Du er her

Valg & Afstemninger

Der er kommunal- og regionsrådsvalg den 16. november 2021.

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. Vi opdaterer løbende siden med alle de praktiske informationer frem mod valgdagen - både til dig der er vælger og/eller kandidat. 

Du kan dog allerede nu orientere dig om de grundlæggende regler for afholdelse af valg på borger.dk.

Den 16. november er der også valg til ældrerådet.

 

Værd at vide om valgene

Fold alle ud
 • Valget og Corona

  Vi har i Danmark og i Stevns oplevet stigende smittetal med Covid-19 den seneste tid, og det kan give anledning til spørgsmål om, hvordan vi afvikler valget, så det også er trygt at afgive sin stemme. 

  Først og fremmest opfordrer vi alle til at benytte deres demokratiske ret til at stemme ved valget. På den måde får vi det stærkest mulige mandat for vores lokale demokrati. 

  Her er hvad Stevns Kommune gør for at skabe rammerne for et trygt valg. Vi: 

  • Sørger for, at det er muligt at holde afstand. 
  • Holder rent og spritter hyppigt af. 
  • Lufter hyppigt ud indenfor. 
  • Giver mulighed for at stemme udendørs for udvalgte målgrupper (se nedenfor). 
  • Udleverer en desinficerende spritserviet til alle vælgere, så vælgeren kan spritte de ting af, man rører ved. 
  • Har indkøbt ekstra mange kuglepenne, som går i ‘cirkulation’ og sprittes af. 

  Du kan også selv gøre meget: 

  • Stem før kl. 16.00 på valgdagen, hvis du kan. 
  • Hold afstand til de andre vælgere og undgå fysisk kontakt. 
  • Brug den udleverede spritserviet, og tør af ‘foran dig’. Så ved du, at der er rent på de flader, du rører ved. 
  • Brug håndsprit. 
  • Tag din egen kuglepen med (helst rød). 

  Vi ønsker alle et godt og trygt valg, og glæder os til at se dig. 

  Vælgere der er syge eller i særlig risiko 

  Hvis du har nedsat førlighed, er syg med Covid-19, eller anden smitsom sygdom, kan du stemme udendørs i et opstillet telt eller fra din bil. Du kan også stemme fra din bil, eller i det opstillede telt, hvis du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte.

  NB. Afstemning fra bil eller i telt gælder kun for disse særlige målgrupper! 

  Ring på det nummer, som hører til dit valgsted, hvis du gerne vil stemme fra din bil eller det opstillede telt:

  Hårlevhallen: 21 73 30 64 
  Strøbyhallen: 21 69 36 59 
  Stevnshallen: 21 52 37 99 
  Sydstevnshallen: 21 49 68 23 

 • Hvem kan jeg stemme på?

 • Hvor skal jeg stemme (valgsteder)?

  Vi har fire valgsteder: 

  • Hårlevhallen
  • Strøby Idrætscenter
  • Stevnshallen
  • Sydstevnshallen

  Det fremgår af valgkortet, hvor du skal stemme. 

 • Jeg vil gerne stemme fra min bil eller i det opstillede telt

  På selve valgdagen, kan du, uden forudgående ansøgning, stemme fra din egen bil, hvis du på grund af nedsat førlighed ikke kan komme ind på valgstedet.

  To valgtilforordnede vil så komme ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel valgurne.

  Du kan også stemme fra din bil, eller i det telt, vi sætter op, hvis du er syg med Covid-19, eller anden smitsom sygdom. Du kan også stemme fra din, eller i det opstillede telt, hvis du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte. 

  NB. Afstemning fra bil eller i telt gælder kun for disse særlige målgrupper! 

  Ring på det nummer, som hører til dit valgsted, hvis du gerne vil stemme fra din bil eller det opstillede telt:

  Hårlevhallen: 21 73 30 64 
  Strøbyhallen: 21 69 36 59 
  Stevnshallen: 21 52 37 99 
  Sydstevnshallen: 21 49 68 23 

 • Jeg vil gerne have personlig hjælp til stemmeafgivning

  Har du brug for personlig hjælp til at afgive din stemme, på valgdagen eller når du skal brevstemme, skal du som vælger umiddelbart kunne tilkendegive, hvad du ønsker at stemme.

