Hvorfor tillader vi at bruge Køge Bugt som skraldespand?

Publiceret 03-02-2022

Af Henning Urban Dam Nielsen, borgmester i Stevns Kommune

Danmark og de danske kommuner har sat turbo på den grønne omstilling. Det er nødvendigt og en dagsorden, jeg bakker 100 % op omkring, for vi har ikke andre valgmuligheder.

I Stevns Kommune har vi f.eks. sat turbo på at energirenovere vores ejendomme, vi moderniserer vores vejbelysning og udskifter 3.100 lamper til energieffektiv LED inden 2025 og vi har fokus på at omlægge de kollektive busruter til el- eller brintbusser.

I forbindelse med den grønne omstilling skal vi udvikle og anlægge klogt, ligesom vi skal tage flest mulige hensyn til naturen, kulturen og menneskers sundhed og trivsel. Når store havvindmølleparker først er anlagt, skal vi leve med konsekvenserne i mange årtier. Det vi er vidne til i Køge Bugt lige nu, hvor HOFOR (hovedstadsområdets forsyningsselskab) er i gang med at planlægge vindmølleparken Aflandshage kun 8 km fra Stevns kyst, er hverken klogt eller hensynsfuldt.

Vi er blot vidne til endnu et københavnsk projekt i Køge Bugt, som står til at blive gennemført på et grundlag, hvor økonomi er sat over hensynet til alle øvrige interesser – alle andre end københavnerne selv skal derfor leve med konsekvenserne af deres klimamål.

Giv os en vetoret!

Et stort flertal i folketinget indgik i juni sidste år en aftale om, at havvindmøller beliggende inden for 15 km. fra kysten kun kan gennemføres, hvis der kan opnås kommunal opbakning fra samtlige berørte kommuner. Aftalen giver faktisk den enkelte kommune en vetoret til at sige nej til havvindmøller tættere på kysten end 15 km.

Havvindmølleparken Aflandshage skal ligge kun 8 kilometer fra den stevnske kyst. 8 km fra verdens-arven Stevns Klint. 8 km fra et smukt kystlandskab, hvor borgere og turister har glæde af det smukke vue over bugten. Og ikke mindst midt i et vigtigt naturområde.

Alligevel er det juridisk lovligt, for planlægningen af projektet er gået i gang før den politiske aftale, og hører dermed ind under den gamle lovgivning. Det er jeg med på, men er det moralsk i orden? Jeg mener det ikke! Når nu politikerne på tinge er blevet klogere, og har erkendt, at 15 km. afstand til en havvindmøllepark er den grænse, vi skal arbejde ud fra i fremtiden, hvorfor så ikke give os samme mulighed i forhold til et projekt, der ikke er i gang endnu. Giv os muligheden for en vetoret?

Marine naturnationalpark og dyreliv

Den 4. december sidste år vedtog et politisk flertal i folketinget en delaftale til finansloven, som bl.a. lægger op til at etablere en marine naturnationalpark i Øresund. Det er en smuk tanke, jeg er meget enig i, men hvordan i alverden hænger det sammen med, at vi samtidig trækker tæppet væk under selv samme marine naturnationalpark? Mens jeg skriver dette, dumpes der 2 mio. m3 slam i Køge Bugt i forbindelse med Lynetteholmen, og flere andre projekter er på vej. Alt dette tillades i et havmiljø, som i forvejen er under hårdt pres. Sidst jeg kiggede efter, kendte dyrelivet til havs i øvrigt ikke til menneskeskabte grænser, og jeg synes ærlig talt, at vi skylder os selv at se på hele havmiljøet i Øresund, Køge Bugt og Østersøen som en helhed.

Det gør det ikke lettere, at det foreliggende udkast om miljøkonsekvens vurdering af Aflandshage hav-vindmølleprojektet ikke har alle væsentlige aspekter med, eller også er de givet en uforståeligt lav prioritering. Det er f.eks. ikke undersøgt ordentligt, hvilken natur, der er i området, og hvilken påvirkning etableringen og vindmøllerne vil have på den natur.

Som et eksempel kommer Aflandshage havvindmøllerne til at ligge midt i en af Nordeuropas vigtigste trækfugleruter, hvor hundredtusindvis af fugle – ikke mindst rovfugle – hvert år kommer forbi. Hvor mange af dem skal miste livet, når de flyver ind i møllevingerne. Efterhånden er der så mange hav-vindmøller på vej mellem Danmark og Sverige, at det for fugle på træk kommer til at minde om en uoverstigelig Berlinmur.

Er det sådan, vi gerne vil tage vare på vores naturområder i Danmark?

Stevns Klint er verdensarv

Stevns Klint blev i 2014 udpeget til at være UNESCO verdensarv – altså et sted af universel betydning for hele menneskeheden. Stevns Klint er Nordeuropas måske vigtigste geologiske lokalitet, og er en helt særlig oplevelse. Jeg frygter, at oplevelsen af Stevns Klint, og de omgivende natur- og kulturlandskabers herlighedsværdi lider varig skade med endnu en havvindmøllepark.

Men hvad så?

Mit bud på en mere afbalanceret løsning skal være at fokusere på meget store havvindmølleprojekter langt fra vores kyster. Teknologien findes og projekterne er rentable uden statsstøtte, se blot på Thor Havvindmøllepark. Flere projekter af den størrelse er på vej: Hesselø Havvindmøllepark og Energi-øerne i Nordsøen og ved Bornholm. Projekter med en kapacitet, der er mange gange større end Aflandshage og med en afstand til kysten på mindst 20 km. Projekter der over tid ovenikøbet bidrager med milliarder til statskassen. Vi skal omlægge til grøn strøm, men det kan gøres samtidig med, at vi tager mange flere hensyn end Aflandshage Vindmøllepark gør.

PS – Køge Bugt skal ikke bruges som københavnernes skraldespand. Her tænker jeg på Lynetteholmens affald, Aflandshage havvindmøllepark og på sigt måske en øget spildevandsudledning via projekt Holmene ved Hvidovre.

Køge Bugt er mere end 300.000 menneskers kystlinje og havmiljøet lider allerede. Fremtidens plan for Køge Bugt burde i stedet for handle om at genoprette havmiljøet og vandkvaliteten.

 

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester