Regler for brug af Hårlev hundeskov

Hundeskoven er et indhegnet område inde i Hårlev Byskov. I denne del af skoven kan din hund løbe frit, når du følger reglerne:

  • Ifølge hundeloven er det altid hundeejerens ansvar at have fuld kontrol over hunden; også indenfor hegnet i en hundeskov.
  • Hunden skal altid være under ledsagelse ved besøg i hundeskoven. Det er ikke tilladt at medbringe bidske hunde af alle racer; også selvom disse hunde bærer mundkurv eller føres i snor.
  • Det er ikke tilladt at medbringe ulovlige hunderacer og deres krydsninger; også selv om disse bærer mundkurv eller føres i snor.
  • Trådhegnet markerer hundeskovens areal. Hunde, der springer over eller løber gennem hegnet, skal omgående kaldes tilbage i hundeskoven.

Al færdsel i Stevns Kommunes hundeskov sker på eget ansvar. Kommunen har ikke ansvaret for hunde, der kommer til skade eller utilsigtet løber ud af hundeskoven, f.eks. hvis hegnet er defekt, eller hunden bryder det.

Defekt hegn meldes til Stevns Kommune på tlf.: 5657 5757 eller på stevns@stevns.dk. Har du en smartphone, kan du benytte app’en ”Giv et praj”.

Undgå smittefare − opsaml efterladenskaber

Af hensyn til smittefare; især for hvalpe og unghunde, er det en god ide at opsamle hundens efterladenskaber.

Flere indvoldsorme overlever i ekskrementer og kan udgøre en smittefare for raske hunde, der æder andre hundes efterladenskaber.

En plasticpose er velegnet til at opsamle efterladenskaber og kan efterfølgende dumpes i nærmeste offentlige skraldespand − luk posen sikkert forinden.

Rigtig god fornøjelse til dig og din hund.

Stevns Kommune

Indholdsfortegnelse