Du er her

Har du kæmpebjørneklo på din grund?

Du skal meddele os inden 1. juni, at du har planten på din grund og hvordan du vil bekæmpe den.

I løbet af maj måned skriver vi til dig omkring årets bekæmpelse af kæmpebjørneklo. I brevet får du et link til at indberette din bekæmpelse.

Hvis ikke du har modtaget et brev, men har bjørneklo stående på din jord, så kontakt Teknik og Miljø. Så registrerer vi forekomsten, og sørger for du får information omkring hvordan du kan bekæmpe planten. Den er nemlig uønsket i hele kommunen, og vi ønsker at udrydde den helt.

Plantens saft kan give eksem, så pas på, når du bekæmper den. Hav altid beskyttende tøj og handsker på.

I Stevns Kommune har vi siden 2008 sænket bestanddelen med over 90 procent, men vi har stadig brug for din hjælp til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Indsatsen mod kæmpebjørneklo bygger på Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse.

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo (pdf)

Indsatsplan 2019-2028 for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (pdf)
Hvidbog vedr. indsatsplan 2019-2028 for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (pdf)

Indsatsplan 2008-2018 for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (pdf)

Kæmpe-Bjørneklo

Fold alle ud
 • Har du kæmpebjørneklo på din grund

  Du skal meddele os inden den 1. juni, at du har planten på din grund og hvordan du vil bekæmpe den.

  Husk at indberette din bekæmpelse i år.

 • Hvad er kæmpebjørneklo

  Kæmpebjørneklo er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark. Bjørneklo kvæler mange af vores naturlige planter og ødelægger dermed føde og leve steder for mange dyr.

  Kæmpebjørneklo er en flerårig plante som udelukkende formerer sig ved frøspredning. Kæmpebjørneklo blomstrer typisk i sit andet eller tredje leveår, hvorefter planten dør.

  Hver plante danner i gennemsnit 20.000 frø, hvoraf størstedelen er levedygtige.

 • Hvornår skal du bekæmpe kæmpebjørneklo

  For bekæmpelse uden anvendelse af sprøjtemidler gælder følgende frister:

  Første bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af maj
  Anden bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juni 
  Tredje bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juli

  For kemisk bekæmpelse med tilladte sprøjtemidler gælder følgende frister:

  Første bekæmpelse skal være foretaget inden 20. maj 
  Anden bekæmpelse skal være foretaget inden 31. maj, mindst 10 og max 14 dage efter den første bekæmpelse
  Senere bekæmpelser skal foretages i juni og juli
  Sidste bekæmpelse, i form af rodstikning, skal være foretaget inden udgangen af september.

  Læs mere om tidsfrister og bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2019-2028 (pdf)

 • Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo

  Plantens saft kan give eksem, så pas på, når du bekæmper den. Du skal altid have beskyttende tøj og handsker på.

  Stevns Kommune anbefaler, at planten bekæmpes ved at rodstikke, det vil sige at man kapper planten 5 - 10 cm under jordoverfladen.
  Når man får mest af roden med op, er chancen større for, at planten dør.

  Slåning sætter planten tilbage, men gør så til gengæld det, at den ikke blomstrer og derfor overlever i mange år. Til sidst vil den dog forsvinde. Jo oftere du slår, jo hurtigere forsvinder planten.

  Kæmpebjørneklo er en 2-årig plante, som blomstrer i sit andet år, hvorefter den dør. Hvis ikke den har haft kraft nok til at sætte blomst i det andet år, så dør den ikke, men vil prøve at samle kraft til at blomstrer i de efterfølgende år. 

 • Hvor smider jeg den ud

  Planten lægges til udtørring eller du kan lægge planten i en pose i skraldespanden.

  Hvis der er blomsterskærme skal disse destrueres. Det kan du gøre ved at lægge dem i en pose og smide den ud i skraldespanden.

 • Hvad gør jeg hvis jeg ser en kæmpebjørneklo i naturen

  Her på vores hjemmeside findes der. Anmeld til Teknik & Miljø, her kan du også anmelde kæmpebjørneklo.

  Hvis du har en smartphone kan du anvende "Giv et praj"

  Læs mere om, hvordan du bekæmper kæmpebjørneklo i vejledningen, 'Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo' (pdf)

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke bekæmper kæmpebjørneklo

  Ved eventuel manglende bekæmpelse af kæmpebjørneklo har Stevns kommune mulighed for at udstede påbud om iværksættelse af bekæmpelsen. I forbindelse med udstedelsen af et påbud skal ejeren have en frist på mindst 14 dage til at foretage bekæmpelsen samt en frist for, hvornår kommunen agter, at kontrollere om bekæmpelsen er udført.

  Hvis påbuddet ikke efterkommes kan kommunen foretage bekæmpelsen for ejerens eller brugerens regning.

  Læs mere om tidsfrister og bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2019-2028 (pdf)

Sidst opdateret

19.10.2020