Find din tømmekalender og vejledning til affaldssortering

I Stevns Kommune får vi ny affaldsordning til maj 2022. Find selvbetjening og svar på ofte stillede spørgsmål nedenfor.

Folketinget besluttede i juni 2020, at alle landets kommuner skal sortere deres affald i 10 fraktioner. Derfor får Stevns Kommune en ny affaldsordning, som træder i kraft 1. maj 2022.

Nedenfor får du overblik over ordningen, finder den nye vejledning i, hvordan du sorterer og kan læse svar på oftest stillede spørgsmål.

Affaldsordningen - ofte stillede spørgsmål

Affaldstømning af dine beholdere sker efter en fast plan (tømmefrekvens). Tømmefrekvensen er ens for alle, og den ændrer vi ikke.

Tømmefrekvenser: 

 • Rest- og madaffaldet tømmes hver 14. dag (ugentligt i juni-august) 
 • Plast, metal, papir og glas: Tømmes samme dag hver fjerde uge
 • Haveaffald: Tømmes to gange årligt – om foråret og efteråret

Hvis du ikke oplever, at tømmefrekvensen passer til dine behov, kan du vælge at få nogle flere eller større beholdere.

Kalender - se hvornår vi tømmer dine beholdere
Beskedservice - få besked, når din beholder bliver tømt

Er der dage, hvor I ikke henter affald?

Ja, din renovationsarbejder holder fri den 25. december og 1. januar.

Din tømmekalender mangler derfor tømmedagene for de sidste par uger af december. De sidste tømmedage bliver tilføjet i løbet af efteråret, når renovatøren har lagt en plan for, hvordan tømningen påvirkes af de to fridage. Den opdaterede tømmekalender vil senest være klar i starten af december.

Du kan se datoen for afhentning på din adresse i tømmekalenderen.

Vi har ikke en storskraldsordning i Stevns Kommune.

Til gengæld har vi to gode genbrugspladser, hvor du kan komme af med storskrald, haveaffald, farligt affald mv.

Der kan være to grunde til, at du ikke får tømt din beholder: Enten har du eller renovatøren lavet en fejl.

Undgå at lave

Hvis du laver en fejl, kan eller må renovatøren ikke tømme din beholder. Husk derfor følgende:

 • Sorter dit affald korrekt
 • Overhold adgangskravene
 • Overfyld ikke din beholder – låget skal kunne lukke
 • Luk låsemekanismen, så dobbeltlåget ikke åbner sig under tømning (det medfører risiko for, at beholderen går i stykker)

Har din fejl medført, at du ikke får tømt, vil renovatøren hænge en seddel på den pågældende beholder, så du kan rette op på fejlen.

Hvis du ikke kan vente på at få tømt beholderen til næste gang, kan du for egen regning bestille en ekstra tømning.

Fejl fra renovatøren

Har skraldemanden ikke hængt en seddel på din beholder, kan du gå ud fra, at den manglende tømning skyldes en fejl. 

Du kan indmelde fejlen via selvbetjening, via app’en Affaldsportal, eller ved at kontakte Urbaser (se kontaktoplysningerne nederst på siden).

Du kan bytte dine beholdere, hvis de ikke passer til dit behov. Det koster et gebyr at få ombyttet - du kan se gebyrerne under takster. 

Hvis du kun skal have en ekstra beholder leveret, koster det det samme som en ombytning. Du kan fortsætte med at sortere i den beholder, du skal have ombyttet, da Urbaser blot tager en fyldt beholder med sig retur.

Hvilke beholdere kan jeg vælge imellem?

Her er dine muligheder for at vælge beholdere, hvis du deler beholdere med andre, eller har behov for mere plads til dit affald. Vær opmærksom på, at det kun er ejeren af ejendommen, der kan ændre på den sammensætning af beholdere, vi har givet fra starten:

  Rest Mad Rest/mad
240 L X X X
370 L X   X
660 L X    

 

  Plast Metal Plast/metal Papir Glas Papir/glas
240 L X X X X X X
370 L X X X X X X
660 L X     X    

 Send anmodning om at bytte dine beholdere.

