Mød borgmesteren i Rødvig

Publiceret 03-05-2023

Den 24. maj kan du møde borgmesteren, når han flytter ’kontoret’ til Rødvig for en dag. Mødet i Rødvig er et i rækken af møder i de fire stevnske udviklingsbyer.

Henning Urban Dam Nielsen

Mit mål for møderne uden for rådhuset er at komme tættere på stevnsboerne og det, som optager dem allermest. Jeg har et ønske om at opnå en bredere forståelse, og hvem ved, måske kan vi finde på gode løsninger sammen?
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

I efteråret 2022 afholdt borgmesteren sit første ’udemøde’ i Strøby Egede, og nu er turen kommet til Rødvig, hvor du kan møde ham den 24. maj mellem kl. 11.00 og 19.00. Senere følger møder i Hårlev og Store Heddinge.

Møderne i udviklingsbyerne er et supplement til borgmesterens dialogmøder på rådhuset.

Jeg vil gerne i dialog med borgmesteren

Hvis du gerne vil i dialog med borgmesteren, skal du sende en mail til borgmester@stevns.dk. Mødet kan foregå hjemme hos dig selv, ude ved det sted, du vil tale om eller i mødelokalet i Sydstevnshallen.

Der er i princippet ingen grænse for, hvad I kan tale om..

Du kan være borger og have en god idé til et spændende projekt. Eller der kan være noget, du ikke synes, kommunen har løst godt nok.

Du kan også komme fra en forening eller en virksomhed, og have behov for at dele dine oplevelser eller ønsker.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester