Nyheder | Pilotnaturpark Ådalen

Nyhed

Nyhedsbrev | Pilotnaturpark Ådalen #8

Kære tilmeldte læser af nyhedsbreve om projektet Pilotnaturpark Ådalen.

Her kommer seneste nyt og status om projektet og den videre proces.

Skulle du - mod forventning - ønske at afmelde dig nyhedsbrevene, så kan du gøre det nederst i dette nyhedsbrev.

Kristoffer Schou
S:Projektleder for Pilotnaturpark Ådalen
En lettere oversvømmet og fortryllende smuk Tryggevælde Ådal

Stor foreløbig 'tak' til arbejdsgrupperne - og projektets videre proces

Hen over vinteren 2023/2024 har vi arbejdet på at få færdiggjort Udviklingsplanen. Lige nu er vi i gang med de sidste gennemskrivninger af planen.  

Arbejdsgrupperne har bidraget væsentligt til grundstenene i den overordnede strategi og vision for Tryggevælde Ådal og Pilotnaturpark Ådalen som projekt.  Den overordnede strategi og vision danner nu grundlaget for udviklingsplanen, og de tiltag som den indeholder kommer i lige linje fra arbejdsgrupperne: "Stier & Ophold" og "Naturformidlingshus".

Ved et fælles møde for arbejdsgruppen og lodsejere her i foråret vil vi meget gerne gennemgå Udviklingsplanen forud for den politiske orientering. Dette for at vi sikrer at både lodsejere og arbejdsgrupper kan tilslutte sig den endelige udviklingsplan. Vi forventer at dette møde finder sted i april måned.

Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet og sammen løfte området i projekt Pilotnaturpark Ådalen.   

Arbejdsgrupperne er slået sammen til én gruppe, og vil fortsat løbende blive inddraget i processen og have mulighed for at præge projektet. Ønsker du at blive en del af den ihærdige og engagerede arbejdsgruppe, så kontakt projektet ved at skrive til pilotnaturpark@stevns.dk.   

Efterår i Tryggevælde Ådal

Afgræsning i Natura2000 i Pilotnaturpark Ådalen

Stort set hele Tryggevælde Ådal er privatejet jord - til tider ret oversvømmet jord. Ådalen har tidligere været afgræsset af primært kvæg, som visse særligt vigtige naturtyper har nydt rigtig godt af.

Gennem årtierne er der sket et fald i antal kvæg i området, og dermed også sket en nedgang i afgræssede arealer i Tryggevælde Ådal. Afgræsning har været et stærkt værktøj i at pleje og bevare god natur i området, og Pilotnaturpark Ådalen har lavet aftale med lodsejere om at kigge på muligheder for at etablere samarbejde om afgræsning på deres jorde. Intet er givet på forhånd, for afgræsningsmuligheden afhænger af mange faktorer som vi ikke kan kontrollere - navnlig forholdene i Tryggevælde Ådal og de konstant skiftende muligheder for støtte.   

Udviklingsplanen og det videre arbejde med projektet er 100% afhængige af lodsejeres accept til de forslag og mulige indsatser, som over de kommende måneder udarbejdes og konkretiseres. Arbejdsgruppen består primært af naboer til Tryggevælde Ådal, og processen for det videre arbejde med indsatser vil have et fortsat fokus på lodsejerdialog. En naturpark er defineret ud fra 100% frivillighed og samarbejde, og dette princip vil fortsat gennemsyre alt, hvad der sker i projektet.  

Er du lodsejer, og kunne du tænke dig at være med i arbejdsgruppen? Eller måske blot mødes med undertegnede til en snak om projektet? Så ræk endelig ud :) 

Orkideer i Tryggevælde Ådal

Fonde og puljer - hvordan gør vi?

Pilotnaturpark Ådalen er i dialog med et par statslige og regionale puljer, og en række fonde.

Vi ønsker at lave en række generelle forundersøgelser af naturtilstanden og forholdene i Tryggevælde Ådal.

Vandet, klima og biodiversitet er primære fokusbegreber for de forventede ansøgninger om forundersøgelser.

Dialogen med puljerne og fondene går således udelukkende på disse ting, og ikke på konkrete lokale rekreative tiltag. Det ligger således uden for rammen af Udviklingsplanen, men taler dog ind i selvsamme geografiske område. 

Ansøgning om midler til eksempelvis stier eller naturformidlingshus kommer senere hen, når udviklingsplanen for Pilotnaturpark Ådalen er godkendt og alle berørte lodsejere har givet deres fulde opbakning til sådanne initiativer. 

Kontakt Pilotnaturpark Ådalen

Kristoffer Schou
S:Projektleder for Pilotnaturpark Ådalen
O:Natur i Teknik & Miljø, Stevns Kommune

Læs mere om Pilotnaturpark Ådalen