Guide til digital post

Offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, med mindre du er blevet fritaget.

Digital post

Som borger i Danmark modtager du din post fra offentlige myndigheder digitalt. Både postkassen og beskederne hedder Digital Post og sikrer en sikker digital kommunikation mellem dig og myndighederne. Sikkerheden er vigtig, fordi der ofte udveksles personfølsomme oplysninger.

Du modtager Digital Post fra offentlige myndigheder, fra du er 15 år gammel, og du har pligt til at læse den. Det har du, fordi den drejer sig om vigtige begivenheder i dit liv, som du skal forholde dig til. Det kan være, at du er blevet optaget på en uddannelse. At du har fået plads til dit barn i en institution. Eller du skal møde op til en aftale på hospitalet. De beskeder kommer som Digital Post.

I Digital Post kan du:

 • modtage post fra offentlige myndigheder
 • skrive til offentlige myndigheder.

Se en kort video om Digital Post:

Har du ikke mulighed for at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget og i stedet modtage post fra offentlige myndigheder på papir.

De offentlige it-løsninger skal følge med tiden. Det er derfor bestemt ved lov, at it-løsningerne løbende skal i udbud, så de fortsætter med at understøtte den offentlige service som leveres til borgere og virksomheder. Det gælder også for den bagvedliggende løsning til Digital Post. Derfor er den tidligere løsning til Digital Post blevet udskiftet med en ny den 21. marts 2022.

Det er sket som en del af fremtidssikringen af Digital Post, som er blevet til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Udskiftningen betyder også, at den offentlige sektor nu har et øget ejerskab til Digital Post. Det skaber større fleksibilitet til at tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre sammenhæng med andre offentlige it-løsninger.

Målet er at bane vejen for bedre kommunikation mellem borgere og myndigheder, så kommunikationen vil opleves nemmere og mere brugervenlig. Fx bliver det tydeligere, hvem der har sendt dig post, og hvad den handler om.

Har du en virksomhed i dag, vil du også erfare, at der nu er en bedre kobling mellem dit CVR-nummer og CPR-nummer, så du fx nemt kan skifte mellem Digital Post til dig og din virksomhed med samme log-in i den nye Digital Post-app.

Du har én postkasse til post fra offentlige myndigheder – det er den, vi kalder Digital Post. Men du kan læse, besvare og reagere på din Digital Post via flere forskellige platforme. Du kan naturligvis frit vælge, hvilke platforme, du vil benytte.

Som borger har du adgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder på følgende 4 platforme:

 • borger.dk
 • Digital Post-appen
 • e-Boks
 • mit.dk

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til Digital Post, kan du skrive eller ringe til Digital Post supporten. Du kan også møde op på kommunen og få hjælp af personalet.

Ring til supporten 

Telefon: 33 98 00 33

Telefontid

 • Mandag til fredag kl. 08.00 – 20.00
 • Weekend og helligdage kl. 10.00 – 16.00 
 • Den 24. og 31. december kl. 10.00 – 14.00  

Skriv til supporten

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp til: 

 • Digital Post på borger.dk
 • Digital Post-appen
 • eller har generelle spørgsmål om Digital Post. 

Få hjælp i borgerservice

I de fleste kommuner skal du bestille tid, inden du møder op i borgerservice. Undersøg med kommunen, om det er obligatorisk at bestille tid i forvejen.

To read more about Digital Post, please visit lifeindenmark.dk.

You can also contact your local citizen service centre (in Danish 'borgerservice'), to get help using Digital Post or to become exempt from receiving Digital Post.

På borger.dk har du adgang til al din Digital Post fra offentlige myndigheder.

Du logger ind ved at klikke på ikonet ’Digital Post’.

Har du været vant til også at læse din post fra virksomheder på borger.dk, skal du nu finde den i e-Boks.

Hvem står bag Digital Post på borger.dk?

Digital Post på borger.dk er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen. 

I Digital Post-appen har du adgang til al din Digital Post fra offentlige myndigheder.

Appen kan hentes til mobil og tablet i App Store og Google Play.

Hvem står bag Digital Post-appen?

Digital Post-appen er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen.  

Sådan henter du appen

I e-Boks har du adgang til al din Digital Post fra offentlige myndigheder, såfremt du har givet samtykke til det. Og du kan modtage post fra de virksomheder, som har indgået en aftale med e-Boks om at benytte platformen. 

