Stod dit hus under vand i 1872?

Publiceret 10-03-2022

Det kan være svært at forestille sig, men i 1872 – under den store stormflod – stod vandet ved Strøby Egede 2,80 m. over daglig vande. Det markerer vi ved at sætte klistermærker på lygtepælene i anledning af 150-året for den voldsomme hændelse.

Vi sætter blå klistermærker på lygtepælene.

Klistermærkerne markerer, hvor vandet ville gå til ved en tilsvarende, voldsom hændelse i dag. Det betyder, at klistermærkerne på nogle lygtepæle vil sidde 20 cm. over jorden og andre steder højere for at markere kote 2,80 over almindelig daglig vande i Køge Bugt.

Dermed kan du se, om dit hus ville stå under vand ved en tilsvarende stormflodshændelse i dag.

Det er 150 år siden, vi oplevede stormflodshændelsen med en vandstand på over 2,80 over daglig vande, men med de klimaforandringer, vi ser nu, er der en øget risiko for at genopleve det. Vi håber, at vores tiltag vil føre til nogle gode samtaler om, hvordan vi skal sikre os mod havet og klimaforandringer og de behov for kystbeskyttelse, vi har. De samtaler kan vi f.eks. tage ved vores borgermøde den 27. marts.
Flemming Petersen, formand Plan, Miljø og Teknik

Vi sætter klistermærkerne op rundt omkring i Strøby Egede og Strøby Ladeplads, så kig efter dem, og prøv at se, hvor højt vandet vil stå ved en tilsvarende hændelse i dag. Klistermærkerne er sat præcist op med landmålerudstyr.

Klistermærkerne vil blive taget ned i slutningen af november 2022 – altså efter 150-års jubilæet. Hvis et klistermærke er uheldigt placeret, er man velkommen til at kontakte Stevns Kommune på kyst@stevns.dk for at få det fjernet.

To borgermøder

Stevns Kommune inviterer til onlinemøde mandag den 21. marts kl. 19-21, hvor alle hjemmefra kan få præsenteret de forskellige løsningsforslag/strategier for fremtidig kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

Onlinemøde den 21. marts

Herudover inviterer Stevns Kommune til heldagsborgermøde om kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads søndag den 27. marts 2022 kl. 9.30-16.00 i Strøby Idrætscenter.

Læs om borgermødet den 27. marts

Frist for tilmelding: fredag den 18. marts 2022.

Fakta om 1872-stormfloden

Stormfloden varede fra den 12.-14. november 1872. I området langs Køge Bugt nåede stormflods-vandstanden op på 2,80 m over daglig vande. Store områder blev oversvømmet og mange hundrede skibe sank.

Historiske kilder viser, at 1872-stormfloden er en sjælden begivenhed. De sidste 500 år har der dermed kun været tilsvarende eller værre stormfloder ca. 4 gange. Ud fra en statistik som COWI har udarbejdet for Realdania, så vurderes 1872-stormfloden til at være en såkaldt 250-års hændelse, hvilket betyder, at den i gennemsnit forekommer en gang hver 250. år. Kystdirektoratet vurderer, at det i 2120 vil være en 100-års hændelse.

Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik