Du er her

Affald & Genbrug

Den 1. maj træder vores nye affaldsordning i kraft. Det betyder, at du skal til at sortere dit affald i seks affaldstyper: plast-, metal-, glas-, papir-, mad- og restaffald.

Fejl i levering

Hvis der er sket en fejl i forbindelse med leveringen af dine beholdere, skal du melde det til os hurtigst muligt, så vi kan få rettet op på det. Det kan f.eks. være, at du har modtaget en forkert beholder, at din beholder er blevet beskadiget, at du ikke har modtaget den lille spand til madaffald eller kuverten med sorteringsvejledningen. Anmeld fejlen via følgende link:

Værd at vide om affald

Fold alle ud
 • Hvorfor skal jeg sortere mit affald?

  Affald er ikke bare affald, men en ressource, vi skal genanvende. Derfor har EU vedtaget et affaldsdirektiv, som pålægger alle medlemslandene at sortere deres affald. Det gælder altså også for Danmark og alle danske kommuner.

  Danmarks nationale mål er, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. For at vi i Stevns Kommune kan leve op til det, skal du til at sortere dit affald i seks affaldstyper:

  • Rest
  • Mad
  • Plast
  • Metal
  • Papir
  • Glas

  Den kommunale affaldsordning er obligatorisk for alle, også sommerhuse, og man kan derfor ikke afmelde nogen af affaldstyperne. Det samme gælder for haveaffald og genbrugspladser.

 • Hvordan skal jeg sortere mit affald?

  I Stevns Kommune sorterer vi vores affald i seks forskellige affaldstyper: restaffald, madaffald, plast, metal, papir og glas. Du kan se, hvordan du skal sortere affaldet i den trykte sorteringsvejledning, som du modtog sammen med dine nye beholdere. 

  Herudover har vi lavet en online sorteringsvejledning, du let kan tilgå, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere enkelte genstande. Den online sorteringsvejledning har du også adgang til via app’en affaldsportal.

  Hent den trykte: Sorteringsvejledning, lang (pdf)

  Vi har også lavet vejledning i en kort udgave på både dansk, engelsk og tysk.

  Restaffald - brug en almindelig affaldspose (slå knude på)

  Ja tak:

  • Bleer, bind, tamponer, vatpinde og lignende hygiejneartikler
  • Mælke- og juicekartoner
  • Pizzabakker og madpapir
  • Kattegrus, hundeposer og kæledyrsstrøelse
  • Støvsugerposer, cigaretskodder, aske, og grillkul (kun i lukket pose)
  • Kaffeposer, chipsposer og lignende blandede emballager/andre sammensatte produkter

  Nej tak:

  • Batterier og småt elektronik afleveres på låget af papirbeholderen
  • Farligt affald (kemikalier, elpærer og elektronikaffald) skal afleveres på genbrugspladsen

  Madaffald - brug kun de udleverede, grønne poser (slå knude på)

  Ja tak

  • Frugt og grønt inkl. skræller
  • Madrester, sovs, kartofler, pasta, kød og lignende
  • Knogler og ben fra kød
  • Fiskeaffald
  • Brød- og kagerester
  • Mælkeprodukter og æggeskaller
  • Kaffegrums (inkl. filter) og teposer
  • Køkkenrulle og servietter med mad- eller fedtrester
  • Afskårne blomster

  Nej tak

  • Jord fra potteplanter skal smides ud som restaffald
  • Haveaffald skal på genbrugspladsen eller lægges ud til afhentning (se din tømmekalender for tidspunkt)

  Plast - skyl kort for de værste madrester (lægges løst i beholderen)

  Ja tak

  • Både hård og blød plast
  • Tom plastemballage, skyllede plastikdunke, flasker uden pant, bøtter og lignende
  • Plastikposer og husholdningsfilm
  • Engangsservice af plast
  • Bobleplast
  • Plastlåg, urtepotter og plast-æggebakker

  Nej tak

  • Plastemballage, der ikke kan tømmes og skylles for indhold skal i restaffald
  • Flamingo og PVC (gummistøvler, regntøj, badedyr*)
  • Byggeaffald (f.eks. diverse rør*)
  • Flasker og dunke med faremærker (f.eks. dødningehoved*)
  • Plast-legetøj, der indeholder elektronik**

  * Skal på genbrugspladsen
  ** Skal på genbrugspladsen eller i en klar pose på max. 4 liter, som lægges på låget af beholderen til papir.

