Alkoholpolitik for arbejdspladser, hvor der er børn

Ifølge Stevns Kommunes alkoholpolitik vil vi arbejde for at styrke alkoholindsatsen og samtidig skabe sammenhæng mellem alkoholforebyggelses- og behandlingsområdet.

Institutionerne er et kerneområde i forhold til denne indsats og et af de kommunale tilbud, der skal sikre tidlig indsats og forebyggelse.

Vi skal arbejde målrettet og helhedsorienteret for, at børn der vokser op i familier med alkoholproblemer beskyttes mod omsorgssvigt.

I tilfælde af at der opstår problemer med hensyn til situationer forårsaget af alkohol, eller personalet får en fornemmelse af alkoholproblemer i en familie, har personalet pligt til at reagere og følge procedurerne, som beskrevet i handlevejledningen.

Indholdsfortegnelse