Du er her

Stevns skaber liv

 • Gule blomster og logo for Stevns skaber liv.

  Stor gyvelkvæler foran gule blomster.

Stevns Kommune ønsker at styrke biodiversiteten i kommunen ved at skabe flere levesteder for planter og dyr. Med projektet 'Stevns skaber liv' starter vi på vores egne arealer og inviterer alle stevnsboer til at være med - alle bidrag tæller!

Biodiversiteten lider i Danmark og i verden, og netop i Stevns har vi en særlig mulighed for at se tilbage i tiden – og frem. Vi kan både se de synlige tegn i Stevns Klint på den femte masseuddøen for 66 mio. år siden, og vi kan se de synlige tegn på, at dyr og planter forsvinder fra naturen.

Vi ønsker derfor at styrke samarbejdet om at skabe flere levesteder for dyr og planter og være med til at understøtte deres fremgang og biodiversiteten generelt. Alle har mulighed for at bidrage!

'Stevns skaber liv' er et biodiversitetsprojekt, hvor Stevns Kommune sammen med borgerne og gode partnere understøtter endnu mere liv og bedre forhold for god biodiversitet. Det betyder, at vi sammen laver vildere natur – og det kan faktisk se rigtig pænt ud samtidig med, at det gavner!

I 'Stevns skaber liv' fokuserer vi på de eksisterende, kommunale, grønne arealer, og herudover har alle i kommunen mulighed for at bidrage på egne arealer. Kommunale og offentlige arealer, private haver, virksomheders områder – disse og flere skal i spil for at nå længst muligt i skabelsen af mere liv på Stevns. 

Velkommen til 'Stevns skaber liv'!

Værd at vide om biodiversitet og 'Stevns skaber liv'

Fold alle ud
 • Hvad er biodiversitet?


  Vandrefalk.

  Biodiversitet handler om mangfoldighed af liv på jorden. FN definerer biodiversitet som:

  'Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i'.

  Populært sagt har naturen det godt, når dyr og planter har det godt; altså når der er plads nok til, at de kan brede sig i arealer, som er store nok, og at der er nok levesteder og fødesøgningssteder. For at der skal være god biodiversitet, så er det afgørende, at der f.eks. ikke kun er mange frøer i vandhullet, men at der er flere forskellige slags frøer i vandhullet.

  Biodiversitet har også med geodiversitet at gøre, og variationen i de geologiske, og fysisk/kemiske forhold spiller en væsentlig rolle for biodiversiteten. For at der er tale om ’god biodiversitet’, er det vigtigt, at lokale arter optræder i de særegne økosystemer og at der er mange forskellige økosystemer.

  Biodiversitet handler altså også om variation i antallet af arter og genetiske forskelle imellem arter. Desuden handler biodiversitet om variation i forskellige levesteder for arterne.

  Derfor prøver vi i Stevns Kommune at skabe nye levesteder med stor variation.

  Hvorfor er biodiversitet vigtigt?

  For at naturen trives, så er en stor biodiversitet helt afgørende. For når en art uddør på grund af dårlig biodiversitet, så har det konsekvenser, der rækker langt ud over tabet af arten. Carsten Rahbek, professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet, forklarer:

  'Dyre- og plantearter indgår i et komplekst økosystem med hinanden det sted, hvor de lever. Fjerner man enkelte arter, bliver systemet ustabilt. På et tidspunkt kollapser det. Vi ved ikke nok om, hvad der præcist skal til, for at et økosystem kollapser, men vi ved, at vi leger med ilden i øjeblikket'.

  Denne ’legen med ilden’ vurderer forskerne i artiklen farlig. Faktisk så farlig, at en væsentlig andel af alle fugle, pattedyr og padder, der bliver brugt til mad og medicin, på nuværende tidspunkt er truet af udryddelse.

  Læs artiklen: Den sjette masseuddøen: Jordens liv forsvinder lidt efter lidt

 • Hvad gør Stevns Kommune?

  Stevns har først og fremmest skabt projektet 'Stevns skaber liv' men bygger derudover videre på tidligere års arbejde. Derudover arbejder vi sammen med partnerprogrammet under Stevns Klint Verdensarv samt projektet 'Vild med vilje'.

  Stevns Kommune omlægger lige nu arealer fra almindelig drift til biodiversitetsdrift. I skrivende stund er foreløbige 16 % af kommunens grønne arealer udpeget til biodiversitetsfremmende drift, og dette skift sker inden for ét år.


  Markfirben.

