Ny forundersøgelse sætter baren højt for udviklingen af destination Stevns Klint

Publiceret 15-10-2021

Stevns Kommune arbejder målrettet på at udvikle verdensarvsområdet Stevns Klint som et attraktivt turistmål. Boesdal Kalkbrud og Højerup er afgørende steder at forløse potentialerne, og nu foreligger der en forundersøgelse med spændende projekter.

Pyramiden i Boesdal Kalkbrud

Forundersøgelsen er gennemført med støtte fra Realdania

Blandt de spændende projekter i Boesdal Kalkbrud er udvikling af Pyramiden som nyt kulturhus, en trappe til stranden og en bådebro. I Højerup er der forslag om en ny trappe.

’Sidste år godkendte vi ’Udviklingsplan Destination Stevns Klint’. Planen pegede på særligt to områder, vi skal arbejde med for at forløse områdets potentialer, og som samtidig er udfordrende både teknisk og i forhold til de forskellige love og regler. Det drejer sig om Pyramiden i Boesdal Kalkbrud og om at styrke forbindelsen mellem land og vand’, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer:

’De to områder udgør et kæmpe potentiale for hele Stevns, og derfor har det høj prioritet at løse dem, hvis vi skal have det maksimale ud af vores turismeudvikling’. 

Samtidig understreger borgmesteren, at der endnu ikke er finansiering til de forskellige projekter. Den skal først anskaffes via fondsansøgninger.

Fakta om forundersøgelsen

Siden vedtagelsen af ’Udviklingsplan Destination Stevns Klint’ er der lavet en forundersøgelse med støtte fra Realdania, som nu foreligger i en rapport. Undersøgelsen peger på flere selvstændige delprojekter.

  1. Revitalisering af Pyramiden i Boesdal Kalkbrud: Pyramiden skal udvikles som et arkitektonisk spændende kultur- og eventhus. Herunder skal Pyramiden forbedres med el, vvs, scene mv., og så skal tag og jordlag skiftes, da det indeholder asbest.
     
  2. Trappe og bro i Boesdal Kalkbrud: Der er en naturlig udgang til stranden fra bruddet, men herefter kan man ikke komme videre. Der etableres derfor en diskret trappe til klintens top. Desuden etableres en bådebro, så f.eks. en rutebåd, kajakker mv. kan lægge til.
     
  3. Trappe og bro i Højerup: Trapperne i Højerup er stejle og vanskelige at færdes på. Rapporten foreslår derfor en ny, og visuelt let trappe med en udsigtsplatform og boardwalk for foden af klinten. Desuden ønskes en bådebro i den sydlige ende af stranden, så f.eks. en rutebåd kan lægge til.

Bådebroen i Højerup er ikke omfattet af den dispensation, Stevns Kommune fik til at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen, og derfor indgår broen ikke i det kommende arbejde med at søge støtte hos fonde. Broen har dog været med i forundersøgelsen, så vi ved, hvad der skal til for at gennemføre et evt. projekt senere.

Alle øvrige projekter er omfattede af dispensationen til at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen, og indgår derfor i det videre fondsarbejde.

Udover den nødvendige finansiering, forestår der et omfattende myndighedsarbejde, hvis projekterne skal kunne gennemføres.

Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester