Psykiatricenter Brohøj & socialpsykiatri

Du kan få hjælp på Psykiatricenter Brohøj og i socialpsykiatrien, hvis du har en psykisk lidelse, senhjerneskade eller udviklingshæmning.

Er du psykisk sårbar, kan vi også hjælpe dig, selvom du ikke nødvendigvis har en psykisk diagnose.

Psykiatricenter Brohøj

Psykiatricenter Brohøj er et moderne botilbud i Klippinge, som også har en åben psykiatrisk rådgivning og andre tilbud.

Du kan få hjælp i vores åbne psykiatriske rådgivning, hvis du har psykiatriske problemer.

Vi hjælper også, hvis du er pårørende eller ven.

Rådgivningen har åbent mandag til fredag kl. 9.00-10.00, og vi hjælper blandt andet med:

 • at du får afklaret dine muligheder.
 • at du får den hjælp, du har brug for.

Du kan ringe til vores psykiatriske sygeplejerske på telefon 20 51 47 78, så I kan tale om det, du har på hjerte. 

Vores adresse er: Brohøj 27, 4672 Klippinge.

Kom og mød andre ligesindede på Værestedet - vores tilbud til voksne over 18 år, som har en sindslidelse eller er psykisk sårbar. 

Alle er velkomne, uanset hvilke psykiske udfordringer man har.

Du bliver ikke registreret, og du kan komme og gå, som du har lyst til.

Værestedet tilbyder:

 • aktiviteter, som for eksempel kreative ting og spil.
 • samvær og samtaler om stort og småt, gerne over en kop kaffe. 
 • rådgivning af vores personale, hvis du har spørgsmål til din situation eller brug for hjælp til din dagligdag.

Tilbuddene er gratis. Dog kan der være egenbetaling på enkelte ting - for eksempel materialer til kreative aktiviteter.

Værestedet har åbent mandag og onsdag fra kl. 10:00 - 14:30, og du finder os i

 • Munkegården
  Parkvej 1A
  4660 Store Heddinge.

Du kan kontakte os, hvis du er bekymret for et familiemedlem, en nabo eller en anden du kender. 

Din henvendelse er anonym og en rigtig fin måde at hjælpe et medmenneske, som ikke selv er i stand til at søge hjælp.

På baggrund af din henvendelse kan vi køre ud og tilbyde hjælp til en, som har det psykisk dårligt eller er psykisk sårbar.

Ring til os på 51 16 80 66.

Er du pårørende til en person med en psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed, så er det vigtig, at du tager hensyn til din egen sundhed.

Ring til os på telefon 20 51 47 78, hvis du har brug for råd og vejledning.

Hvor finder jeg ellers hjælp

Bedre Psykiatri er en forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Læs hvad du kan få hjælp til på Bedre Psykiatris hjemmeside 

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

Læs mere om at være pårørende på Landsforeningen Sinds hjemmeside

Socialpsykiatrien har i samarbejde med Ungdomsskolen og Stevns bibliotekerne startet et ungeprojekt for psykisk sårbare unge mellem 14 – 25 år.

Værested for unge

Måske oplever du at:

 • Du er lidt genert
 • Du en gang imellem føler dig ensom
 • Det er svært der hjemme
 • Du bedst kan lide at være hjemme
 • Du har svært ved at henvende dig til andre mennesker
 • Du ikke er så glad for at sige noget i en stor forsamling.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af de ovenstående punkter, så kom og vær en del af dit nye værested.

Du kan deltage i forskellige aktiviteter, og du har stor indflydelse på indholdet. Det kan for eksempel være fælles madlavning, spille spil, tage på ture, gaming, snakke og hænge ud med andre. 

Vi sørger for, at der er plads til en snak om de lidt svære ting, hvis du har brug for det, og ellers giver vi hjælp og støtte til at:

 • forstå din økonomi
 • læse og forstå din post
 • skabe sammenhæng i din dagligdag.

Vi holder til på:

 • Store Heddinge skole i den lille blå bygning
  Kronhøjvej 4
  4660 Store Heddinge
  Torsdag kl. 17.30 – 21.30

Det er gratis at være med og du møder bare op.

 

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien kan hjælpe dig med et betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Har du har fået en senhjerneskade eller er psykisk udviklingshæmmet, kan Socialpsykiatrien også hjælpe dig.

Har du en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, en senhjerneskade eller er fysisk eller psykisk udviklingshæmmet, kan du måske få hjælp via det, vi kalder socialpædagogisk støtte § 85.

Støtten kræver en bevilling og tildeles efter en individuel og konkret vurdering. Vi vurderer blandt andet om gruppeforløb, individuelt forløb eller en kombination af begge er det bedste for dig.

Socialpædagogisk støtte hjælper med at optræne, udvikle og fastholde dine færdigheder. Det kan være hjælp til at:

 • kontakte og fastholde kontakten til for eksempel læge, sagsbehandler, borgerservice, jobcenter, sygehus, bank, frisør eller tandlæge.
 • håndtere praktiske forhold som økonomi, indkøb, madlavning, rengøring og personlig pleje.

Søg om socialpædagogisk støtte § 85 via formular

Krydset er navnet på vores samværstilbud til mennesker, som er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede.

Her kan du:

 • sammen med andre ligesindede i alle aldre lave mad, spille spil, gå ture og meget andet.
 • få gode råd og svar på spørgsmål om din dagligdag fra vores personale, som altid er tilstede. 

Vi holder brugermøder en gang om måneden, da tilbuddet er det vi kalder brugerstyret.

Vi mødes hver onsdag kl. 15.00-18.30 på

 • Mødestedet, Bredgade 1, 4652 Hårlev.

Jernholdet er navnet på vores samværstilbud for mennesker med en senhjerneskade.

Jernholdet er brugerstyret og det sociale samvær er vigtigt.

Du har mulighed for at snakke med mennesker, der har samme udfordringer som dig eller deltage i aktiviteter som for eksempel:

 • Temadage om følger efter en hjerneskade
 • Maling
 • Bagning
 • Oplæsning af lokalavis
 • Banko eller quizzer
 • Grille
 • Dart
 • Gå-ture
 • Mindfulness

Du skal være selvhjulpen for at deltage på Jernholdet. Det vil sige, at du for eksempel selv skal kunne spise og gå på toilettet.

Vi mødes hver torsdag kl. 9.30 -12.00 på:

 • Munkegården, Parkvej 1A, 4660 Store Heddinge.

Vi kan hjælpe med kørsel, hvis du ikke selv kan komme til Munkegården eller kender nogen som kan køre for dig. Kørsel koster 40 kr. pr. gang.

Send en mail til Hjerneskadekoordineringsteamet hvis du vil være med