Hvem står bag e-Boks?

e-Boks driftes og ejes af selskabet e-Boks A/S.    

På mit.dk har du adgang til al din Digital Post fra offentlige myndigheder. Og du kan modtage post fra de virksomheder, som har indgået en aftale med mit.dk om at benytte platformen. 

Hvem står bag mit.dk?

Mit.dk driftes og ejes af selskabet Netcompany A/S.

Du får samme Digital Post fra offentlige myndigheder på alle platforme.

Men den post, du kan modtage fra virksomheder på e-Boks og mit.dk, kommer kun på den platform, som den pågældende virksomhed har indgået en aftale med.

Du kan derfor opleve, at din bank har indgået en aftale med e-Boks, mens dit forsikringsselskab har indgået en aftale med mit.dk. 

Det er ikke obligatorisk at modtage post fra virksomheder digitalt, men du kan vælge at give samtykke til det. Det kan du gøre enten direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med din bank eller ansættelsesaftale med din arbejdsgiver.

Du kan bruge Digital Post-appen i dag og e-Boks i morgen, hvis du har lyst til det. Posten fra offentlige myndigheder er den samme på tværs af alle 4 platforme, og foretager du en handling i Digital Post-appen, fx læser en besked, vil beskeden også fremstå som læst på de andre platforme.

For at kunne se din post fra det offentlige på de platforme, som e-Boks A/S stiller til rådighed, skal du gøre følgende.

e-Boks-appen:

 1. Giv samtykke til, at e-Boks må vise dig din post fra det offentlige.
 2. Opdatér e-Boks-appen i App Store eller Google Play. Du skal have version 5.0.0.
 3. Log ind med MitID igen.

e-Boks på web:

 1. Giv samtykke til, at e-Boks må vise dig din post fra det offentlige.
 2. Log ind med MitID igen.

Som borger i Danmark modtager du din post fra offentlige myndigheder digitalt. Både den digitale postkasse og beskederne hedder Digital Post og sikrer en sikker digital kommunikation mellem dig og myndighederne. Sikkerheden er vigtig, fordi der ofte udveksles personfølsomme oplysninger.

MitID er dit digitale ID til selvbetjening på nettet. Du kan fx bruge det til at logge ind i din netbank, ændre i din forskudsopgørelse eller logge ind i Digital Post på borger.dk og læse din post fra offentlige myndigheder.

Du skal bruge MitID for at logge på Digital Post.

Hvis du ikke har et MitID – og fx har fået en indkaldelse fra hospitalet – som du skal læse med det samme – så kan du henvende dig hos kommunen. Her kan medarbejderne udlevere et til dig. Det er vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation for at få udleveret et MitID.

Når en borger dør, kan myndigheder ikke længere sende Digital Post til afdøde og alle adgange til Digital Post vil blive spærret. Det vil sige, at den afdøde borgers adgang slettes samt eventuelle personer, der har fået læseadgang. 

Den afdødes Digital Post fra offentlige myndigheder bliver gemt i 5 år. 

Sådan får du adgang til afdødes Digital Post

Hvis du som efterladt ønsker adgang til afdødes Digital Post fra det offentlige, skal du udpeges som bobestyrer af Skifteretten. 

Herefter kan du anmode om adgang som bobestyrer.

Når din anmodning er godkendt får du adgang til afdødes Digital Post via din egen Digital Post i form af en læseadgang. 

Du kan læse mere om hvad du skal være opmærksom på i guiden: Når livet slutter.

Ønsker du ikke at modtage din post fra danske myndigheder digitalt, når du bor i udlandet, skal du søge om at blive fritaget fra Digital Post på grund af udrejse. Så vil du i stedet modtage din post med papirpost til den adresse, du har registreret.

Du kan også fortsætte med at modtage din post fra danske myndigheder digitalt, selvom du flytter til udlandet. Så skal du ikke gøre noget.

Sådan søger du om fritagelse

Du skal møde fysisk op hos kommunen for at blive fritaget fra Digital Post. Husk derfor at få det gjort, inden du flytter til udlandet.

