Søg tilskud til uddannelse

Søg om tilskud til uddannelse af ledere, trænere og instruktører.

Folkeoplysningsudvalget mener at foreningslivet er afhængigt af velkvalificerede ledere, trænere og instruktører. Hvis foreninger fortsat skal tilbyde gode aktiviteter, er det vigtigt at ledere, trænere og instruktører hele tiden udvikler og uddanner sig.

For at støtte foreningerne i dette arbejde afsættes et årligt rammebeløb til uddannelse af ledere og instruktører. Ordningen giver foreningerne mulighed for at få refunderet udgifter, de har haft i forbindelse med kursusvirksomhed.

Der gives tilskud til kurser, hvor ledere og instruktører kvalificerer sig til deres foreningsarbejde f.eks. trænerkurser, bestyrelseskurser og lignende.

Tilskuddene gives, så længe der er penge i puljen. Puljen kan derfor søges løbende. 

Hvis I vil være sikker på tilskud til et kursus, kan I søge om forhåndsgodkendelse.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget