Tilskud til hjemmepasning af egne børn

Du kan få tilskud til pasning af eget/egne børn (max. 3 børn) i hjemmet. Tilskuddet ydes i minimum 2 måneder og maximum 1 år.

Ansøg om tilskud til pasning af egne børn

Periode for tilskud skal starte den 1. i måneden

Værd at vide om tilskud til pasning af egne børn

Tilskuddet er opdelt efter alder, og du kan læse mere om tilskuddets størrelse under dagtilbud

Alle beløb er brutto, og det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats.

Du skal betale A-skat af tilskuddet, dog ikke ATP, AM-bidrag eller den særlige pensionsordning.

Tilskuddet overføres hver måned (bagudbetalt) til din NemKonto.

Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn kan tilbydes dagtilbudsplads efter de almindelige optagelsesregler. Dit barn skal være skrevet på venteliste.

Ansøgningen skal være pladsanvisningen i hænde senest 1 måned før ordningen kan træde i kraft.

Der kan højst søges tilskud til 3 børn pr. husstand og det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats.

Du må ikke have anden indtægt (herunder dagpenge, SU m.v.) imens du modtager tilskuddet, og der kan ikke optjenes feriepenge af tilskuddet.