Nyt varsel om risiko for forhøjet vandstand

Publiceret 07-02-2024

Følg udviklingen her i forhold til det seneste varsel om forhøjet vandstand fredag den 9. februar og risiko for lokale oversvømmelser.

Fredag den 9. februar kl. 22.25: Status på vejret lige nu

Vind og bølger ser ud til at have toppet nu, så i bogstaveligste forstand ser det ud til, at Stevns har redet stormen af. Lige nu er derfor ikke grund til yderligere bekymring.

Diget ved Tryggevælde Å's udløb holdt skansen, og lige nu ser vandstanden i åen ud til at falde. Vandstanden i Køge Bugt er også på vej ned, og dermed vil slusen åbne igen, så vandet kan løbe naturligt ud.

Vi har pumpet vand ud med en meget stor pumpe dagen igennem, og når vi får kigget nærmere på tallene, bliver vi klogere på, hvordan det virkede, og dermed på, om det er noget, vi skal have i baghånden til en anden gang. Vi forventer med at stoppe med at pumpe ved midnat.

I det øvrige Stevns kan vi se mindre, ubetydelige skader. I morgen rydder vi op efter stormen der, hvor der er behov for det.

Vi følger fortsat situationen meget nøje weekenden igennem, og melder ud, hvis situationen ændrer sig.

Og HUSK nu ... der kan stadig ligge vand på vejene rundt omkring, der kan være glat osv., så kør forsigtigt, hvis du skal ud.

Fredag den 9. februar kl. 17.30: Tingvej er åben igen - Men pas på

Vi er glade for at fortælle, at Tingvej er åben igen, men pas på, for der er stadig vand på vejen, og der kan dannes isslag. Lige nu ser det ikke ud til, at der skal komme mere regn/slud, så vi håber, at vi kan holde vejen åben i denne omgang.

Pas på! Der kan være glat på vejene

Lige nu falder der sne/slud over Stevns Kommune og i kombination med vand på vejen nogle steder, giver det risiko for isslag.
Kør derfor med meget stor forsigtighed.

Fredag den 9. februar kl. 16.00

Endnu engang er Stevns udsat for en række sammenfaldende vejrhændelser. Hård vind kombineret med slud/sne og forhøjet vandstand i Køge Bugt.

Det har særligt betydning for de store mængder vand, der lige nu er opsamlet i Tryggevælde Å.

Der er over en meget lang periode faldet rigtig meget regn, og derfor er der ekstra meget pres på vandet i Tryggevælde Å.

Ifølge vores målinger er vandstanden indenfor slusen lige nu på en meter over daglig vande, hvilket også er tilfældet for vandet omkring prambroen ved Strøby Egede.

Vandet kan ikke komme ud af åen, fordi slusen på Odden er lukket som følge af forhøjet vandstand i Køge Bugt, der nu også er på over en meter over daglig vande.

Beredskabsstyrelsen har her til middag opstillet højkapacitetspumper, som kan pumpe 2,4 millioner liter vand i timen. Pumperne vil være i funktion i de perioder, hvor slusen er lukket. Dette har vi gjort som et forsøg på at få en del af vandet ud af Tryggevælde Å, og på den vis forsøge at undgå oversvømmelser inde over land.

Som prognosen er lige nu, forventes den forhøjede vandstand at toppe omkring kl. 20-22 i aften med en maksimal vandstand på mellem 115-125 cm over daglig vande.

Den forventes igen at være under en meter omkring eller lidt efter midnat.

Vi er rundt på Stevns og vil i løbet af eftermiddagen og aftenen holde øje med vejene, slusen og diget.

Vi opfordrer fortsat alle til at holde øje med deres ejendomme og til at køre forsigtigt ude på vejene.

HUSK - det er dit eget ansvar at sikre din bolig – beredskabet hjælper med indsatser på større veje og offentlige områder.

Det er fortsat muligt at hente sand og sandsække på Materielgården i Store Heddinge og på parkeringspladsen ved Prambroen i Strøby Egede.

Onsdag den 7. februar kl. 16.00

Det bliver ved og ved, og vandmasserne nægter åbenbart at give os en længere, tiltrængt pause. Dage med regn kombineret med et varsel om forhøjet vandstand i Køge Bugt på fredag giver derfor ny risiko for lokale oversvømmelser. Det skyldes dels, at der kommer nyt vand til samtidig med, at jorden er helt mættet, og ikke kan absorbere mere vand.

Bor du i et område, som tidligere har været udsat, opfordrer vi derfor til ekstra opmærksomhed på vejrudsigterne de kommende dage.

Vi kommer også til at opdatere her på siden og på Facebook i takt med, at vi bliver klogere på, hvad der konkret sker og kommer til at ske.

Din ejendom dit ansvar

Husk, at vi fra kommunens eller beredskabets side ikke kan hjælpe private med at sikre deres bolig. Er din bolig i risiko for at blive ramt af vand, er det derfor dit eget ansvar at sikre den. Vi fra Stevns Kommune tager os af vores fælles værdier i form af veje m.v., mens beredskabet står for større indsatser.

Sandsække

Har du behov for at sikre din ejendom med sandsække, kan du hente dem enten ved Materielgården i Store Heddinge eller ved Prambroen i Strøby Egede.
Materielgården: 

Veje og stier

Tingvej er desværre igen lukket pga. de store mængder nedbør. Vi ved godt, at det både er irriterende og træls (det er det også for os). At forhøje Tingvej er noget, der bliver talt om både i forvaltningen og politisk, og det vil indgå som en del af budgetforhandlingerne for 2025. Derfor må vi væbne os med tålmodighed ind til videre.

Vi har også været nødt til at spærre Råbyvej og cykelstien mellem Valløby Strøby Egede, som også lider under de store regnmængder.

Herudover opfordrer vi til at køre forsigtigt, og være opmærksom, da der kan ligge vand på vejen andre steder, men hvor vejen stadig kan passeres med forsigtighed.