Sådan bliver du tilmeldt Digital Post igen

Vil du gerne tilmeldes Digital Post igen mens du bor i udlandet, kan du tilmelde dig på følgende måde:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID.
 2. Klik på ’Menu’.
 3. Klik på ’Ophæv Fritagelse fra Digital Post’. 
 4. Klik på ’Tilmeld mig Digital Post’.
 5. Der åbner et vindue, hvor du skal trykke på knappen ’OK, tilmeld mig’ for at ophæve din fritagelse. Du er nu tilmeldt Digital Post. 
 6. Klik på knappen ’Start opsætning’, følg trinene, og husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.

Hvad sker der, hvis jeg flytter tilbage til Danmark igen?

Hvis du flytter tilbage og får fast bopæl i Danmark igen, vil din fritagelse automatisk blive ophævet, og du vil igen modtage din post fra det offentlige digitalt. Er du ikke i stand til at modtage posten digitalt, selvom du er bosat i Danmark, skal du søge om fritagelse fra Digital Post på ny.

Når du flytter tilbage til Danmark, er der flere ting du skal være opmærksom på. Du kan læse mere i guiden ’Udlandsdanskere, der flytter hjem’:

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, er du ikke omfattet af loven om offentlig Digital Post. Derfor er det heller ikke et krav, at du kan modtage dine beskeder fra danske offentlige myndigheder i Digital Post, når du bor i udlandet. 

Har du aldrig været tilmeldt Digital Post før, og vil du gerne modtage din post fra offentlige myndigheder digitalt, selvom du ikke har fast bopæl i Danmark – kan du gøre det direkte ved at logge på Digital Post på borger.dk med dit MitID. Når du er logget på, vil du blive spurgt, om du ønsker at tilmelde dig Digital Post.

Når du er tilmeldt, vil du fremover have pligt til at læse Digital Post, da det kan have lovmæssige konsekvenser, hvis du fx overser en frist. 

Når du bliver tilmeldt Digital Post, bliver du omfattet af lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

Du kan læse mere om Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine oplysninger i Digital Post.

Nogle meddelelser fra retten skal forkyndes. Det er for at sikre, at modtageren har fået meddelelsen, og det gælder fx stævninger, vidneindkaldelser og domme.

Retten kan forkynde på forskellige måder, bl.a. som forenklet digital forkyndelse.  

Ved forenklet digital forkyndelse bliver meddelelsen sendt med Digital Post, og når du åbner eller på anden måde behandler meddelelsen, fx ved at slette den eller flytte den, er meddelelsen forkyndt for dig. Du vil få vist et vindue, hvor det tydeligt fremgår, at rettens meddelelse er forkyndt for dig. 

Retten får automatisk besked om, at meddelelsen er blevet forkyndt.  

Når en meddelelse er forkyndt, kan den få retsvirkning. Det betyder fx, at et vidne, der er blevet forkyndt for, skal møde i retten, eller at fristen for at anke en dom, der er blevet forkyndt, begynder at løbe fra forkyndelsestidspunktet.  

Udebliver du fx som forkyndt vidne fra retten uden lovligt forfald, fx sygdom dokumenteret ved lægeerklæring, kan retten pålægge dig en bøde, lade dig afhente af politiet eller iværksætte andre foranstaltninger, som retten beslutter.

Du kan få besked om ny Digital Post via e-mail og/eller sms. Dette kræver blot, at du registrerer en e-mailadresse og et mobilnummer, når du er logget ind i Digital Post.

Sådan tilmelder du dig besked om ny Digital Post på borger.dk: 

 1. Log ind på Digital Post med dit MitID.
 2. Klik på ’Menu’, og vælg ’Beskeder om ny post’.
 3. Klik på ’Redigér’ ud for ’E-mailadresse’ og ’Mobilnummer’.
 4. Indtast din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer og tryk ’Gem’. Herefter vil du få besked på e-mail og/eller SMS, når du modtager ny Digital Post.

Downloader du Digital Post-appen, kan du også få push-notifikationer direkte på din mobil eller tablet.

For at kunne anvende Digital Post på borger.dk skal du bruge en af disse browsere og et af disse styresystemer eller nyere:

 • Windows 10: Chrome, Edge, Firefox
 • Mac OS 10: Safari og Chrome
 • Android 4.4 eller nyere: Chrome
 • iOS 12 eller nyere: Safari 
 • Linux: Firefox

For en sikkerheds skyld sendes Digital Post altid krypteret. Både når du modtager, og når du sender post til offentlige myndigheder. Det betyder konkret, at din post aldrig kan læses af andre end dig og den myndighed, du er i kontakt med.