Hvad er beholdernes mål i cm?

Beholdernes mål er:

  Højde Bredde Dybde
240 L 105,9 58,2 72,9
370 L 106,8 77,0 81,1
660 L 121,8 125,5 77,3

Status på levering

Hvis du ikke har modtaget din ombytning til tiden, kan du kontakte Urbaser og bede dem om at give dig en status. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.  

Hvis du har ekstra affald, har du tre mulige løsninger:

 • Køb ekstra affaldssække. Sækkene sælges i bundter á fem stk., og prisen dækker de fem sække, udlevering, afhentning og forbrænding samt administration. Du bestiller sækkene direkte hos Urbaser - se kontaktoplysninger nedrst på siden.
 • Du kan bestille en ekstra tømning af din beholder. Det gør du samme sted, som du anmelder en afvigelse.
 • Bestil en større beholder til dit affald via selvbetjening.

Du kan se hvad de forskellige løsninger koster under takster. 

Nej, det er ikke muligt lige for øjeblikket.

 • Du skal placere dine affaldsbeholdere et sted, hvor der fra fliserne og op er en frihøjde på mindst 2,2 meter – det gælder også for adgangsvejen til beholderne. Der må max være 25 meter fra skraldebilens holdeplads til beholderne, og der skal være to meters frirum til f.eks. din bil.
 • Der må max være én låge ind til beholderne, og den skal kunne åbnes nemt og forblive åben. Åbningen skal minimum være 1 m.
 • Underlaget på vejen til beholderne skal være kørefast, og der må ikke være trapper eller væsentlige stigninger.
 • Vejen til beholderne skal altid være ryddet, også i vinterhalvåret. Adgangsvejen skal saltes efter behov.
 • Hjul og håndtag på beholderne skal vende mod skraldemanden.
 • Du skal sikre, at skraldemanden har adgang til affaldsbeholderne uden risiko for at blive forulempet af f.eks. hunde.
 • Hvis du ikke kan indrette adgangsforholdene korrekt, kan du sætte beholderen ud til skel dagen før afhentningen.

Hvis du ikke kan efterkomme reglerne, skal du køre beholderen ud til skel senest klokken 6:00 på tømningsdagen. Beholderen må ikke fast stå på offentligt areal som f.eks. fortov eller rabat.

Der er mange udgifter forbundet med opstarten af en ny affaldsordning; der er f.eks. udgifter til indkøb af nye beholdere, informationsmateriale og nye skraldebiler. Indsamling af affald er brugerfinansieret, så når kommunens udgifter stiger, stiger taksten for dig som forbruger.

Ny gebyrstruktur

Med den nye affaldsordning følger der også en ny gebyrstruktur, som skal være til at fremme sorteringen i Stevns Kommune. Renovationsgebyret vil fremover bestå af en fast og en variabel del:

 • Den faste del omfatter administrationsgebyr, adgang til genbrugspladsen, haveaffaldsordningen og henteordningerne for plast, metal, papir og glas. Den faste del af gebyret er således ens for alle, uanset hvor mange eller hvor store beholdere du har til hhv. plast, metal, papir og glas.
 • Den variable del afhænger af, hvor mange eller hvor store beholdere du har til rest- og madaffald. Standardstørrelsen (og den mindste beholder vi har) er på 240 liter. Hvis du har en større beholder på mere end 240 liter til rest- og madaffald, skal du derfor betale et større gebyr.

Fælles beholdere

Deler du affaldsbeholdere med andre, skal din husstand som minimum betale for et standardsæt bestående af 240 liter rest/mad, 240 liter plast/metal og 240 liter papir/glas.

Takster

Faste takster

Grundgebyr 172 kr.
Farligt affald 83 kr.
Genanvendelige ordninger (papir, plast, metal og glas) - 32 tømninger 757 kr.
Genbrugsstation 838 kr.
Haveaffald 131 kr.

 

Variable takster

Du opkræves per beholder du har. Hvis du har fællesbeholdere opkræves du for en 240L rest/mad.