  Du må altså ikke på forhånd have nedskrevet, hvad du ønsker at stemme. 

  Hjælpen kan gives af: 

  • 2 myndighedspersoner, (valgstyrere, tilforordnede vælgere eller brevstemmemodtagere) 
  • 1 myndighedsperson og 1 personligt udpeget hjælper
  • 1 personligt udpeget hjælper 

  For, at hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper, skal du over for en valgstyrer, tilforordnet vælger eller stemmemodtager udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegive et ønske om alene at få hjælp af en personligt udpeget hjælper, og dit ønske skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

  Udtrykket ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse” omfatter funktionsnedsættelser, som valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagerne umiddelbart kan se eller konstatere, f.eks. brækkede lemmer, brug af kørestol eller krykkestokke, eller brug af mobilitystok eller førerhund og lignende.
   
  Det omfatter også funktionsnedsættelser som ikke umiddelbart er synlige, men som du kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsagerkort eller parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed. Det er valgstyreren, den tilforordnede vælger eller stemmemodtageren, der vurderer, om hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper

  Hvis du har fået personlig hjælp til at brevstemme, skal dette fremgå af følgebrevet.

  Den person, der har ydet hjælp (stemmemodtager eller udpeget hjælper) underskriver med sit navn. Den anden stemmemodtager attesterer stemmeafgivningen.

 • Jeg har brug for hjælpemidler, når jeg skal stemme

  På alle valgsteder og brevstemmesteder er der følgende hjælpemidler til rådighed:

  • Sorte penne med stregtykkelse mellem 0,7 og 1,0 mm.
  • Lup der kan forstørre til mindst firedobbelt størrelse (ikke håndholdt)
  • LED-lampe der kan reguleres i lysstyrke og lysfarve (ikke håndholdt)

  På Rådhuset i Store Heddinge ved brevstemmeafgivning og i Hårlevhallen på valgdagen er der også:

  • Hæve- /sænkebord med fri benplads
  • CCTV (Closed Circuit Television) forstørrelsesapparat med skærm, der kan regulere skriftstørrelse, kontrast og lysstyrke 

  Du kan søge om at skifte valgsted til Hårlevhallen, hvis du f.eks. har brug for hæve-/sænkebord eller CCTV. Send ansøgningen til Borgerservice senest den 8. november kl. 12.00.  

  Skema til ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted (pdf)

 • Valgcafé i Hårlevhallen

  Stevns Kommune slår vanen tro dørene op til valgcafé i Hårlevhallen den 16. november (hal 2).

  Vi lukker dørene op kl. 19.00, og det vil være muligt at købe noget at spise og drikke, da Hårlevhallens cafeteria åbner en velassorteret bar

  Så kom og vær med til en hyggelig aften, og få valgresultaterne efterhånden som stemmerne bliver talt op.

  Program

  Kl. 19.00 Dørene åbner
  Kl. 19.10 Velkomst inkl. introduktion af tipskupon
  Kl. 20.00 Valgstederne lukker

  Løbende opdateringer aftenen igennem fra scenen med stemmeprocent, resultater mv.

  Kl. 20.10-22.00: Stevns Billedskole udstiller og underholdning ved Stevns Musikskole
  Kl. 20.30: Deadline for indlevering af tipskuponer
  Kl. XX: Mandatfordelingen offentliggøres (når den er klar).
  Kl. XX: Valgcaféen lukker for denne gang.

  Corona

  Vi følger de centrale myndigheders anbefalinger for at give en så tryg og sikker valgfest som muligt. For at deltage skal du have et gyldigt coronapas og i øvrigt føle dig rask og frisk.