Kryptering er en matematisk teknik – en slags kodesprog – hvor den oprindelige information omdannes til en række ulæselige koder, som det kræver en særlig nøgle at låse op.

Dermed bliver din korrespondance utilgængelig for alle andre end dig og den myndighed, du er i kontakt med. Når du eller en myndighed sender et brev via Digital Post, krypteres indholdet automatisk, og du vil som bruger aldrig kunne se, at sikkerhedsproceduren finder sted.

Du behøver altså ikke gøre noget aktivt for, at din post bliver sendt krypteret. 

Når du skal logge ind i Digital Post på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk for at læse din post, skal du bruge dit personlige MitID.

Det betyder, at adgangen til Digital Post er beskyttet bag log-in med MitID. På den måde sikrer du, at det kun er dig, der har adgang til posten. 

Du kan læse mere om, hvordan du får et MitID.

Når du bruger internettet, gemmer din internetbrowser (fx Edge, Safari, Chrome, Firefox) ofte filer på computeren.

Dette kan være smart på din private computer, da det eksempelvis kan hjælpe til, at indholdet på de sider du bruger ofte, kommer hurtigere frem på skærmen.

Når du bruger en offentlig computer, er det dog en god idé at beskytte dig ved at efterlade så lidt som muligt.

Hvad kan jeg gøre?

Du skal sikre dig, at du ikke har efterladt dokumenter på computeren, når du er færdig med at bruge den. Dokumenter kan blive gemt på skrivebordet eller i en særlig mappe til overførsler fra internettet. Dette sker eksempelvis når:

 • du åbner et dokument på en hjemmeside
 • du gemmer et brev, du har modtaget som Digital Post, for at kunne printe det.

Hvis du ikke kan finde den rigtige mappe, kan du spørge ejeren af computeren, eksempelvis din ven eller én der arbejder det sted, computeren står.

Derudover kan du bruge en privat browser, som sørger for, at der ikke gemmes data på computeren, om dét du bruger din browser til. Dette kan dog ikke forhindre, at der gemmes dokumenter på computeren i de ovenstående situationer.

Genvejene til at åbne en privat browser er:

 • Internet Explorer og Firefox: Ctrl + Shift + P
 • Chrome:  Ctrl + Shift + N.
Indhold fra borger.dk

Fritagelse fra Digital post

Hvis du ikke kan kommunikere med det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget fra Digital Post. En fritagelse fra Digital Post gælder livet ud. Ændrer du mening, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. 

Det sker, når du bliver fritaget fra Digital Post

Når du bliver fritaget fra Digital Post, sker der to ting:

 1. Du vil i stedet modtage posten som almindelig papirpost. Når du bliver fritaget, kan du vælge at få eftersendt eventuelt uåbnet Digital Post, som du har modtaget inden for de seneste 6 måneder. Posten vil blive sendt til din folkeregisteradresse som papirpost, medmindre du oplyser en anden adresse.  
 2. Du er automatisk fritaget fra krav om at bruge de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeninger. Offentlige digitale selvbetjeninger bruges fx til at melde flytning eller bestille feriepenge. Du kan stadig vælge at bruge selvbetjeningerne, hvis du ønsker det. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for undtagelse fra digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark. Det kan du læse mere om på siden 'Obligatorisk selvbetjening'.

Vær opmærksom på, at fritagelse ikke dækker al Digital Post

Din fritagelse fra Digital Post omfatter ikke:

 • Visse offentlige myndigheder: Nogle offentlige myndigheder må på grund af anden lovgivning gerne sende dig beskeder i Digital Post. Det kan fx være lønsedler fra offentlige arbejdsgiver eller beskeder om SU. Den slags post sendes som udgangspunkt kun digitalt.
 • Post fra virksomheder: Post fra virksomheder - fx din bank eller dit forsikringsselskab - som du modtager i e-Boks eller på mit.dk, vil du fortsat modtage digitalt. Hvis du ikke ønsker at modtage post fra en virksomhed, skal du kontakte e-Boks, mit.dk og/eller den virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med, for at finde en anden løsning. 

Borgere, der ikke er i stand til at modtage Digital Post og lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage post fra det offentlige på papir.

