Syv borgmestre fortsætter kampen for et bedre havmiljø i Køge Bugt

Publiceret 18-03-2024

De syv borgmestre i Køge Bugt Alliancen har afholdt årets første møde, hvor det blandt andet blev besluttet at afholde et nyt Havets Folkemøde. Samtidig fortsætter arbejdet for et bedre havmiljø i Køge Bugt, herunder kampen mod ni kunstige erhvervsøer syd for Avedøre Holme.

Køge Bugt Strandpark bliver næste lokation for Havets Folkemøde, som sidste år løb succesfuldt af stablen på Køge Marina. Det besluttede de syv borgmester i Køge Bugt Alliancen på årets første møde den 11. marts. Det bliver således Brøndby, der lægger kyststrækning til, når Havets Folkemøde 2024 løbet af stablen lørdag den 24. august.

Vi ser frem til igen at kunne samle mange gode kræfter om at beskytte og bevare Køge Bugt. Bugten har brug for, at vi fortsat holder fokus på den som rekreativt område for mange mennesker og som hjemsted for mange arter. Derfor håber vi også, at mange både voksne og børn vil deltage, når vi samles igen til august, siger de syv borgmestre.

Tættere bånd til Sverige

Årets første møde i Køge Bugt Alliancen blev også et tilbageblik på et 2023, som med det første Havets Folkemøde, udarbejdelse af seks konkrete anbefalinger til et bedre havmiljø, offentliggørelsen af den meget omtalte rapport fra Aarhus Universitet ’Vurdering af de potentielle konsekvenser for natur og miljø i Køge Bugt af projektet ’Holmene’ og nye tætte samarbejder med både DN og Køge Bugt Stenrev var på listen over succeser.

Med alliancens indmeldelse i Øresundsvandsamarbejdet har man samtidig taget fat på et tættere samarbejde med Sverige, herunder med den nye formand for Øresundsvandssamarbejdet, Magnus Eckeskog, som i øvrigt deltog på mødet, hvor han fortalte, at der planlægges en konference for politikere, forskere, interessegrupper m.v. til marts måned næste år om Øresunds havmiljø.

Afklaring af marin nationalpark

Endelig drøftede borgmestrene med repræsentanter for Miljøstyrelsen, hvordan Køge Bugt kan inddrages i en kommende marin naturnationalpark for Øresund.

'Vi håber meget, at Miljøministeren snarest træffer en beslutning om afgræsningen og indholdet af den marine nationalpark for Øresund, så arbejdet med genopretning og beskyttelse af bugten for alvor kan komme i gang', lyder opfordringen fra de syv borgmestre i Køge Bugt Alliancen

Læs mere om Køge Bugt Alliancen på koegebugtalliancen.dk

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester