Politik & Borger

Om centeret

Politik & Borger løser både interne stabsopgaver samt borgerrettede opgaver inden for en bred vifte af tilbud som f.eks. hjemmeside og sociale medier, kultur- og fritidstilbud, biblioteker, musikskole og meget mere.

Borgerservice

I borgerservice hjælper vi borgerne i den centrale telefonomstilling, og tager imod dem, når de ankommer til rådhuset. Og så hjælper vi med digital post, MitID, pas og kørekort mv. Det er også os, som passer kommunens folkeregister.

Kommunikation

Vi laver den centrale hjemmeside - stevns.dk - og vores side på Facebook. Herudover rådgiver vi om god kommunikation og løser opgaver indenfor områder som presse, krisehåndtering, intranet og design.

Kultur og Turisme

I Stevns ligger verdensarvsområdet Stevns Klint. Vi bidrager til at udvikle området og hele Stevns som turismedestination sammen med f.eks. SydkystDanmark og står også for driften af f.eks. Stevns Fyrcenter og Boesdal Kalkbrud.

Hertil driver vi Stevns Bibliotekerne og Stevns Musikskole.

Sekretariatet

Vi støtter borgmester og direktion med administrative opgaver, og så er færdiggørelse og publicering af de politiske sagsfremstillinger placeret her. Det er også os som står for det, når der er valg til f.eks. kommunalbestyrelse eller folketing.

Det er også os, som står for den administrative opgave i forhold til de borgerlige vielser i Stevns Kommune.

Udvikling, Erhverv og Jura

Vi støtter de forskellige centre med analyse- og udviklingsopgaver inden for alle fagområder, og varetager styringen af den overordnede kommuneplan. Hertil løser vi opgaver på erhvervsområdet.

Vores juridiske team rådgiver centrene, og løser også opgaver som forpagtninger, lejekontrakter, huslejenævn mv. Kommunens DPO sidder i vores juridiske team.

Annette Lisa Kjær
S:Centerchef
O:Politik & Borger