Fritagelseskriterier

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra langt de fleste offentlige myndigheder, hvis du kan sætte kryds ved mindst ét af følgende punkter:

 1. Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
 2. Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
 3. Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
 4. Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
 5. Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
 6. Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
 7. Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe MitID, som giver adgang til Digital Post.
 8. Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downloadhastighed).
 9. Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige, skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen.

Hos kommunen vil du:

 • få en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke af fritagelseskriterierne, du lever op til.
 • blive bedt om at vise legitimation.
 • få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. 

Hvis du ikke selv kan møde op hos kommunen

Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal den pårørende underskrive blanketten.

Du kan søge om fritagelse på andres vegne ved brug af en fuldmagt, som du kan få hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal den pårørende underskrive blanketten.

Du kan til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. Det gør du ved at møde op hos kommunen. Du kan også selv gøre det via Digital Post:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID.
 2. Klik på ’Menu’.
 3. Klik på ’Ophæv Fritagelse fra Digital Post’.
 4. Klik på ’Tilmeld mig Digital Post’.
 5. Der åbner et vindue, hvor du skal trykke på knappen ’OK, tilmeld mig’ for at annullere din fritagelse. Du er nu tilmeldt Digital Post. 
 6. Klik på knappen ’Start opsætning’, følg trinene, og husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.
Indhold fra borger.dk

Læseadgang fra Digital post

En læseadgang gør det muligt for andre, fx et familiemedlem eller en ven, at hjælpe dig med at tjekke din Digital Post fra offentlige myndigheder. 

Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Det kan fx være en hjælp i situationer, hvor:

 • du ikke selv kan tjekke din Digital Post
 • du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se din Digital Post
 • du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med din Digital Post fra det offentlige.

Dog er det vigtigt at huske, at det fortsat er dit ansvar at læse din Digital Post.

Vær opmærksom på at læseadgangen ikke omfatter post fra private virksomheder, fx banken eller forsikringsselskabet. Ønsker du at din læseadgang også skal omfatte post fra private virksomheder, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Med en læseadgang kan du gøre følgende på borger.dk, e-Boks og i Digital Post-appen:

 • læse al Digital Post fra offentlige myndigheder 
 • oprette nye mapper eller flytte post til mapper
 • rette om post skal stå som læst/ulæst 
 • videresende post til en e-mailadresse eller til en Digital Post-modtager
 • læse indkaldelser til retten og blive forkyndt på vegne af postkasseejer.

En læseadgang giver ikke adgang til at:

 • slette post eller mapper
 • skrive ny post
 • redigere i indstillingerne i personens Digital Post.

Vær opmærksom på at læseadgangen ikke omfatter post fra private virksomheder, fx banken eller forsikringsselskabet. Ønsker du at din læseadgang også skal omfatte post fra private virksomheder, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Du kan selv give læseadgang til andre, fx et familiemedlem, så vedkommende kan hjælpe dig med at tjekke din Digital Post på borger.dk, e-Boks og i Digital Post-appen. 

Sådan giver du læseadgang:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og vælg derefter ’Læseadgange’.
 3. Klik på ’Giv andre adgang’ for at oprette en læseadgang.
 4. Udfyld fornavn, efternavn og cpr-nummer på den person, du ønsker at give læseadgang til. Du kan vælge en dato for, hvornår læseadgangen skal udløbe. Du kan også klikke på feltet ’Adgangen skal aldrig udløbe’.
 5. Afslut ved at klikke på ’Send’.
 6. Du modtager herefter en besked i Digital Post, hvor der står, hvem du har givet læseadgang til.
 7. Modtageren af læseadgangen får også en besked i Digital Post om, at vedkommende har fået læseadgang til din post. 

Hvis du ikke har et MitID, skal du altid henvende dig til kommunen. Husk at bestille tid i borgerservice.

Du kan få hjælp til at oprette en læseadgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder hos kommunen. 

Hvis ikke du har mulighed for selv at møde op, kan en anden person gøre det for dig. Personen skal møde op med en udfyldt blanket, hvor du har givet personen fuldmagt til at oprette en læseadgang på dine vegne.

Du kan give læseadgang til en anden person. Dette kræver, at personen selv har Digital Post.

For at give læseadgang til en privatperson, skal du bruge personens fornavn, efternavn og CPR-nummer. 

Du skal beslutte, om læseadgangen skal have en udløbsdato. Hvis der ikke skal være en udløbsdato, er det også muligt at vælge ’Adgangen skal aldrig udløbe’.

