Markfirbenet - historien om logoet

Markfirbenet er et spændende og flot dyr, vi er glade for holder til på Stevns. Markfirbenet er centralt i logoet for ’Stevns skaber liv’ og er i projektet ambassadør og stemme for biodiversiteten.

Markfirbenet er en såkaldt bilag IV-art og er i tilbagegang. Tilbagegangen kan skyldes, at markfirbenets levesteder gror til. Det er derfor vigtigt og essentielt for markfirbenets overlevelse, at vedligeholde de tørre, lysåbne naturtyper. Markfirbenet symboliserer en truet biodiversitet, som ikke er unik for Stevns, men derimod taler ind i en fælles national udfordring og indsats.

Læs mere om markfirbenet hos miljøstyrelsen

 

Sammenhæng mellem flora, fauna og biodiversitet

Logoet er produceret ud fra to nuancer af grøn. Baggrunden er aftegning af en blomst for at visualisere sammenhængen mellem flora, fauna og biodiversitet.

Den lysere grønne nuance har markfirbenet, og nuancen kendetegner den farve, hannerne får på siderne i parringstiden, og som er specielt for markfirbenet.