  Græsplæner 

  Vi har udpeget græsplæner over hele kommunen, som skal blive biodiversitetsvenlige. Når vi udtager en græsplæne, så 'glemmer' vi den ikke. Vi klipper den yderste kant ind til naboer og stier. Vi følger udviklingen på græsplænerne og bliver det kun til tidsler, så slår vi græsset igen. Hvis det viser sig, at der 'kun' kommer græs, så slår vi det muligvis én gang for at se, om der kommer noget mangfoldighed og spændende frem. Græs og andet materiale bliver fjernet én gang om året.

  Rabatter 

  Sikkerhed på veje og stier har højeste prioritet, men græsset i vejrabatterne kan godt være et oplagt område at skabe mere liv. Vi vil slå græsset på nogle andre tidspunkter end tidligere, og måske ikke lige så bredt som vi plejer. På den måde fortsætter vi med at skabe trafiksikkerhed, men samtidig drifter vi rabatterne på en måde, der i større udstrækning tilgodeser biodiversitet. 

  Bede 

  Stevns Kommune vil over tid omlægge bede, så der kommer en længere blomstring til glæde for både mennesker og insekter. Dette arbejde er omkostningstungt og vil blive tilpasset de forskellige områder og økonomi.
   

 • Hvad kan jeg selv gøre?

  Vi er fælles om at skabe god natur og biodiversitet, og dit bidrag tæller også!

  Det kan blive rigtig pænt og smukt, og hvis vi alle gør vores til at skabe vildere natur og god biodiversitet, så får Stevns et godt resultat. Hvad end du har en have eller et andet grønt areal, så kan du skabe liv på Stevns. Der er masser af inspiration at hente, og 'Stevns skaber liv' afholder løbende arrangementer i kommunen, hvor du kan tale med fagfolk og ligesindede samt aktivt gøre en indsats til fordel for bedre biodiversitet. 


  Blomster i græsset.

  Her finder du en kort oversigt over de planter, der understøtter god biodiversitet, og hvad du kan gøre afhængigt af jordtypen og ambitionen i din have:

  Planter der understøtter biodiversitet:

  På tørre jorde

  Hvis du har en næringsrig jord i din have, det vil sige ofte en muldrig, fed jord, kan du plante f.eks.:

  Hvis jorden er mere sandet, kan du også prøve med: 

  Er din have næringsfattig – består den måske ligefrem mestendels af råjord eller grus – kan du plante:

  På våde jorde

  Hvis din har en fugtig/våd og næringsrig jord kan du plante:

  Er jorden sandet kan du forsøge med:

  Er jorden næringsfattig, kan du plante:

  Derudover kan du på de fleste jordtyper plante:

  Bierne bliver glade for hvidtjørn, slåen, hunderose, blåbær eller tyttebær, hvis du vil have et alternativ til bøgehækken eller buksbommen. Og hvad med en klatreplante som vedbend op af en husmur eller et havetræ?  

  Og så vil vi lige slå et slag for at lade mælkebøtter og tidsler stå, da der er mange dyr, der er meget glade for disse ellers uglesete blomster. Indsatsen på dit grønne areal er jo helt op til dig.

  Find mere inspiration 

  Indsatsen på dit grønne areal er jo helt op til dig, og der er lavet meget relevant og godt materiale og inspiration, deriblandt:

  Vild Med Vilje inspirerer (pdf)
  Danmarks Naturfredningsforening
  Hjørring Kommune
  Vores Natur
  Vildskab, konsulentvirksomhed
  Send en email til Stevns Skaber Liv

 • Arrangementer: Stevns skaber liv

  Vær med når vi sammen undersøger biodiversiteten og finder ud af, hvordan du kan være med til at skabe flere og bedre levesteder for planter og dyr. Vær med når vi tæller arter og undersøger naturen (Bioblitz). Der er også mulighed for at lave små 'frøbomber', så du kan så gode planter hjemme hos dig selv. 

  Vi møder talstærkt op og glæder os til at møde dig og tale om, hvilke muligheder der er for mere og bedre biodiversitet. 

  Tilmeld dig et arrangement. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt

  Fem arrangementer

  Søndag den 23. maj kl. 10-12 i Solgårdsparken
  Torsdag den 27. maj kl. 15-17 i Boesdal Kalkbrud
  Lørdag den 5. juni kl. 10-12 i Strøby (Kirkestien)
  Torsdag den 10. juni kl. 15-17 på Flagbanken
  Torsdag den 17. juni kl. 15-17 i Hårlev Byskov 

  Program for arrangementerne

  Velkomst, program for dagen og præsentation af Stevns skaber liv 
  Præsentation af aktiviteterne Bioblitz og Frøbomber 
  Aktiviteterne Bioblitz og Frøbomber 
  Samling ved området, resultater, videre dialog og afrunding

  Evt. aflysning

  Vi skriver det direkte til de tilmeldte deltagere samt her på siden, hvis vi er nødt til at aflyse.