Hvis en anden person anmoder om at få læseadgang til din Digital Post, får du en besked i Digital Post.

For at acceptere anmodningen skal du gøre følgende på borger.dk: 

 1. Klik på ’Menu’ og vælg derefter ’Læseadgange’.
 2. Under ’Læseadgang til din post’ vil du kunne finde navnet på den person, der har anmodet om at få læseadgang. Ud for navnet vil der stå ’Mangler din godkendelse’.
 3. Klik på ’Se og redigér’ ud for personens navn.
 4. Du kan nu se, hvor længe læseadgang gælder. Klik på ’Godkend’ for at acceptere anmodningen om læseadgang. 

Du kan få læseadgang til en andens Digital Post ved, at personen har givet dig læseadgang. Du kan også selv anmode om at få læseadgangen. 

Du kan anmode om at få læseadgang i Digital Post på borger.dk – eller du kan få hjælp til det hos kommunen. 

Sådan anmoder du om at få læseadgang på borger.dk:

 1. Log ind på Digital Post med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’.
 3. Klik på ’Anmod om adgang’ for at oprette en læseadgang.
 4. Skriv fornavn, efternavn og CPR-nummer på personen, du anmoder om læseadgang hos. 
 5. Vælg, hvornår læseadgangen skal udløbe, eller klik i feltet ’Adgangen skal aldrig udløbe’.
 6. Afslut ved at klikke på ’Send’. 

Når personen, du har anmodet om læseadgang hos, har godkendt din anmodning, får du en besked i Digital Post, hvorefter du har læseadgang til vedkommendes Digital Post. 

Under ’Læseadgange’ kan du se status på din anmodning. 

Hvis du ikke har et MitID, skal du altid henvende dig til kommunen. Husk at bestille tid i borgerservice.

Du kan anmode om læseadgang til en anden persons Digital Post. Det eneste det kræver er, at du selv har Digital Post. 

For at anmode om læseadgang til en anden privatpersons Digital Post, skal du bruge vedkommendes fornavn, efternavn og CPR-nummer.

Du skal aftale med personen, om læseadgangen skal have en udløbsdato. Hvis der ikke skal være en udløbsdato, er det også muligt at vælge ’Adgangen skal aldrig udløbe’.

Som værge kan du anmode om læseadgang til Digital Post for personer under værgemål.

Du kan følge linket i den besked, du har modtaget: ’Se dine adgange til Digital Post’. 

Du kan også vælge at acceptere på denne måde:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og vælg derefter ’Læseadgange’.
 3. Under ’Din læseadgang til andres post’ vil du finde navnet på den person, der har givet dig læseadgang. Ud for navnet vil der stå ’Mangler din godkendelse’.
 4. Klik på ’Se og redigér’ ud for personens navn.
 5. Du kan nu se, hvor længe læseadgangen gælder. Klik på ’Godkend’ for at acceptere anmodningen om læseadgang.

Du får først adgang til en anden persons Digital Post, når vedkommende har godkendt din anmodning i sin Digital Post. Du kan altid se status for din anmodning i din egen Digital Post. 

Se status for din anmodning om læseadgang: 

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’.
 3. Under overskriften ’Din læseadgang til andres post’ finder du den person, du har sendt anmodningen til. Hvis der står ’Mangler godkendelse’, har personen endnu ikke godkendt din anmodning. 

Hvis der står ’Aktiv læseadgang’, er anmodningen godkendt, og du kan læse vedkommendes Digital Post.

Hvis du har fået læseadgang til en anden persons Digital Post, kan du se posten ved at skifte postkasse.

Sådan skifter du postkasse: 

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ”Skift postkasse”, og klik derefter på navnet på den person, hvis Digital Post du har læseadgang til. 
 3. Når navnet skifter fra at være dit eget til den anden persons navn, er du inde i den postkasse, du har læseadgang til.

Du kan tilmelde dig besked om ny post, så du får en e-mail, når der er ny post i den persons Digital Post, du har læseadgang til. 

Sådan får du besked om ny post: 

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’. 
 3. Klik på ’Se og redigér’ ud for den læseadgang, det drejer sig om. 
 4. Slå ’E-mail om ny post’ til for at tilmelde dig besked om ny post.
 5. Skriv din e-mailadresse, og klik på ’Gem’.
 6. Du skal nu bekræfte din e-mailadresse ved at indtaste en kode, der bliver sendt til din e-mail. Afslut ved at klikke på ’Bekræft’.

