Initiativprisen for unge rollemodeller og frivillige

Hvert år uddeler Folkeoplysningsudvalget Initiativprisen til en eller flere unge. Prisen tildeles til unge, der har udvist særligt initiativ og været positive rollemodeller og forbilleder for andre børn og unge.

Folkeoplysningsudvalget står for udvælgelsen og vælger ud fra de begrundede forslag, de har modtaget. Deadline for forslag til Initiativprisen er den 31. oktober.

Initiativprisen 2021

Isabella Moon og Clara Hofmann tildeles Initiativprisen for at vise initiativ ift. at styrke børn og unges deltagelse i foreningslivet og være positive forbilleder og rollemodeller.

Initiativprisen 2020

Josephine Madsen tildeles en ekstraordinær pris, for at bringe lys og livsglæde på Stevns under corona-nedlukningen i foråret 2020 med hendes coronakyllinger.