Landsbypuljen

Som forening, bylaug eller interessegruppe kan du søge midler til udvikling af de stevnske landsbyer. Her på siden finder du svar på ofte stillede spørgsmål om landsbypuljen.

Formålet med landsbypuljen er at støtte projekter, der udvikler landsbyerne her i Stevns.

Puljen kan bl.a. bruges til at støtte projekter, der skaber nye mødesteder, aktiviteter eller anden form for lokalt engagement.

Sådan søger du

Projektbeskrivelse

For at søge om midler til landsbypuljen skal du lave en projektbeskrivelse og et budget.

Læs mere om, hvordan du laver en god projektbeskrivelse i teksten nedenfor.

Søg hos Teknik & Miljø

Send projektbeskrivelse og budget til Teknik & Miljø via. e-mail: tekmil@stevns.dk

Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte Landsbykoordinator Jakob Hansen på jakobhan@stevns.dk eller telefon 23 84 62 83.      

Ejerskab og lokal forankring

Hvis du vil søge puljen, er det vigtigt at projektet har lokal forankring og ejerskab i landsbyen. Derfor kan det være en fordel at afholde borgermøder og etablere arbejdsgrupper, som kvalificerer idéen og bakker op om projektet. 

Udviklingsmidler

Puljens midler skal støtte bæredygtig udvikling i landdistrikterne i Stevns Kommune. Derfor kan midlerne ikke benyttes til almen drift af allerede eksisterende faciliteter.

Som udgangspunkt tildeles maksimalt 100.000,- kr. pr. projekt.

Værd at vide om landsbypuljen

 • Foreninger
 • Borgerforeninger
 • Bylaug
 • Grundejerforeninger
 • Interessegrupper

Kommunens administration kan ligeledes initiere projekter.

 • Projekter og initiativer, som er båret af en frivillig indsats
 • Projekter, hvor der samarbejdes på tværs af landsbygrænser og skabes kendskab til hinanden via fællesskabsorienterede aktiviteter
 • Projekter, der skaber aktivitet, engagement og udvikling
 • Projekter der styrker organiseringen lokalt og på tværs
 • Projekter, der er til glæde for den brede befolkning i Stevns Kommune
 • Bosætnings- og erhvervsfremmende projekter i lokalområdet
 • Projekter der arbejder for borgerinvolvering og ejerskab, også efter projektet er afsluttet
 • Projekter der ved ansøgning tager højde for, hvordan ansøger vil varetage den fortsatte drift og vedligehold af det der gives tilskud til
 • Bosætningsfremmende projekter, som fastholder beboerne i landsbyer, og som tiltrækker nye tilflyttere og integrerer dem
 • Anlægsprojekter (etablering af bålfaciliteter, shelters, legeplads, sports- eller motionsfaciliteter, anlæg af sti, etablering af bådebro m.v.)
 • Rekvisitter (indkøb legeredskaber, kanoer, klatreudstyr)
 • Informationsopgaver - udgivelse af lokalt blad, informationstavler og lignende – der er med til at skabe større synlighed og bedre kommunikation landsbyerne imellem
 • Øvrige projekter (kurser, udveksling med landsbysamfund i venskabskommune m.v.)
 • Øvrige interessante projekter der støtter formålet med puljen

Eksemplerne er ikke i prioriteret rækkefølge.

 • Som udgangspunkt skal der være offentlig adgang til evt. faciliteter der skabes via projektet
 • Som afslutning på projektet skal der sendes en kortfattet rapport over det udførte projekt, og resultaterne til kommunens administration
 • I projektets regnskab kan indgå alle indkøb, hvortil der kan vedlægges faktura. Frivilliges eget tidsforbrug kan som udgangspunkt ikke medregnes som en udgift i projektet
Teknik & miljø