Psykiatricenter Brohøj & socialpsykiatri

Psykiatricenter Brohøj og socialpsykiatrien tilbyder hjælp til personer med psykiske lidelser, senhjerneskade eller udviklingshæmning. Er du psykisk sårbar, kan du også få hjælp af os, også selvom du ikke nødvendigvis har en psykisk diagnose.

Psykiatricenter Brohøj.

Psykiatricenter Brohøj er et moderne botilbud i Klippinge, som også har en åben psykiatrisk rådgivning og andre tilbud.

I den åbne psykiatriske rådgivning kan du få råd og vejledning, hvis du har psykiatriske problemer. Du kan også bruge rådgivningen, hvis du er pårørende eller ven. Vi kan for eksempel hjælpe dig med at finde ud af, hvilke muligheder du har, og hvordan du kan få den hjælp, du har brug for.

Ring til vores psykiatriske sygeplejerske, så I kan tale om det, du har på hjerte:

Telefon: 20 51 47 78
Adresse: Brohøj 27, 4672 Klippinge

Åbningstid: Mandag til fredag kl. 9.00-10.00

Værestedet er vores tilbud til voksne over 18 år, som har en sindslidelse eller er psykisk sårbar.

På Værestedet kan du være sammen med andre i en lignende situation. Du har for eksempel mulighed for at arbejde med kreative ting, få en god snak og spille spil. Det er gratis at komme i værestedet, men nogle af aktiviteterne skal du selv betale for.

Vores personale er tilstede og kan rådgive dig i forhold til din situation og svare på spørgsmål i forhold til din dagligdag.

Vi mødes to gange om ugen i Munkegården i Store Heddinge, hvor vi taler med hinanden om stort og småt - gerne over en god kop kaffe. Du kan komme, som du er, og alle er velkommen uanset hvilke psykiske udfordringer man har.

Du bliver ikke registreret og kan komme og gå, som du har lyst til.

Værestedet har åbent mandag og onsdag fra kl. 10:00 - 14:30 i

 • Munkegården
  Parkvej 1A
  4660 Store Heddinge

Hvis du er bekymret for et familiemedlem, en nabo eller en anden du kender, kan du kontakte os, da vi har en opsøgende funktion. På den måde kan du hjælpe en, der ikke selv er i stand til at søge eller opsøge hjælp.

Din henvendelse er anonym og en rigtig fin måde at hjælpe et medmenneske på.

På baggrund af din henvendelse kan vi køre ud og tilbyde hjælp til en, som har det psykisk dårligt eller er psykisk sårbar.

Ring til os på 51 16 80 66.

Ja, det kan du.

At være pårørende til en person med en psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed kan være hårdt, både psykisk og fysisk. Som pårørende har du en øget risiko for at få stress, angst og depression som følge af din omsorg. Derfor er det vigtigt, at du får hjælp til at håndtere din rolle som pårørende, hvor du også tager hensyn til din egen sundhed. Her kan en pårørendegruppe være en god hjælp.

Som pårørende kan du føle dig magtesløs, fordi du ikke ved hvad der foregår, og hvordan du kan hjælpe. Du står midt imellem den psykisk syge eller sårbares behov, dine egne og familiens behov og måske også en arbejdsgivers behov. 

Vores pårørendegrupper er uformelle grupper, hvor du bliver mødt af en medarbejder fra Socialpsykiatrien. Vi lytter til dine bekymringer, og det du har på hjerte.

Du kan få råd og vejledning, hvis du som pårørende har brug for at snakke med professionelle fagpersoner, og du får også muligheden for at møde andre ligestillede, og snakke om det at være pårørende.

Vi mødes kl. 19:00 – 20:00 den anden torsdag i måneden på Psykiatricenter Brohøj, Brohøj 27, 4670 Klippinge

Det er gratis at deltage i vores pårørendegruppe.

Læs mere om at være pårørende på Landsforeningen Sinds hjemmeside

Socialpsykiatrien har i samarbejde med Ungdomsskolen og Stevns bibliotekerne startet et ungeprojekt der kører hele 2021. Der tre aktivitetsspor for dig som er psykisk sårbar og mellem 14 – 25 år.

Værested for unge

Måske oplever du at:

 • Du er lidt genert
 • Du en gang imellem føler du er ensom
 • Det er svært derhjemme
 • Du bedst kan lide at være hjemme
 • Du har svært ved at henvende dig til andre mennesker
 • Du ikke er så glad for at sige noget i en stor forsamling.

Hvis du kan nikke genkendende til en eller flere af de overstående punkter, så kom og vær en del af dit nye værested.

