler for haveaffald

Dit haveaffald skal ligge klar til indsamling senest kl. 06.00 om mandagen i den uge, hvor dit haveaffald bliver afhentet.

Af hensyn til færdsel og fremkommelighed på offentlige arealer må du dog tidligst lægge haveaffaldet frem om fredagen, altså to dage før mandagen i den uge, hvor dit haveaffald bliver afhentet.

Læs om øvrige retningslinjer under generelle regler

 • Private ejendomme: Haveaffald indsamles kun ved alle private ejendomme, herunder sommerhuse. Ordningen gælder ikke for erhvervsejendomme
 • Indsamlingsperioder: Indsamlingen sker to gange årligt, i perioderne april-juni og september-november
 • Indsamlingsdage: Haveaffald afhentes én gang ved hver ejendom i løbet en indsamlingsperiode. Afhentningen finder sted på et vilkårligt tidspunkt mellem 06:00 og 18:00 i en på forhånd planlagt afhentningsuge. Se den specifikke afhentningsuge for din ejendom på RenoWeb.dk
 • Placering af haveaffald: Haveaffaldet skal være synligt fra vejen, så vognmanden kan se det
 • Hensigtsmæssig placering: Indsamlingen foregår med grab. Derfor skal haveaffald placeres hensigtsmæssigt i forhold til hegn, græsplæner, postkasser, kabelkasser, træer og luftledninger
 • Uhensigtsmæssig placering: Haveaffald må ikke placeres på målerbrønde, betondæksler eller ved stengærder, da vognmanden ikke kan se det under haveaffaldet. Sker der skader på grund af forkert placering, er det grundejerens eget ansvar
 • Færdselsspærring: Hvis haveaffaldet spærrer fortov, cykelsti eller kørebane, forbeholder vi os retten til at foretage speciel afhentning for grundejerens regning
 • Annoncering: Indsamlingsplanen annonceres i dagspressen.
 • Emballage: Haveaffald til indsamling må gerne være emballeret, men kun i papirsække
 • Ikke tilladt affald: Haveaffaldet må ikke indeholde jord, træstød (stub af fældet træ), sten, betonfliser eller andet affald. Disse materialer skal afleveres på genbrugspladsen
 • Grene: Grene til indsamling må maksimalt have en diameter på 10 cm og en længde på 3 meter
 • Mængdebegrænsning: Der indsamles maksimalt 15 m³ haveaffald pr. ejendom, svarende til 1 vognlæs. Grundejer skal selv bortskaffe eventuelt resterende haveaffald for egen regning
 • Overholdelse af retningslinjer: Haveaffaldet medtages ikke, hvis ovenstående retningslinjer ikke er overholdt
 • Oprydning: Grundejer skal selv sørge for oprydning efter indsamling af haveaffald
 • Aflevering året rundt: Haveaffald kan afleveres hele året på vores genbrugspladser
 • Bioaffald/madaffald: Bioaffald og madaffald skal indsamles til genanvendelse. Læs om sortering af madaffald i vores sorteringsguide

Afbrænding

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt ifølge affaldsbekendtgørelsen.

Sankt Hans

Du må godt brænde haveaffald på bålet Sankt Hans aften, hvis du overholder reglerne for afbrænding.

Hvis bålet ikke kan brænde på grund af regnvejr, skal du bortskaffe haveaffaldet efter de almindelige regler beskrevet her på siden.

 • Anbefaling: Vi anbefaler, at haveaffald fra pryd- og køkkenhaver, såsom blade, kviste, tørt græs og ukrudt genanvendes som kompost
 • Gødning: Du kan tilsætte mindre mængder gødning fra kæledyr, såsom hunde og kaniner, til komposten
 • Kompostering: Kompostering kan foregå i kompostbeholdere eller kompostbunker. Komposteringsområdet skal være klart afgrænset og ryddeligt
 • Uhygiejniske forhold: Hvis kompostering medfører uhygiejniske forhold, rotter eller andre ulemper, kan vi give et påbud om afhjælpende foranstaltninger eller forbyde fortsat kompostering.

Spørgsmål eller udfordringer med afhentning af dit haveaffald

Vi har samlet den nødvendige kontaktinformation og vejledning nedenfor, så du hurtigt kan få svar på dine spørgsmål.

Hvis du har problemer med afhentningen af dit haveaffald, skal du melde det ind via kommunens selvbetjening (RenoWeb) eller bruge Perfect Waste appen.

Anmeld afvigelse på RenoWeb.dk

Læs mere om Perfect Waste appen

Med Perfect Waste appen kan du se, hvornår du får hentet dit affald, få hjælp til sortering af affald og melde ind, hvis der er afvigelser.

Hent Perfect Waste i App Store

Hent Perfect Waste i Google Play

Spørgsmål til placering af dit haveaffald

Er du i tvivl om hvor du skal placere dit haveaffald, skal du kontakte renovatøren DK-Miljø, som står for afhentning af haveaffald i Stevns Kommune.

Skriv til DK-Miljø via mail til info@dk-miljoe.dk

Du kan også ringe til DK-Miljø på 56 71 28 50.

Generelle spørgsmål om haveaffald

Har du generelle spørgsmål til haveaffaldsordningen, kan du henvende dig til Teknik & Miljø i Stevns Kommune.

Skriv til affaldsteamet via mail til affald@stevns.dk