Nyheder | Pilotnaturpark Ådalen

Nyhed

NYT NYHEDSBREV

Kære tilmeldte læser af nyhedsbreve om projektet Pilotnaturpark Ådalen.

Stevns Kommune har fået sig et nyhedsbrev, og tiden hvor vi blot lavede pdf'er af vores wordfiler er forbi.

Jeg håber, at du vil nyde det nye nyhedsbrev som en forbedring, og at du stadig ønsker at læse med og modtage nyhedsbrevet.

Skulle du - mod forventning - ønske at afmelde dig nyhedsbrevene, så kan du gøre det nederst i dette nyhedsbrev.

Kristoffer Schou
S:Projektleder for Pilotnaturpark Ådalen
Borgermøde d. 8. januar 2023

Arbejdsgrupper leverer til Udviklingsplanen og projektet

Onsdag d. 6. sept. afholdte vi opfølgende møde for arbejdsgrupperne:

  • Stier & Ophold
  • Formidlingshus
  • Fortællinger & Events

Grupperne har ivrigt arbejdet med deres områder, og onsdag d. 6. sept. præsenterede de detaljerede beskrivelser af alt fra formidlingshus, rekreative zoner, stiforløb, områder hvor der ikke skal være andet end mangfoldig natur, etc.

Arbejdet kommer til at indgå i den Udviklingsplan, som undertegnede sammen med rådgiverne arbejder på over de kommende måneder, og som leveres og præsenteres ved årsskiftet. Arbejdsgrupperne vil dog fortsætte arbejdet med temaerne i 2024 og 2025, og fokusere på at udvikle konkrete og realiserbare tiltag i samarbejde med projektet og lodsejere, Stevns Kommune og forskellige borgersammenslutninger.

På mødet var der mange overlap af temaer, og den fælles sparring på mødet gav anledning til at beslutte at slå de fremmødte grupper sammen til én pilotnaturparkgruppe.

Ønsker du at deltage og støtte det frivillige udviklingsarbejde og blive del af arbejdsgruppen?

Så tag kontakt via nedenstående e-mailadresser (selvom grupperne er slået sammen, så fortsætter vi med e-mailadresserne):

 stierogophold@gmail.com

 formidlingshus@gmail.com

Efterår i Tryggevælde Ådal

Investeringer i natur i Pilotnaturpark Ådalen

NORRØN Arkitekter bistår Pilotnaturpark Ådalen med at udfærdige en aktuel og relevant helhedsplan for projektet, som inddrager lodsejere og naboer til området, Én af flere afledte effekter ved samarbejdet med NORRØN Arkitekter er muligheder for at tiltrække investeringer til projektet og området. Pilotnaturpark Ådalen og NORRØN har i foråret og sommeren 2023 arbejdet på ansøgninger, der skal tiltrække investeringer i natur og klima til Pilotnaturpark Ådalen.

15. Juni Fonden er blevet ansøgt midler til et forprojekt, der skal undersøge mulighederne for at Tryggevælde Ådal kan undergå et klimalavbundsprojekt. Ansøgningsmaterialet er etableret på baggrund af det materiale, som placeres i den udviklingsplan for naturparkprojektet, som Pilotnaturpark Ådalen og NORRØN leverer i december 2023. Fondens umiddelbare vurdering er et afslag på vores ansøgning.

Pilotnaturpark Ådalen vil nu henvende sig til andre fonde og ufortrødent arbejde videre på at tiltrække investeringer til naturen i Pilotnaturpark Ådalen.    

En naturpark er et tværkommunalt projekt

Danske Naturparker står for den mærkningsordning, som Pilotnaturpark Ådalen er en del af.

Naturen kender ikke til kommunegrænser, og ådalssystemet breder sig ind i Faxe Kommune. Pilotnaturpark Ådalen har fra starten af projektet agtet at række ud til Faxe Kommune og høre ad om deres tanker ift. på sigt at indtræde i projektet. Og der har henover det sidste års tid været gode og konstruktive møder om muligt fremtidigt samarbejde. Faxe Kommune har tilkendegivet, at de på sigt gerne vil indgå samarbejde med projektet Pilotnaturpark Ådalen. Der er tale om en tilkendegivelse af mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Stevns Kommunes forvaltning har løbende haft møder med Faxe Kommunes forvaltning og senest har Faxe deltaget i Grønt Råd mødet. Stevns Kommunes forvaltning vil fremsætte forslag om indgåelse af samarbejdsaftale med Faxe Kommune, når dette vurderes relevant.

Køge Kommune har et mindre område i Pilotnaturpark Ådalens nuværende projektafgrænsning, og et indledende møde med Køge Kommunes forvaltning havde positive takter og toner om muligheder og et fremtidigt samarbejde. Ligesom med Faxe Kommune vil vi fremsætte forslag om indgåelse af samarbejdsaftale, når dette vurderes relevant.

Orkideer i Tryggevælde Ådal

Stevns Kommune i Pilotnaturpark Ådalen

Stevns Kommune ønsker i projektet at beskytte, bevare og udvikle naturen. Samtidig ønsker vi at give lodsejere og lokale borgere bedre muligheder for at opleve Pilotnaturpark Ådalen.

Stort set hele Tryggevælde Ådal er i dag privatejet, og Stevns Kommune undersøger kontinuerligt mulighederne for at leje eller opkøbe englodder, som kunne være relevante for pilotnaturparkprojektets udvikling og succes.

Et eksempel er mulighederne for at skabe sammenhængende afgræsning i området. Her ser Stevns Kommune på mulighederne for at tage ejerskab og stå styrket ift. de udgifter til projektet, som vi skal forsøge at få dækket eksternt via ansøgninger til statspuljer og EU-midler. 

Et andet eksempel er muligheder for at åbne området op for offentligheden ved at få ejerskab over et englod og lave aftaler med naboerne om adgang til naturen, så alle kan få en bedre mulighed for at komme lidt rundt i området og nyde den fantastiske natur.   

Kontakt Pilotnaturpark Ådalen

Kristoffer Schou
S:Projektleder for Pilotnaturpark Ådalen
O:Natur i Teknik & Miljø, Stevns Kommune

Nyheder om webtilgængelighed

Find viden om webtilgængelighed