Sig hej til lokalbetjenten, når hun hjælper os med at passe på Stevns Klint

Publiceret 14-06-2022

Hvis du går en tur langs Stevns Klint d. 28. juni, kan du møde Vibeke, som er lokalbetjent i Stevns. Hun skal med ud for at se, om alle kan huske, hvilke færdselsregler og retningsregler, der gælder langs klinten.

Vi oplever fortsat problemer med, at folk cykler, ikke har snor i deres hund eller smider affald på trampestien, og det vil vi gerne gøre noget ved af hensyn til alle de øvrige gæster og ikke mindst de mange lodsejere, som trampestien passerer. Ved en fælles indsats vil vi hjælpe besøgende og lokale med at huske, hvordan man færdes langs Stevns Klint.

- Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

Stevns Klint blev fredet i januar 2021 med en række bestemmelser, der skal hjælpe til at beskytte og bevare de særlige værdier, vi har her, og som gør det muligt at færdes på en god og tryg måde.

Der er tale om en fælles indsats mellem politi, verdensarvskontoret og Stevns Kommune. Vi håber, at der med initiativet kommer mere fokus på, at Stevns Klint er et fredet området, hvis geologi og natur vi skal beskytte ekstra godt.

Regler for færdsel langs Stevns Klint

  • Du må ikke hakke i Stevns Klint, der er UNESCO verdensarv
  • Du må ikke indsamle fossiler til kommerciel brug
  • Hvis du har hund med, skal den være i snor
  • Du må ikke flyve med drone eller lignende med udgangspunkt fra fredningsområdet – hent i stedet de lovlige dronevideoer her
  • Færdsel er kun tilladt til fods. Lad cyklen stå

Læs alle bestemmelser i fredningen af Stevns Klint (§1-10) her

Hvis jeg overtræder en eller flere bestemmelser?

Du kan få en bøde, hvis du overtræder en eller flere af fredningsbestemmelserne eller hvis du overtræder en anden bestemmelse fra naturbeskyttelsesloven; f.eks. hvis du smider affald i naturen.

Bødestørrelsen er f.eks. 1.000, kr., hvis du smider affald (også toiletpapir, cigaretskod, plastflasker mv.), op til 2.000 kr. for at flyve med drone og 2.000 kr. for ikke at have snor i din hund.

Husk at nyde klinten, naturen og trampestien og lad os sammen passe godt på området.

Flemming Petersen
S:Formand
O:Udvalget for Plan, Miljø og Teknik