Stevns aflægger flot årsregnskab

Publiceret 27-04-2023

Kommunalbestyrelsen har her til aften godkendt regnskabet for 2022, hvorefter regnskabet nu går videre til revisionen.

Der var stor tilfredshed med regnskabet, som viser et overskud på den strukturelle balance på 34 mio. kr. og driftsudgifter, som lå på 15,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

Jeg er på mange måder rigtig godt tilfreds med regnskabet, som kommer efter endnu et uforudsigeligt år, hvor det har været vanskeligt at styre indtægter og udgifter. Når vi alligevel står med et godt resultat, skyldes det i høj grad den nødvendige, politiske ansvarlighed hos mine kolleger i kommunalbestyrelsen og dygtighed i forvaltning og decentrale enheder, som har holdt igen.
Henning Urban Dam Nielsen, borgmester

Kommunernes økonomi har været særligt i de seneste år på grund af først coronapandemien og siden krigen i Ukraine, som f.eks. har forårsaget stigende energiudgifter samt udgifter til de fordrevne ukrainere, som er kommet til Stevns.

’Alt i alt viser vores regnskab, at vi har styr på vores drift af kommunen. Med det sagt har vi også en udfordring i de kommende år, hvis vi skal skabe et økonomisk råderum til anlæg i form af udvikling, renovering og fornyelse af vores bygninger og veje. En udfordring, som vi politisk skal finde gode svar på i den igangværende proces for budget 2024’, slutter Henning Urban Dam Nielsen.

Vi er i mål med mange anlægsopgaver

Blandt andet som følge af coronapandemien og stigende priser, har Stevns Kommune haft en stribe anlægsopgaver, som er blevet udsat. De fleste af dem er nu gennemført, og dermed er de overførte midler også nede på et lavt niveau.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester