Økonomi, HR & IT

Om centeret

Centret omfatter en række tværgående og centrale styrings- og støttefunktioner inden for Økonomi, HR og IT, samt indkøbs- og kontrolfunktionen. 

Vi er organiseret i fem teams. Centret ledes af centerchefen og fire teamledere. 

IT- og Digitalisering (ITD) 

Vi understøtter hele kommunen med en sund og fremtidssikret IT-platform, hvor kodeord som driftssikkerhed, sammenhæng, service, udvikling og generel IT-sikkerhed er en venlig del af vores altid travle og forandringsparate hverdag.  

HR 

Vi laver løn til alle kommunens ansatte og understøtter kommunens ledere i tolkninger af overenskomster, love og aftaler indenfor løn- og personaleområdet samt yder lederrådgivning i arbejdsmiljø og personalejuridiske spørgsmål. Herudover er vi med til at sikre kvalificerede uddannelser til vores SOSU-elever, PA-elever, sygeplejestuderende og pædagogstuderende  

Budgetteam 

Vi er omdrejningspunktet for kommunens overordnede økonomistyring, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab. Vi er konsulenter, sparringspartnere og controllere i forhold til øvrige centre, direktion og politikere i sager med økonomisk indhold. 

Finans 

Vi beregner ejendomsskat og bidrag til rottebekæmpelse. Vi opkræver betaling for kommunes ydelser og inddriver øvrige betalingskrav mv. Vi er systemansvarlige for løn- og økonomisystemet og har den løbende kontakt med revision og bank.

Vores opgave er også at forebygge og afdække misbrug af sociale ydelser, og sikre at borgerne kun modtager de ydelser, som de har retsmæssigt krav på.

Indkøb 

Indkøb indgår indkøbsaftaler og gennemfører udbud af varer og tjenesteydelser. Vi sørger for at egnede indkøbsområder kan e-handles af kommunens ansatte og hjælper når der f.eks. skal købes kontormøbler, kopimaskiner og køretøjer. 

Kontakt

Anton Svendsen
S:Centerchef
O:Økonomi, HR & IT