  Metal - skyl kort for de værste madrester (lægges løst i beholderen)

  Ja tak

  • Tom metalemballage, skyllede øl- og sodavandsdåser uden pant samt konservesdåser
  • Metallåg fra plast- og glasemballage
  • Gryder, pander, bestik, køkkenknive, ølkapsler og tomme fyrfadsholdere
  • Stanniol og foliebakker
  • Værktøj uden elektriske dele

  Nej tak

  • Spraydåser*
  • Trykflasker*
  • Ledninger og elektronik*

  * Skal på genbrugspladsen

  Papir

  Ja tak

  • Aviser, ugeblade, magasiner og reklamer uden plastomslag
  • Bøger (KUN med blødt omslag)
  • Breve og kuverter (også med rude)
  • Kartonemballage fra morgenmad, tandpasta og lignende
  • Æggebakker, tegnepapir og lignende

  Nej tak

  • Vådt eller snavset papir skal i restaffald
  • Pizzabakker, juice- og mælkekartoner skal i restaffald
  • Pap og bøger med hårdt omslag skal på genbrugspladsen
  • Plastfolie fra magasiner og reklamer skal i plast

  Glas - skyl kort for de værste madrester (lægges løst i beholderen)

  Ja tak

  • Vin- og ølflasker uden pant
  • Tomme konservesglas fra syltetøj, rødbeder, sild og lignende
  • Drikkeglas og kander inkl. glasskår
  • Anden glasemballage, f.eks. fra juice eller saft

  Nej tak

  • Spejle*
  • Vinduesglas*
  • Keramik og porcelæn*
  • Stentøj* (f.eks. ildfaste fade)
  • Metal- og plastlåg skal sorteres i hhv. metal og plast

  * Skal på genbrugspladsen

  Hvad skal jeg gøre med f.eks. batterier eller småt elektronik?

  Batterier

  Du kan aflevere dine brugte batterier på låget af papirbeholderen. Ordningen gælder alle mindre batterier, som almindelige batterier til legetøj og fjernbetjeninger, batterier fra høreapparater, mobiltelefoner og bærbare computere. Bilbatterier hører ikke ind under denne kategori. Dem skal du aflevere på genbrugspladsen.

  Du skal lægge batterierne på låget af papirbeholderen i en klar frysepose (max 4 liter). Skraldemændene samler batterierne sammen og afleverer dem til batteriernes producenter / importører - en såkaldt 'producent-ansvars-ordning'.

  Når du afleverer batterier, skal du huske:

  • Posen skal være gennemsigtig, max fire liter og må ikke indeholde andet end batterier.
  • Luk posen med en knude
  • Læg posen på låget af beholderen til papir
  • Bind IKKE posen fast til håndtaget på affaldsbeholderen!
  • Hvis du oplever problemer med, at posen blæser ned fra beholderen, må du vente med at lægge posen ud til indsamling, indtil der er flere batterier i posen.

  Småt elektronik

  Aflever småt elektronisk affald på låget af papirbeholderen. Små, elektroniske apparater er alt, der er drevet af ledning, batterier eller solceller, og som kan være i en 4-liters frysepose. F.eks.:

  • Barbermaskiner
  • Mobiltelefon
  • Fødselsdagskort med lyd
  • Elektrisk legetøj
  • Ure
  • Hårtørrer
  • Cykellygter
  • Fjernbetjeninger
  • Små massageapparater
  • Glattejern
  • Computerudstyr
  • Elektrisk tandbørste
  • Lamper
  • Stavblender
  • Sko med lys

  Husk at tage batterierne ud, inden du afleverer dine små elektroniske apparater. 

