Du er her

Demens i familien

Demens er en fællesbetegnelse for en række symptomer, som skyldes sygdom i hjernen.

Alzheimers sygdom er den hyppigste demenssygdom, men der er mange forskellige sygdomme, der kan medføre demens.

Værd at vide om demens

Fold alle ud
 • Hvordan viser demens sig?

  Demens viser sig ved:

  • at hukommelsen og koncentrationen svigter
  • at evnen til at orientere sig svigter
  • at evnen til at formulere sig påvirkes
  • at personlighed, humør og adfærd forandres

  Demens rammer især ældre mennesker, men kan undertiden ramme mennesker allerede i 40-50 års alderen

  Hvis du har mistanke om, at en person er dement, er det vigtigt at denne søger egen læge. Så kan den rigtige diagnose blive stillet og en eventuel behandling kan komme i gang så tidligt som muligt.

 • Hvad kan Stevns Kommune hjælpe med?

  Vi har to demenskoordinatorer, som kan hjælpe både dig der er ramt af demens og dine pårørende. Du kan bl.a. søge råd og vejledning om:

  • Hvilke tilbud der findes for demensramte og deres pårørende i Stevns Kommune.
  • Hvad du, som demenramt eller pårørende, skal være opmærksom på rent juridisk.
  • Hvilke teknologiske hjælpemidler der findes, som kan øge trygheden og lette hverdagen for dig og dine pårørende.
  • Muligheden for at søge og blive visiteret til hjemmehjælp. 
  • Muligheden for at søge og blive visiteret til en plejebolig.

  Læs mere på.

  Ældresagen:
  www.aeldresagen.dk/sider/forside.aspx

  Alzheimerforeningen:
  www.alzheimer.dk/

  Nationalt videnscenter for demens:
  www.videnscenterfordemens.dk/

 • Hvem kontakter jeg?

  Du er altid velkommen til at kontakte os i telefontiden mellem kl. 9.00 - 10.00 på hverdage.

 • Foredrag: Et godt liv – også med demens den 8. december

  Den 8. december har du mulighed for at deltage i foredraget:

  • Et godt liv – også med demens v/Mette Søndergaard. 

  Foredraget henvender sig til mennesker med demens og deres nærmeste.

  Hvor, hvornår og hvordan:

  • Arrangementet foregår på Stevns Fyrcenter, Fyrvej 2, 4660 Store Heddinge fra kl. 10 – 12.30.
  • Prisen er 80 kr. inklusiv forplejning, og du køber din billet via place2book.

  I smukke omgivelser ved fyret inviterer vi til et levende og givende foredrag. Foredraget fortæller om de udfordringer sygdommen giver, og Mette giver bud på måder at genfinde meningen med det hele. 
  Kom forbi til en informativ formiddag med spørgsmål som: 

  • Hvordan kan vi kommunikere så misforståelser og nederlag i større grad afløses af samvær med ro og glæde?
  • Hvad skal vi være sammen om og hvordan?

  Oplægget byder på indsigt i demens, konkrete værktøjer til kommunikation og masser af gode ideer til et samvær med glæde på trods af svær sygdom.

  I pausen serverer vi kaffe/the og kage fra Mad & Ro, der har restaurant på fyrcentret.

  Stevns Bibliotekerne har til anledningen flyttet en del af bøger om demens ud til fyrcentret. Alle kan låne bøgerne på stedet. Det kræver dog at du har bibliotekets app, der kan hentes til din telefon. 

  Du kan også spørge og få hjælp, når du kommer til Stevns Fyrcenter. 

  Mere om Mette Søndergaard

  Mette Søndergaard er ergoterapeut og har i en lang årrække arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende. 

  Hun underviser fagpersonale, pårørende, borgere, beboere samt frivillige ved plejehjem, hjemmeplejen, aktivitetscentre osv. Hun vejleder i praksis ved at tage del i hverdagen der hvor ældre mennesker bor og lever.

  Derudover er hun forfatter til bøgerne: ”Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv” (2004) og ”Livet i leve-bomiljø” (2008), og medforfatter til en række undervisningsbøger.

  Læs mere om Mette på hendes hjemmeside.

Sidst opdateret

30.09.2020