240 L rest/mad 989 kr.
240L rest 989 kr.
240L mad 989 kr.
370 L rest/mad 1.142 kr.
370 L rest 1.142 kr.
660 L rest, 14. dages tømning                                                    1.437 kr.
660 L rest, ugetømning 1.437 kr.

 

Engangsydelser

Ombytningsgebyr 240 L 825 kr.
Ombytningsgebyr 370 L 1.032 kr.
Ombytningsgebyr 660 L 1.548 kr.
Hjemtagningsgebyr pr. beholder 400 kr.
Udbringningsgebyr pr. beholder                                                                    Samme som ombytningsgebyr
Ekstra tømning 240 L 258 kr.
Ekstra tømning 370 L 284 kr.
Ekstra tømning 660 L 323 kr.
Ekstrasække (5 stk.) 412 kr.
Erstatning af beholder 240 L 825 kr.
Erstatning af beholder 370 L 1.032 kr.
Erstatning af beholder 660 L 1.548 kr.
Erstatning af beholder 660 L papirindkast 1.548 kr.

 

Hvad koster et standardbeholdersæt?

Taksten for et standardsæt er 2.970 kr./år i 2022. Det er de faste takster, plus taksten for en 240L rest/mad beholder.

Hvor meget skal jeg betale hvis jeg har en 370 liter rest/mad beholder?

Du skal betale de faste takster, plus prisen for en 370 liter beholder til rest- og madaffald.

Skal jeg betale mere, hvis jeg har en større beholder til plast, metal, mad- og drikkekartoner eller papir, pap, glas?

Nej. Du betaler det samme beløb uanset antal eller størrelse af beholdere til disse fire affaldstyper.

Jeg deler affaldsbeholder med min nabo, eller jeg har en fællesløsning, hvor meget skal jeg betale?

Du skal som udgangspunkt betale som om, at du har et standardsæt.

Jeg vil gerne have hjemtaget en eller flere beholdere

Du kan kun få hjemtaget beholdere, hvis du stadig har adgang til at kunne komme af med alle seks affaldstyper ved din bolig. Taksten for en hjemtagning kan du se i tabellen Engangsydelser.

Jeg er ny ejer af et eksisterende hus

Du skal ikke gøre noget, hvis du har købt et hus, der allerede er tilmeldt affaldsordningen. De nye ejeroplysninger bliver automatisk hentet, når hussalget er tinglyst.

Hvis huset ikke er tilmeldt affaldsordningen, skal du gøre det samme, som hvis du var ejer af et nybygget hus.

Mit hus er nybygget

Du tilmelder dig den kommunale affaldsordning ved at sende en mail til affald@stevns.dk. Gør det gerne i god tid – så er der større chance for, at beholderne står klar ved indflytning.

Du skal oplyse os følgende:

 • Navn på ejer
 • Adresse
 • Antal beboere

Ved at oplyse sidstnævnte kan vi bedst muligt finde ud af, hvilke beholdere du har brug for.

Hvis du vil klage over renovatøren, kan du gøre det ved at kontakte Urbaser (se kontaktinformation nederst på siden).

Vil du klage over affaldsordningen, kan du gøre det ved at sende en mail til affald@stevns.dk.

Sortering af affald - ofte stillede spørgsmål

Sådan får du nye poser, hvis du har egne beholdere

Du får fat på nye poser ved at binde en pose om håndtaget på din beholder til rest- og madaffald. Du skal gøre det senest dagen før, du får tømt din beholder – så lægger skraldemanden de nye poser på beholderens låg, efter den er tømt. 

Hvis du slet ikke har flere af de udleverede poser tilbage, kan du binde en vilkårlig pose om håndtaget i stedet. Uanset hvilken pose du bruger, skal du huske at fjerne posen fra håndtaget, efter du har fået de nye poser leveret. Brug gerne posen igen, hvis den ikke er gået i stykker.

Sådan får du nye poser, hvis du deler beholdere med andre

Hvis du har fællesbeholdere, får du nye poser gennem din formand eller dit boligselskab. Formanden eller boligselskabet skal sende en mail til affald@stevns.dk og oplyse ca. hvor mange beboere, der bor i området – så sender vi en kasse afsted med et passende antal poser.

