Ny pilotnaturpark udnævnt i Stevns Kommune

Publiceret 16-12-2021

Friluftsrådet har netop sendt denne gode nyhed ud, som vi iler med at dele.

Danmark har fået en ny pilotnaturpark i Stevns Kommune ved navn Pilotnaturpark Ådalen. Pilotnaturparken der er centreret omkring Tryggevælde Ådal bliver dermed en del af Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker for naturområder af særlig regional betydning. 

Tag på vandretur på Tryggevældestien, nyd hav og å i skøn forening ved Tryggevælde Å's udløb og udforsk Elbækengens unikke botanik. Det er nogle af de oplevelser, man kan få i den nyudnævnte Pilotnaturpark Ådalen i Stevns Kommune. Naturområdet er netop blevet optaget i Friluftsrådets mærkningsordningen Danske Naturparker, der er et kvalitetsstempel for større sammenhængende naturområder, der udvikler natur, friluftsliv og lokal identitet.


Danske Naturparker er en mærkningsordning administreret af Friluftsrådet baseret på frivillighed. Stevns Kommune har søgt om optagelse i ordningen, hvilket Friluftsrådets bestyrelse vedtog på et bestyrelsesmøde mandag d. 13. december 2021. 
I Friluftsrådet er man glad for at kunne byde Pilotnaturpark Ådalen velkommen som en af de nu 15 naturparker og pilotnaturparker i Danmark.

'Vi er glade for at kunne byde Stevns Kommune og Pilotnaturpark Ådalen velkommen i Danske Naturparker. Danske Naturparker er et redskab til at kommuner kan styrke deres arbejde med udvikling af natur og friluftsmuligheder i områder af særlig regional betydning, og derfor er vi spændte på at følge udviklingen i Pilotnaturpark Ådalen de kommende år', siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

Han understreger, at Danske Naturparker ikke har noget at gøre med de omdiskuterede naturnationalparker, som bliver udpeget af staten.

Særlig natur, botanik og dyreliv

I Stevns Kommune er der også stor glæde over at Pilotnaturpark Ådalen nu er en realitet. 

'Stevns Kommune ønsker at beskytte og bevare den natur, vi har i kommunen. Derfor har vi sammen med lokale borgere og en række organisationer undersøgt mulighederne for at etablere et naturområde med fokus natur, kultur, friluftsliv, erhverv og turisme. Nu har Tryggevælde Ådal fået et fornemt prædikat som Pilotnaturpark, og derfor går vi nu i tæt dialog og samarbejde med lodsejere og interessenter i området for at afsøge de store potentialer, der er for at tilgodese naturen samtidig med, at vi italesætter de udfordringer, vi har med for meget vand i området', siger Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune.

Pilotnaturpark Ådalen ligger i Stevns Kommune og strækker sig fra sammenløbet af Tryggevælde Å og Stevns Å i syd til Tryggevælde Ås udløb ved Strøby Egede i nord. Pilotnaturpark Ådalen indeholder særlige naturtyper, en botanik og et dyreliv, som har lokal og regional betydning.

Naturforeninger, borgerforeninger, skoler og institutioner, politikere og kommunens medarbejdere, landbrug, erhverv og andre vil nu gå sammen om at skabe rammerne for at udvikle området ved Tryggevælde Ådal. 

Området er sammensat af hovedsageligt privatejede jorder. I første omgang fokuseres der på selve ådalen på 429 hektar, som bliver mærket Pilotnaturpark Ådalen. Omfanget af pilotnaturparken vil blive øget, når det giver mening for flere områder at melde sig ind.

Om Danske Naturparker

Der er 10 kriterier som kommunen skal opfylde for at blive optaget som fuldgyldigt medlem af Danske Naturparker. Blandt andet skal minimum 50 procent af naturparkens areal være beskyttet natur, der skal nedsættes et naturparkråd med lokale repræsentanter, naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet og der skal laves en politisk vedtaget plan for naturparkens udvikling. 

Pilotnaturparker kan blive optaget uden at opfylde alle 10 krav, hvis ansøgeren sandsynliggør, at de resterende kriterier vil blive opfyldt i løbet af mærkningsperioden på fire år.

Kort om Pilotnaturpark Ådalen

  • Hvem: Stevns Kommune
  • Hvor: Pilotnaturpark Ådalen ligger i Stevns Kommune og strækker sig fra sammenløbet af Tryggevælde Å og Stevns Å i syd til Tryggevælde Ås udløb ved Strøby Egede i nord.
  • Hvor meget: 429 hektar

Tre gode oplevelser i Pilotnaturpark Ådalen

  • Tryggevældestien: Parkér ved Strøby Kirke og gå de ca. 6 km på Tryggevældestien i Tryggevælde Ådal.
  • Odden: Ved Tryggevælde Å’s udløb ligger et flot naturområde. Oplev strandeng, hav og å i skøn forening.
  • Elbækengen: Oplev unikke blomster og store åbne engområder ved Tryggevælde Å.
Henning Urban Dam Nielsen
S:Borgmester
Kristoffer Schou
S:Projektleder
Lene Bidstrup
S:Kommunikationskonsulent
O:Friluftsrådet