Arbejdsmarked

Arbejdsmarked løser kerneopgaverne i beskæftigelsesindsatsen.

Den primære opgave er at hjælpe ledige borgere i job og uddannelse samt støtte de unge i gang med  uddannelse.
Arbejdsmarkeds skal holde fokus på borgernes jobmuligheder og samtidig hjælpe virksomhederne med at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

Hjælp til at komme i job eller uddannelse

Vi hjælper med råd, vejledning og opkvalificering for at ledige borgere kan komme i job eller uddannelse.

Samarbejde med erhvervslivet

Vi hjælper virksomhederne i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, samt fastholdelse eller opkvalificering af nuværende medarbejdere. Jobcenteret samarbejder tæt med virksomhederne fx i forbindelse med at borgernes arbejdsevne skal afklares, eller en ledig skal opbygge nogle kompetencer for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Kommunal ungeindsats

Vi bakker op om, at unge hjælpes imod uddannelse og fremtidigt job.

Sagsbehandling på tværs af centre

Vi samarbejder på tværs af centrene (Børn & Læring, Sundhed & Omsorg og Arbejdsmarked) i et såkaldt Tværfagligt Velfærds Program (TVP). Dette skal sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en koordineret indsats på tværs af centrenes ansvarsområder. Indsatsen har både en unge og familiedel.

Sygedagpenge

Vi tilrettelægger sammen med sygemeldte borgere og dennes eventuelle arbejdsgiver et forløb, der skal bidrage til, at borgerne hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Rehabiliteringsteam

I Rehabiliteringsteamet behandler vi sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at der sker en tværfaglig behandling af borgernes sag og borgeren får en koordineret indsats. Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra flere forskellige centre i kommunen og en læge fra Region Sjælland.

Udbetaling af ydelser

Vi varetager udbetalingen af de fleste forsørgelsesydelser og behandler ansøgninger om enkeltydelser og helbredstillæg. Vi yder råd og vejledning i forbindelse med samlivsophør, skilsmisse eller manglende bolig.

Centeret betjener følgende udvalg

Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme

 

Trine Haubro
S:Centerchef
O:Arbejdsmarked