  Herudover anbefaler vi at følge de gode vaner, vi efterhånden kender så godt:

  • Host/nys i dit ærme
  • Undgå fysisk kontakt
  • Brug håndsprit (vi har rigeligt!)
 • Vigtige datoer (vælger)

  4. oktober 2021

  Vi offentliggør kandidatlister, herunder bogstavsbetegnelse, navne på kandidater og anmeldte listeforbund og valgforbund her på siden.

  5. oktober – 12. november 2021

  Du kan brevstemme i enhver kommune i denne periode. Sidste frist for at brevstemme er den 12. november.

  I Stevns Kommune kan du brevstemme i vores valgbus, som holder foran Rådhuset i Store Heddinge. Den har åbent samtidig med Borgerservice.

  19. oktober – 5. november 2021

  Du kan aflevere din ansøgning om at brevstemme i hjemmet til os.

  Sidste frist for at søge er den 5. november kl. 10.00.

  19. oktober – 8. november 2021

  Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted.

  Sidste frist for at søge er den 8. november kl. 12.00.

  23. oktober 2021 fra kl. 12.00

  Valgplakater må hænges op.

  5. november 2021 kl. 10.00

  Sidste frist for at søge om at brevstemme i hjemmet.

  6. november 2021.

  Sidste frist for kommunalbestyrelsen til at annoncere i lokalaviser om valgkort mv.

  8. november 2021 kl. 12.00

  Sidste frist for vælgere med handicap eller nedsat førlighed til at søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

  11. november 2021

  Du skal have modtaget dit valgkort.

  12. november 2021

  Sidste mulighed for at brevstemme.

  16. november 2021

  Valgdag!

  Du kan stemme fra kl. 8 til kl. 20 på dit afstemningssted. Afstemningsstedet fremgår af dit valgkort.
  Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Stevns Kommunalbestyrelse fordelt på kandidatlister/partier.

  17. november 2021

  Når stemmerne er fintalt, kender vi navnene på medlemmerne af Stevns Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

  23. november 2021

  Sidste frist for at klage over valget.

  24. november 2021

  Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

 • Vigtige datoer (kandidat eller parti)

  11. august 2021

  Kommunen indrykker annonce om kommunalvalget i Stevnsbladet. 

  31. august 2021

  Kandidatlister, der allerede er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, og som ønsker fritagelse fra krav om 25 stillere, kan indlevere kandidatlister sammen med anmodningen om fritagelse.

  14. september 2021 kl. 12.00

  Sidste frist for at indlevere kandidatlister med anmodning om fritagelse for stillere.

  Kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere, kan tidligst indleveres fra den 14. september. Dette gælder for nye partier/kandidater. 

  21. september 2021 kl. 12.00

  Sidste frist for at meddele kandidatlister, om de er fritaget for kravet om 25 stillere.

  28. september 2021 kl. 12.00

  Sidste frist for at indlevere kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om 25 stillere.

  4. oktober 2021 kl. 12.00

  Sidste frist for indlevering af mangler til kandidatlisterne eller indlevering af ny kandidatliste.
  Sidste frist for at tilbagekalde kandidatlister.
  Sidste frist for at anmelde listeforbund og/eller valgforbund.
  Sidste frist for at tilbagetrække listeforbund og/eller valgforbund.
  Du kan se oversigt over de opstillede kandidatlister og kandidater.

  23. oktober 2021  fra kl. 12.00

  Valgplakater må hænges op.

  16. november 2021

  Valgdag!

  Valgstederne har åbent fra kl. 8 til kl. 20.

  Når stemmerne er talt op sent om aftenen, kender vi sammensætningen af Stevns Kommunalbestyrelse fordelt på kandidatlister/partier.

  17. november 2021

  Når stemmerne er fintalt, kendes navnene på medlemmerne af Stevns Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025. 

  23. november 2021

  Sidste frist for at klage over valget.

  24. november 2021

  Valgplakater skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.
   

 • Kandidatanmeldelser

  Du skal bruge den officielle formular til kandidatanmeldelse, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet. Formularen til kandidatanmeldelse er nu klar, og vi har blanketterne klar til udlevering her på rådhuset.