Du kan altid fjerne din tilmelding igen samme sted. Det er ikke muligt at modtage SMS om ny post i den postkasse, du har læseadgang til.

Du eller den anden part kan altid fjerne en læseadgang i Digital Post på borger.dk – eller du kan få hjælp til det hos kommunen.

Sådan fjerner du en læseadgang:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID.
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’.
 3. Du får nu vist en oversigt over, hvem du har givet læseadgange, og hvem der har givet dig en læseadgang.
 4. Klik på ’Se og redigér’ ud for den læseadgang, du gerne vil redigere. 
 5. Klik på ’Fjern læseadgang’ for at slette en læseadgang. Du bliver herefter bedt om at bekræfte, at du vil fjerne læseadgangen.
 6. Læseadgangen er nu fjernet. Under ’Læseadgange’ kan du se, at navnet på personen, der tidligere havde læseadgang, ikke længere står på siden.   

Når du opretter en læseadgang i Digital Post på borger.dk, så giver den også adgang til at læse beskeder fra det offentlige i e-Boks og på mit.dk. Hvis du ønsker, at læseadgangen også skal omfatte post fra private virksomheder, fx banken eller dit forsikringsselskab, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Adgange givet på e-Boks med ret til ’læsning’ eller ’redigering’ virker ikke længere til Digital Post fra offentlige myndigheder. 

Årsagen er, at du ikke længere kan give adgang til en delmængde af din Digital Post fra offentlige myndigheder. Du kan kun give adgang til det hele.

Når du tidligere har valgt at give adgang med ret til ’læsning’ eller ’redigering’ i e-Boks, har du skulle vælge hvilke mapper du ville dele med personen. Her kan du også have delt din indbakke.

Har du givet adgang med ret til ’administration’, har du givet adgang til det hele. Derfor virker denne adgang fortsat.

Hvis du ikke længere kan se den post, som en anden person får fra offentlige myndigheder, er det fordi din adgang er ophørt.

Ønsker du fortsat at læse personens post fra det offentlige, har du følgende to muligheder: 

 • bed personen om at oprette dig som Digital Post-modtager. Herefter kan vedkommende videresende beskeder til dig i Digital Post på borger.dk, e-Boks og mit.dk.
 • anmod om at få læseadgang til personens Digital Post, så du kan læse alle beskeder i vedkommendes Digital Post.

Læs mere under 'Sådan får du læseadgang til en andens post'.

Indhold fra borger.dk

Digital post for forældre

Når dit barn fylder 15 år, sender offentlige myndigheder beskeder direkte til dit barns egen Digital Post. Postkassen bliver oprettet automatisk.

Du skal blot hjælpe dit barn med at få adgang til Digital Post.

Som forælder sender Digitaliseringsstyrelsen et informationsbrev til dig cirka 3 uger før, at dit barn fylder 15 år. Du vil modtage det i Digital Post. Hvis du er fritaget fra Digital Post, modtager du brevet med almindelige brevpost. 

Hjælp din 15-årige med:

 • at bestille MitID første gang
 • at komme i gang med Digital Post, hvis din 15-årige allerede har et MitID til fx netbank
 • at logge på Digital Post første gang. Her kan I sammen udfylde kontaktoplysninger, så der kommer en sms eller e-mail, når der er nye beskeder i Digital Post.

Det er vigtigt, at din 15-årige får adgang til Digital Post hurtigst muligt efter at være fyldt 15 år. Ellers er der risiko for at misse vigtige beskeder fra offentlige myndigheder om fx biblioteksbøder, hospitalsindkaldelser, feriepenge osv. Du vil som forælder ikke længere modtage disse beskeder på vegne af din 15-årige.  

Din 15-årige kan finde hjælp på borger.dk/15.

Du kan som forælder læse mere om, hvordan du kan hjælpe dit barn i Forældreguiden ’Guide: Når du er forælder til en teenager’.  

I Digital Post får din 15-årige beskeder fra offentlige myndigheder. Til at begynde med kan det fx være beskeder som biblioteksbøder eller feriepenge, hvis din 15-årige har et fritidsjob. Det kan også være indkaldelse til tandlægen eller til undersøgelser på hospitalet.

Det er lovpligtigt at have Digital Post til beskeder fra det offentlige for alle, der er fyldt 15 år.

