Stevns får en ny skov ved Klippinge

Publiceret 27-04-2023

I det seneste års tid har Stevns Kommune arbejdet hen imod at etablere en ny skov ved Klippinge i samarbejde med borgerne i byen.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning i går, kan arbejdet nu gå i gang. Det samlede areal bliver på 11 hektar bestående af skov og lysåbne arealer.

Vi har haft et godt samarbejde med borgerne, og derfor glæder det mig, at vi nu kan tage skridtet videre med den konkrete etablering af skoven. Den bliver et rekreativt aktiv for vores lokalområde i samspil med Klippinge Bypark.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen er enig. Han siger om forløbet:

’Vi har en rigtig god dialog med borgerne, som både har haft nogle ønsker og nogle bekymringspunkter. Det har vi forsøgt at tage hensyn til, og jeg synes, vi er landet et godt sted, hvor vi udvikler en skov med rekreative funktioner for mennesker og gode levesteder for planter og dyr. Et af de områder, der har bekymret borgerne har været tab af udsigt og indkig fra skovens stier. Det har vi taget højde for i planlægningen af skoven, så jeg tror og håber på, vi får en skov alle bliver glade for’.

Etableringen af skoven er udgiftsneutral for Stevns Kommune, da den er finansieret af Klimaskovfonden. Den efterfølgende drift står Stevns Kommune for.

Arbejdsproces

Maj-juni 2023: Tilså de 2 ha lysåbne arealer med frøblanding for biodiversitet, pløje og harve de 9 ha jord for at begrænse ukrudt samt etablere midlertidige trampestier
Sommer 2023: Udarbejde tilladelser og skovplan
Sensommer/efterår 2023: Etablere p-plads og sø samt foretage terrænændringer
Efterår 2023 (muligvis forår 2024): Etablere dyrehegn og plante træer – hegnet fjernes efter ca. 5 år.

Fakta

  • Det samlede areal på 11 ha kommer til at bestå af 7 ha dyrket skov, 2 ha urørt skov og 2 ha lysåbent areal.
  • Det lysåbne areal på 2 ha er 30 meter bredt og ligger mellem den nye skov og Klippinge by.
  • Der anlægges gå- og løbestier i skoven, som forbindes til Klippinge Bypark.
  • Hele vejen rundt om skoven kommer der et skovbryn med løvskov og buske.
  • Der kommer en skovparkeringsplads med plads til 6-8 biler.
  • Skoven bidrager til at beskytte grundvandet og opsamler CO2.
  • Skoven, søen og de lysåbne arealer bidrager til øget biodiversitet.
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik