Aktindsigt

Alle borgere har ret til aktindsigt i sagsbehandlingen hos de offentlige myndigheder. Der gælder særlige regler for aktindsigt i personsager.

Offentlighedsloven

Alle kan begære aktindsigt efter Offentlighedsloven.

Du skal søge aktindsigten skriftligt i den afdeling, der behandler sagen. Inden syv arbejdsdage afgør afdelingen, om du kan få aktindsigt. Hvis du ønsker en kopi af akten, skal du betale et gebyr.

Læs offentlighedsloven på retsinformation.dk

Forvaltningsloven

Er du part i en sag, kan du få aktindsigt efter Forvaltningsloven.

Du skal henvende dig i den afdeling, der behandler sagen.

Afdelingen afgør inden syv arbejdsdage, om du kan få aktindsigt.

Du kan få en kopi af sagen gratis.

Ønsker du flere kopier skal du betale et gebyr pr. kopi.

Læs forvaltningsloven på retsinformation.dk