Stevns' whistleblowerordning er i gang

Publiceret 17-12-2021

I november godkendte kommunalbestyrelsen politikken bag kommunens nye whistleblowerordning. I dag trådte ordningen i kraft samtidig med den lovgivning, som beskytter whistleblowere.

Stevns Kommunes ordning er forankret i en whistleblowerenhed, som har en særlig tavshedspligt om indholdet i eventuelle indberetninger.

’I Stevns ønsker vi, at alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold kommer frem i lyset. Derfor opfordrer jeg medarbejderne og de øvrige målgrupper til at bruge vores whistleblowerordning, hvis man i god tro har kendskab eller mistanke om den slags oplysninger. Kun på den måde kan vi rette op på eventuelle fejl og forsømmelser’, fortæller borgmester Anette Mortensen.

Hun tilføjer

’Ordningen er et supplement til den daglige samtale og dialog, og jeg håber selvsagt, at vi kan løse de ting, der måtte være her, så vi slet ikke får brug for ordningen. Er der alligevel nogen, som har noget at fortælle, så tager vi det alvorligt og undersøger det’.

Whistleblowerordningen er tilgængelig for disse målgrupper:

 • medarbejdere, 
 • tidligere medarbejdere, 
 • samarbejdspartnere,
 • leverandører,
 • lønnede og ulønnede praktikanter, 
 • frivillige og 
 • personer, der endnu ikke er begyndt at arbejde hos Stevns, som har erhvervet oplysninger i forbindelse med en ansættelsesproces eller forhandlinger om en ansættelseskontrakt.

Fakta om whistleblowerordningen

 • Whistleblowerordningen vil blive evalueret efter to år. 
 • Den der indberetter, kan være anonym eller ikke-anonym og er beskyttet imod repressalier. 
 • Whistleblowerenheden er underlagt tavshedspligt og er uafhængig af ledelsen i forvaltningen. Enheden består af kommunens borgerrådgiver og teamleder i HR.
 • Som følge af et EU-direktiv, der handler om at beskytte whistleblowere, skal samtlige kommu-ner have en whistleblowerordning fra den 17. december 2021. Det samme gælder for alle øvri-ge private og offentlige arbejdspladser, der har over 50 medarbejdere.
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester