Retningslinjer for Stevnske medaljetager-arrangement

1. Projektets baggrund

Hvem kan deltage i den årlige fejring:

Idrætsudøvere som bor i Stevns Kommune og/eller repræsenterer en forening i Stevns Kommune og som har vundet medaljer ved et dansk eller internationalt mesterskab i år xx (eller som vandt medaljer ved et mesterskab i slutningen af det foregående år og ikke deltog i medaljevinderarrangementet).

Hvilke mesterskaber skal medaljerne være vundet ved?

Medaljerne skal være vundet ved et anerkendt forbundsmesterskab under Danmarks Idræts-Forbund, det vil sige officielt DM, NM, EM, VM eller OL.

Hvordan foregår tilmelding?

Tilmelding af medaljevinderne sker ved at sende en mail til Fritidskonsulenten med oplysninger om:

  • Navn(e) og alder på medaljevinderne
  • Forening eller klub, som medaljevinderne repræsenterer
  • Medaljens art (guld, sølv eller bronze)
  • Disciplin, medaljen er vundet i
  • Mesterskab medaljen er vundet ved (Skal være DM, NM, EM, VM eller OL)
  • Antal deltagere ved arrangementet ud over medaljetagerne
  • Navn, telefon og mail på ansvarlig leder

Foreningerne eller enkeltpersoner er selv ansvarlige for at tilmelde medaljevindere.

Afholdelse af arrangement:

Arrangementet afholdes i Rådssalen i Store Heddinge Rådhus. Vært ved arrangementet er Borgmesteren. Såfremt denne er forhindret vil Formanden for NFK være vært og hvis denne også er forhindret træder Formanden for Folkeoplysningsudvalget til. Der vil blive serveret et let traktement. Medaljevindere vil få overrakt blomster og en ting fra en lokal kunstner.

Økonomi:

Det tilstræbes at udgiften til medaljevinderarrangementet afholdes af Folkeoplysningsudvalgets budget.

Godkendt i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 18. september 2012

Indholdsfortegnelse