  Du får blanketterne ved henvendelse til Sekretariatet, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge.

  Vejledning: Udfyldelse af formular til kandidatliste (pdf)

  Kandidatlister med stillerfritagelse

  Du kan tidligst indlevere formularen om kandidatanmeldelse tirsdag den 31. august 2021. 

  Formularen til kandidatanmeldelse skal senest indleveres tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

  Kandidatlister uden stillerfritagelse

  Du kan tidligst aflevere formularen om kandidatanmeldelse tirsdag den 14. september 2021.

  Formularen om kandidatanmeldelse skal senest være afleveret tirsdag den 28. september 2021kl. 12.00.

  Disse frister kan der ikke dispenseres fra.

  Liste- og bogstavbetegnelsemularen

  På formularen til kandidatanmeldelse anføres ønsket liste- og bogstavbetegnelse, som først godkendes af valgbestyrelsen den 1. oktober 2021 - efter udløb af fristen for modtagelse af alle kandidatlister. 

  Meddelelse om godkendt opstilling

  Alle kandidatlister får besked om, hvorvidt opstillingen til valget er godkendt af valgbestyrelsen den 1. oktober 2021.

  Du kan læse mere om reglerne for opstilling til kommunale og regionale valg på borger.dk 

 • Hvornår kommer mit valgkort?

  Du får dit valgkort med posten senest fem dage før valgdagen. Valgkortet har følgende oplysninger: 

  • Dit navn og adresse
  • Nummer på valglisten
  • Adressen på valgstedet
  • Dag og tid for afstemningen

  Kontakt Stevns Kommune, hvis du opdager fejl ved valgkortet, eller du ikke har modtaget det fem dage før valgdagen.

  Kan jeg stemme uden mit valgkort på valgdagen?

  JA!

  Du skal blot medbringe behørig dokumentation - det kan for eksempel være et af følgende:  

  • Kørekort 
  • Pas 
  • Sundhedskort
    
 • Jeg vil gerne brevstemme

  Du kan brevstemme til kommunal- og regionrådsvalget fra tirsdag den 5. oktober 2021 (seks uger før valgdagen) til og med fredag den 12. november 2021 (fredagen før valgdagen) i hvilken som helst kommune i Danmark.

  Du brevstemmer i vores valgbus, som både holder ved rådhuset (i åbningstiden) og er på tur rundt i kommunens mange byer.

  Du kan se valgbussens køreplan her.

 • Jeg vil gerne stemme hjemme hos mig selv

  Du kan kun stemme i dit eget hjem, hvis din førlighed forhindrer dig i at møde op på dit valgsted den 16. november 2021.

  Sidste frist for at ansøge om at brevstemme i dit eget hjem er fredag den 5. november 2021 kl. 10.00.

  Ansøgningen afleveres i borgerservice, hvorefter du får besked om, hvilken dag du får besøg af brevstemmemodtagerne.

  Skema til ansøgning om at brevstemme i eget hjem (pdf)

 • Stemmeprocent

  Her opdaterer vi stemmeprocenten i løbet af valgdagen - ca. kl. 11.00, 14.00, 17.00 og 20.00.

  Stemmeprocenten, kommunalvalget 2021 (pdf)

 • Resultater fra tidligere valg

  Find resultaterne fra de seneste valg: Tidligere valg til EU, Folketing, Kommune mv. 

 • Endeligt valgresultat

 • Regler for ophængning af valgplakater

  Du må hænge valgplakater op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil otte dage efter valget

  Til kommunalvalget 16. november 2021 må du derfor hænge valgplakater op fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12.00.

  Dine valgplakater skal senest være taget ned onsdag den 24. november kl. 24.00.

  Valgplakater, som er hængt op i strid med reglerne, skal tages ned inden for 24 timer efter, at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

  En valgplakat skal være forsynet med følgende for den fysiske/juridiske person (parti) der har ophængt plakaten:

  • Navn 
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer

   Information fra Vejdirektoratet om opsætning af valgplakater

   

Sidst opdateret

13.11.2021