Søg om godkendelse af folkeoplysende forening

Som forening kan du f.eks. søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til undervisning og aktiviteter for børn, samt lån af lokaler.

For at blive godkendt skal din forening leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf.

Se mere om kravene til at danne en forening i disse 2 vejledninger:

Læs om folkeoplysende foreningsarbejde 

Læs om folkeoplysende voksenundervisning (pdf)

Folkeoplysningsudvalget uddeler tilskud

Du kan som forening søge folkeoplysningsudvalget om:

  • tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed
  • tilskud til aktiviteter for børn og unge
  • tilskud til egne og lejede foreningslokaler
  • tilskud til uddannelse af instruktører og trænere
  • tilskud til udviklingsprojekter

Derudover er udvalget klageinstans for tvister og forvaltningens beslutninger på det folkeoplysende område. Dette kan f.eks. være ved tildeling af kommunale lokaler, idræts- og fritidsfaciliteter.  

Find folkeoplysningsudvalgets dagsordener og referater

Læs mere om folkeoplysningsudvalget

Fritidsportalen

Hvis du kommer fra en forening, har Stevns Kommune et system (Conventus), som gør det let for dig at:

  1. oprette din forening og selv vedligeholde jeres foreningsdata (adresse, formand, kontakt osv.)
  2. booke kommunale baner og lokaler til jeres aktiviteter.

Se liste over foreninger i Stevns Kommune (Conventus)

Læs mere om hvordan du opretter en forening

Værd at vide om folkeoplysende forening

Det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerede børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet en deltagerbetaling.

En frivillig folkeoplysende forening har aktiviteter for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende og demokratisk opbygget.

Foreningen skal have en formel organisering i form af navn, vedtægter, formål og ledelse.

For at blive godkendt skal din forening leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf.

Se mere om kravene til at danne en forening i disse 2 vejledninger:

LÆs om folkeoplysende foreningsarbejde 

Læs om folkeoplysende voksenundervisning (pdf)

Folkeoplysningsloven giver foreninger muligheder for at gennemføre aktiviteter for både børn, unge og voksne.

Læs folkeoplysningsloven via retsinformation.dk