Der vil være forskellige aktiviteter, og du har stor indflydelse på indholdet. Vores ideer til aktiviteter er fælles madlavning, spille spil, tage på ture, gaming, snakke og hænge ud med andre. Vi sørger for, at der er plads til en snak om de lidt svære ting, hvis du har brug for det, og ellers giver vi hjælp og støtte. Det kan fx være at:

 • forstå din økonomi
 • læse og forstå din post
 • skabe sammenhæng i din dagligdag.

Vi holder til på:

 • Store Heddinge skole i den lille blå bygning
  Kronhøjvej 4
  4660 Store Heddinge
  Torsdag kl. 17.30 – 21.30

Det er gratis at være med og du møder bare op.

Litteraturværkstedet

Hvis du kan lide at læse eller mødes omkring litteratur, så er litteraturværkstedet måske noget for dig.

Du skal bare møde op og så bliver der i samarbejde med det faste personale fra Stevns bibliotekerne og socialpsykiatrien blandt andet lavet guidet læsning. Det eneste kriterie er, at du har lyst til at være med, og at du har psykisk sårbarhed. Her er der ingen alderskrav.

Vi mødes onsdage kl. 12.30 – 14.30 på :

 • Munkegården
  Parkvej 1A
  4660 Store Heddinge

Aktiviteter til psykisk sårbare

Ungdomsskolen og socialpsykiatrien planlægger aktiviteter for unge i alderen 14 – 25 år, der har psykisk sårbarhed. Du har selv stor mulighed for indflydelse på aktiviteterne.

Socialpsykiatrien

Hvis dit fysiske eller psykiske funktionsniveau er betydelig nedsat, hvis du har fået en senhjerneskade eller er psykisk udviklingshæmmet, så kan Socialpsykiatrien hjælpe dig.

Hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er betydelig nedsat, kan du måske få hjælp via det, vi kalder socialpædagogisk støtte § 85.

Hvad er socialpædagogisk støtte?

Socialpædagogisk støtte hjælper dig med at optræne, udvikle og fastholde dine færdigheder. Støtten foregår som gruppeforløb og/eller individuelle forløb, og vi foretager en faglig vurdering, for at finde ud af om gruppeforløb, individuelt forløb eller en kombination af begge er det bedste for dig.

Støtten tildeles efter en individuel og konkret vurdering.

Udfyld denne formular, hvis du vil søge socialpædagogisk støtte

Har du fået en senhjerneskade, eller er du fysisk eller psykisk udviklingshæmmet, kan du få individuel træning, så du udvikler dine færdigheder.

Vi kan støtte dig i at:

 • kontakte og fastholde kontakten til for eksempel læge, sagsbehandler, borgerservice, jobcenter, sygehus, bank, frisør eller tandlæge.
 • håndtere praktiske forhold som økonomi, indkøb, madlavning, rengøring og personlig pleje.

Støtten skal aftales med din støtte- og kontaktperson og kræver en bevilling.

Krydset er navnet på vores samværstilbud til mennesker, som er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede.

Her kan du være sammen med andre ligesindede uanset alder. Når du kommer i Krydset, har du mulighed for at lave mad, spille spil, gå ture og meget andet. Tilbuddet er brugerstyret, og vi holder brugermøder en gang om måneden.

Vores personale er tilstede, så de kan give dig gode råd og svare på dine spørgsmål om din dagligdag.

Når din sagsbehandler har visiteret dig til Krydset, kan du komme og gå som du vil.

Vi mødes hver onsdag kl. 15.00-17.00 på

 • Munkegården, Parkvej 1a, 4660 Store Heddinge.

Jernholdet er navnet på vores samværstilbud for mennesker med en senhjerneskade. Jernholdet er brugerstyret og det sociale samvær er vigtigt.

Du har mulighed for at snakke med mennesker, der har samme udfordringer som dig eller deltage i aktiviteter som for eksempel:

 • Temadage om følger efter en hjerneskade
 • Maling
 • Bagning
 • Oplæsning af lokalavis
 • Banko eller quizzer
 • Grille
 • Dart
 • Gå-ture
 • Mindfulness

Du skal være selvhjulpen for at deltage på Jernholdet. Det vil sige, at du for eksempel selv skal kunne spise og gå på toilettet.

Vi mødes hver torsdag kl. 9.30 -12.00 på:

 • Munkegården, Parkvej 1A, 4660 Store Heddinge.

Hvis du ikke selv kan komme til Munkegården eller kender nogen som kan køre for dig, kan vi hjælpe med kørsel, som koster 40 kr. pr. gang.

Send en mail til Hjerneskadekoordineringsteamet hvis du vil være med