Landsbyerne i Stevns

Landsbyerne i Stevns er små lokalsamfund som byder på mange landlige kvaliteter.

I landsbyerne skal der være rart at bo og attraktivt at bosætte sig. Stevns Kommune samarbejder med Landsbyforum og landsbyerne.

Find din landsby

Ammerup

Ammerup er en lille samling af gårde tæt på Hårlev og Tryggevælde å.

Arnøje

Arnøje ligger med snoede gader og store træer mellem St. Heddinge og Hellested.

Barup

Barup er en lille u-formet landsby på en bakketop i et bølget morænelandskab.

Boestofte

Boestofte er en nyere landsby, bygget op omkring de mange skolebygninger.

Besøg Boestoftes Facebook-side

Endeslev

Endeslev har et intakt og stemningsfyldt landsbymiljø omkring kirken og det centrale gadekær.

Find Endeslev Bylau på Facebook

Frøslev

Frøslev har udpræget landsbykarakter med store gårde og høje træer.

Læs mere om Frøslev på byens hjemmeside

Stevns landsbykoordinator

Har du en god idé til din landsby?

Så kan landsbykoordinatoren hjælpe dig videre.

Kontakt landsbykoordinatoren

Mail: landsbykoordinator@stevns.dk

Bestil telefonopringning

Havnelev

Havnelevs huse ligger helt ud til den slyngede hovedgade og danner et særligt gaderum.

Læs om byens forsamlingshus på Havnelev-forsamlingshus.dk

Hellested

Hellested er en langstrakt by, der både har bevaret det gamle landsbymiljø og har nyere parcelhuskvarterer.

Læs mere om byen på Hellested.dk

Himlingøje

Himlingøje er en lille rækkeby med kirke, forsamlingshus og trinbræt til Østbanen.

Få indblik i byens aktiviteter i Himlingsøjes Facebook-gruppe

Holtug

Holtug er en aktiv landsby kendetegnet af mange foreninger og aktivitetsgrupper.

Besøg Holtugs gruppe på Facebook

Højerup

Højerup har en helt særlig beliggenhed ud til Stevns Klint og den delvist nedstyrtede kirke.

Besøg Højerup Borgerforenings hjemmeside

Klippinge

Klippinge ligger centralt mellem landevejen og Østbanen, og tilbyder en stor bypark.

Besøg Klippinges Facebook-gruppe

Lille Heddinge

Lille Heddinge har et meget intakt landsbymiljø med fredet rytterskole, kirke og gadekær.

Find Lille Heddinges forsamlingshus på lhf.dk

Lille Linde

Lille Linde ligger ved Tryggevælde å som en lille række af huse og gårde.

Skriv dig op til landsbyernes nyhedsbrev

Få inspiration til udvikling af de stevnske landsbyer direkte i din indbakke.

Felter med (*) skal udfyldes

Lille Tårnby

Lille Tårnby ligger skjult for enden af en vej helt nede ved Trygevælde Å.

Lund

Lund er en velbevaret landsby med en unik lille havn ved den stevnske kyst.

Lyderslev-Gevnø

Lyderslev-Gevnø er to sammenvoksede byer med fint bevaret landsbymiljø og en stor mose.

Besøg Lyderslev-Gevnøs Facebook-gruppe

Lystrup

Lystrup er en hyggelig lille klynge af gårde tæt på Hårlev.

Magleby

Magleby ligger lavt i en gammel flodbund med den markante kirke som vartegn.

Besøg Maglebys Facebook-gruppe

Renge

Renge er en mindre landsby med store gårde og grønne slyngede gadeforløb.

Råby

Råby er en lille klynge af huse og gårde der har sit særlige vartegn ”Råby domkirke” ude ved landevejen.

Sigerslev

Sigerslev slynger sig rundt om en af naturperlerne på Stevns, Sigerslev Mose.

Skrosbjerg

Skrosbjerg er en lille klynge af gårde længst mod vest i Stevns Kommune.

Skørpinge

Skørpinge har med sin tætte beplantning, de store gårde og det store gadekær en særlig atmosfære.

Store Tårnby

St. Tårnby ligger med udsigt og stier ned til ådalen, hvor der er forbindelse til Strøby på den anden side af Tryggevælde å.

Læs mere på St. Tårnby borgerforenings hjemmeside

Strøby

Strøby ligger langs hovedvejen som en naturlig indgang til Tryggevælde Ådal og med stiforbindelse til St. Tårnby.

Besøg Strøbys Facebook-gruppe

Landsbyforum Stevns

Landsbyforum Stevns er en netværksforening for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune.

Læs mere om Landsbyforum på Stevnslandsbyer.dk

Tommestrup

Tommestrup ligger tæt ved Stevns Klint og har bevaret meget af den gamle landsby.

Læs mer på Tommestrup.dk

Tåstrup

Tåstrup er en lille klynge af gårde, hvor man kan besøge et fredet stuehus fra 1775, Trines Hus.

Valløby

Valløby ligger på kanten af Tryggevælde ådal med et oprindeligt landsbymiljø omkranset af nyere parcelhusudstykninger.

Besøg Vallø Borgerforening på Facebook

Varpelev

Varpelev ligger lidt skjult bag høj beplantning og med et velbevaret kulturmiljø omkring kirken og har trinbræt til Østbanen.

Læs om Varpelev Borgerforening på Varpelev.dk

Bestil opringning fra Stevns landsbykoordinator

Felter med (*) skal udfyldes