Posernes materiale

I Stevns Kommune har vi valgt en pose af genanvendt plast, frem for en pose af bioplast. Det er der flere gode grunde til:

Plastposer er mere holdbare end poser i bioplast, så de går ikke så nemt i stykker, hvis de bliver lidt tunge.

Poser i bioplast kan i varmt vejr begynde at gå i opløsning i beholderen, hvilket medfører lugt og risiko for fluer og maddiker samt et dårligt arbejdsmiljø for skraldemanden.

De anlæg, som omdanner madaffaldet til biogas og gødning, kan frasortere plastposerne inden affaldet bliver behandlet. Det er endda nemmere at sortere almindelige plastposer fra end halvopløste poser i bioplast, så slutproduktet bliver faktisk renere med almindelige plastposer. De frasorterede plastposer kan efterfølgende indgå i produktion af nye plastposer.

Du skal give plast, metal og glas et hurtigt skyl med koldt vand, så der ikke er nævneværdige rester tilbage. Affaldet skal altså ikke gøres klinisk rent, men de værste rester skal væk.

Der er flere grunde til, at du skal skylle affaldet:

Hvis du ikke skyller affaldet, er der en risiko for, at det ikke kan genanvendes. Det kræver meget mere vand at lave produkter af plast, metal og glas ud af råvarer, end det gør at lave dem af genanvendte materialer. Der spares derfor en masse vand ved, at du skyller affaldet, så det kan genanvendes.

Plast, metal og glas bliver kun tømt hver 4. uge. Hvis du ikke skyller dit affald, er der derfor en risiko for, at affaldet med dets madrester vil tiltrække rotter og andre ubudne gæster.

Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.

Det sker der med affaldet fra Stevns Kommune

 • Restaffald afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk, og udnyttes til produktion af el og fjernvarme.
 • Madaffald bliver til biogas, som kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne. I første omgang køres det til Energitårnet Argo i Roskilde. Fra Energitårnet Argo sendes madaffaldet til forsorteringsanlægget i Holsted af Gemidan A/S. Forsorteringsanlægget er et såkaldt pulperanlæg, hvor madaffaldet blandes med vand og røres sammen til en grød. Se en film om anlægget her. Derefter køres madaffaldet med store tankvogne til et nærliggende biogasanlæg ved Rødding (Linkogas). Her behandles madaffaldet sammen med gylle. Madaffaldet bioforgasses, og biogassen bliver renset og opgraderet til en kvalitet, som kan bruges til transport og distribueres over naturgasnettet. Efter afgasning bliver den afgassede biomasse (madaffald, gylle m.v.) leveret til landmænd i lokalområdet, hvor det bruges som gødning på markerne.
 • Fra starten af 2021 vil madaffaldet blive forbehandlet på et nyt anlæg i Ølstykke hvorfra det køres til bioforgasning i Odense.
 • Plast transporteres til Argos Genbrugsterminal i Gadstrup, hvor de foretager et kvalitetstjek og sorterer fejl fra. Herefter presses plasten i store baller, som sælges til plastfabrikker, hvor plasten bliver vasket, sorteret og granuleret (knust i små stykker). Bagefter smeltes granulatet om til nye produkter; f.eks. urtepotter, havemøbler, brillestel og køkkenredskaber.
 • Metal transporteres til Argos genbrugsterminal i Gadstrup, hvorefter det sælges til genvindingsindustrien. Det bliver smeltet om til f.eks. nye dåser, cykelstel, sølvpapir eller hjulene til en bil.
 • Papir transporteres til Argos Genbrugsterminal i Gadstrup, hvor de foretager et kvalitetstjek og sorterer fejl fra. Herefter sælges det til genvindingsindustrien.

Regulativ for husholdningsaffald

Du kan læse mere om reglerne for husholdningsaffald i regulativet.

Læs regulativ for husholdningsaffald her (pdf)

Kontakt

Urbaser