  Corona

  Vi følger sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger og retningslinjer.

 • Samarbejdspartnere

  Arbejdet med at skabe endnu bedre biodiversitet sker bedst ved stærke samarbejder, og at vi løfter opgaven i flok og udnytter det, vi hver især er bedst til. 

  Derfor samarbejder Stevns Kommune bredt:

  Partnerprogrammet - Stevns Klint UNESCO Verdensarv

  Partnerne støtter op om at skabe mere og bedre biodiversitet på Stevns sammen.

  På Stevns har vi en særlig mulighed for at se tilbage i tiden – og frem. Med de synlige tegn på den femte masseuddøen har vi en særlig anledning til at handle på den 6., som vi står i netop nu. Klinten minder os om, hvor heldige vi er, hvor skrøbelig verden kan være, og derfor hvor vigtigt det er, at vi tager hånd om verden og om hinanden.

  Vi vil bruge verdensarven til at skabe en god og bæredygtig udvikling for hinanden og for Stevns.

  Idéen er UNESCOs. Det har nemlig vist sig, at hvis lokalområdet tjener penge på verdensarven, så bliver der også passet bedre på den. UNESCO kalder det bæredygtig turisme.

  Når vi løfter verdensarven og hinanden, så løfter vi også os selv - og det er dét, vi arbejder med i partnerprogrammet.

  Vild med vilje

  Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vild Med Vilje handler om at skabe forandringer gennem vidensdeling og handling. Målet er at få vildhed og natur ind der, hvor mennesker bor, arbejder og leger.

  Vild Med Vilje skaber levesteder for planter, svampe og dyr, samt øger vores fælles kendskab til naturen. Vild Med Vilje indgår partnerskaber med virksomheder, kommuner, foreninger og institutioner. Gennem partnerskaberne hjælper Vild Med Vilje sine partnere med at øge biodiversiteten og formidle deres indsats. Vild Med Vilje gør på enkel vis en positiv forskel for naturen, mens nye naturoplevelser skabes og inspirerer andre til ligeledes at gøre en forskel for naturen.

 • Inspiration og cases

  Flagbanken: Omlægning fra græs til mere vild natur


  Flagbanken med slået græs indtil 2018 (tv) og fra 2020 og frem
  med mere vild natur (th).

  Tidligere slog vi græsset ved Flagbnken næsten ugentlig i sommersæsonen, hvilket gav en artsfattig vegetation med få græsarter og få insekter, men i 2019 gik vi over til kun at slå 1-2 gange om året. Vi har dermed skabt en mere gæstfri natur, hvor der er plads til mennesker og friluftsliv samtidig med, at der er plads til en mangfoldighed af dyr, planter og svampe. Vi har også lagt store sten, døde træer og kvasbunker som alt sammen skaber nye levesteder for mosser, laver og svampe, og så giver det husly til bl.a. fredelige jordbier og markfirben.

  Afbrænding: Rådhuset og området bag Store Heddinge Skole


  Naturafbrænding ved rådhuset i Store Heddinge.

  I marts 2021 brændte vi store dele af området ved Rådhuset og bag Store Heddinge Skole af. Afbrændingen gør, at det døde plantedække fra foregående år forsvinder, og der kommer mere lys og luft til de mere nøjsomme arter i bunden af vegetationen. Det gør, at de har nemmere ved at vokse, blomstre og sætte frø, og på den måde kan de konkurrere med brændenælder, græs og andet, som vokser og skygger for andre væksters muligheder. Målet er, at områderne vil springe i blomst i stor skala.

  Vores plan er med tiden også at brænde af i andre områder. Det bliver alt sammen gjort for at understøtte og skabe bedre muligheder for, at vi får en større biodiversitet på arealer, som allerede er udlagt til natur. Når biodiversiteten styrkes her, bliver den mere robust, og kan bedre sprede sig til andre arealer. 

  Omtale i Stevnsblade

 • Projektets logo

 • Presse og fotos

  Pressemeddelelser og Facebook-opslag

  Der er pt. ikke sendt nyheder ud om projektet.

  Billeder

  I vores billedarkiv har vi lagt en stribe gode billeder om og af biodiversitet. Billederne kan frit bruges mod angivelse af kilde: Stevns Kommune.

  Naturhistorisk Museum Aarhus har disse meget flotte fotos af markfirben. Naturhistorisk Museum Aarhus ejer retten til billeder, og skal krediteres som kilde ved brug.

Kontakt

Sidst opdateret

12.05.2021