Som udgangspunkt er det kun din 15-årige, der har adgang til sin egen Digital Post fra det offentlige.

Vi anbefaler, at du taler med din 15-årige om, at du har to muligheder for at støtte op om, at de får læst deres Digital Post.

Hvis din 15-årige ønsker det, kan du som forælder:

 • få tildelt læseadgang
 • få besked om ny post, når der er ny post til din 15-årige. 

For at få læseadgang til din 15-åriges Digital Post, skal din 15-årige selv tildele dig adgangen via Digital Post på borger.dk eller få hjælp til det hos kommunen. 

For at få besked om ny post kan din 15-årige indtaste et mobilnummer og op til 5 e-mailadresser under ’Beskeder om ny post’ i menuen i Digital Post på borger.dk, når din 15-årige er logget ind.

Du kan som forælder ikke overtage ansvaret, men du kan hjælpe din 15-årige med at læse og forstå beskederne fra offentlige myndigheder.

Efter at være fyldt 15 år har man selv ansvaret for at læse beskeder fra offentlige myndigheder i sin Digital Post.

Det er lovpligtigt.

Når dit barn fylder 15 år, modtager barnet et brev om Digital Post med almindelig brevpost.

Hvis du og dit barn ikke kan finde brevet, kan I se brevet her:

Cirka 3 uger før dit barn fylder 15 år, modtager du som forælder et brev i Digital Post om dit barns tilmelding til Digital Post. Hvis du som forælder er fritaget fra Digital Post, modtager du brevet med almindelige brevpost.

Hvis du ikke kan finde brevet, kan du se brevet her:

Indhold fra borger.dk

Digital post til dig på 15 år

Beskederne i Digital Post kommer fra fx din kommune, biblioteket, tandlægen og hospitalet. Hvis du har et fritidsjob, kan du også få post om udbetaling af feriepenge. 

Cirka 3 uger før din tilmelding til Digital Post, vil dine forældre modtage et informationsbrev i Digital Post om din tilmelding til Digital Post. Hvis dine forældre er fritaget fra Digital Post, vil de modtage det med almindelig brevpost.

Det er altid en god idé at spørge dine forældre til råds, hvis du er i tvivl om, hvordan du bestiller dit MitID eller får adgang til Digital Post.

Du kan give dine forældre en læseadgang til din Digital Post

Du kan give dem læseadgang til din Digital Post. Det betyder, at når dine forældre er logget ind i deres egen Digital Post, så kan de også se de beskeder, der er sendt til dig. 

Dine forældre kan få besked om ny post i din Digital Post

Dine forældre kan modtage en sms, når der er ny post til dig. De kan ikke læse beskederne. Du kan melde dig eller dem til sms-beskeder, når du er logget ind i Digital Post. Se under Menu og ’Beskeder om ny post’. Her kan du indtaste et mobilnummer og op til 5 e-mailadresser. Fx kan det være dine forældres mobil og din egen e-mail, så kan du også følge med selv.

Du kan spørge dine forældre om hjælp, hvis du er i tvivl om, hvordan du bestiller MitID eller får adgang til Digital Post.

Du kan også få hjælp til Digital Post hos kommunen. Læs mere på kommunens hjemmeside. Vær opmærksom på, at nogle steder skal man bestille tid for at få hjælp.

Hvis du har brug for hjælp til at bestille dit MitID, kan du læse mere på borger.dk/15.

Hvis du ikke kan finde dit brev om Digital Post, som vi har sendt til dig som papirpost, kan du også se det her:

Du får helt automatisk din egen Digital Post til beskeder fra det offentlige, når du fylder 15 år. Posten kan du læse i Digital Post på borger.dk, e-Boks, mit.dk eller i Digital Post-appen.

For at få adgang til din Digital Post skal du have et MitID. Hvis du ikke allerede har et MitID, skal du allerførst bestille det. 

Læs mere om, hvordan du får MitID på borger.dk/15.

Du logger på Digital Post på borger.dk, i Digital Post-appen, på e-boks.dk eller mit.dk. Husk, at du skal bruge dit MitID til at logge på.

Hvis du ikke har et MitID, skal du bestille det. Hvis du allerede har et MitID, fx til at få adgang til din bankkonto, kan du læse mere om, hvordan du logger på Digital Post på borger.dk/15.

Indhold fra borger.dk