  Sparerpærer, glødepærer, halogenspots og lysstofrør er ikke elektronik affald, men derimod farligt affald. Dem skal du aflevere på genbrugsstationen.

 • Hvorfor skal jeg skylle affaldet?

  Du skal give plast, metal og glas et hurtigt skyl med koldt vand, så der ikke er nævneværdige rester tilbage. Affaldet skal altså ikke gøres klinisk rent, men de værste rester skal væk.

  Der er flere grunde til, at du skal skylle affaldet:

  1. Hvis du ikke skyller affaldet, er der en risiko for, at det ikke kan genanvendes. Det kræver meget mere vand at lave produkter af plast, metal og glas ud af råvarer, end det gør at lave dem af genanvendte materialer. Der spares derfor en masse vand ved, at du skyller affaldet, så det kan genanvendes.
  2. Plast, metal og glas bliver kun tømt hver 4. uge. Hvis du ikke skyller dit affald, er der derfor en risiko for, at affaldet med dets madrester vil tiltrække rotter og andre ubudne gæster.
    
 • Bliver affaldet ikke bare blandet sammen alligevel?

  Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.

  Det sker der med affaldet fra Stevns Kommune:

  • Restaffald afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk, og udnyttes til produktion af el og fjernvarme.
    
  • Madaffald bliver til biogas, som kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne. I første omgang køres det til Energitårnet Argo i Roskilde. Fra Energitårnet Argo sendes madaffaldet til forsorteringsanlægget i Holsted af Gemidan A/S. Forsorteringsanlægget er et såkaldt pulperanlæg, hvor madaffaldet blandes med vand og røres sammen til en grød. Se en film om anlægget her. Derefter køres madaffaldet med store tankvogne til et nærliggende biogasanlæg ved Rødding (Linkogas). Her behandles madaffaldet sammen med gylle. Madaffaldet bioforgasses, og biogassen bliver renset og opgraderet til en kvalitet, som kan bruges til transport og distribueres over naturgasnettet. Efter afgasning bliver den afgassede biomasse (madaffald, gylle m.v.) leveret til landmænd i lokalområdet, hvor det bruges som gødning på markerne.

   Fra starten af 2021 vil madaffaldet blive forbehandlet på et nyt anlæg i Ølstykke hvorfra det køres til bioforgasning i Odense.
    
  • Plast transporteres til Argos Genbrugsterminal i Gadstrup, hvor de foretager et kvalitetstjek og sorterer fejl fra. Herefter presses plasten i store baller, som sælges til plastfabrikker, hvor plasten bliver vasket, sorteret og granuleret (knust i små stykker). Bagefter smeltes granulatet om til nye produkter; f.eks. urtepotter, havemøbler, brillestel og køkkenredskaber.
    
  • Metal transporteres til Argos genbrugsterminal i Gadstrup, hvorefter det sælges til genvindingsindustrien. Det bliver smeltet om til f.eks. nye dåser, cykelstel, sølvpapir eller hjulene til en bil.
    
  • Papir transporteres til Argos Genbrugsterminal i Gadstrup, hvor de foretager et kvalitetstjek og sorterer fejl fra. Herefter sælges det til genvindingsindustrien.
 • Hvornår tømmer I mine beholdere?

  Vi tømmer dine beholdere efter en fast plan (tømmefrekvens). Tømmefrekvensen er ens for alle, og den ændrer vi ikke.

  Tømmefrekvenser: 
  •    Rest- og madaffaldet tømmes hver 14. dag (ugentligt i juni-august) 
  •    Plast- og metalaffaldet tømmes hver fjerde uge
  •    Papir- og glasaffaldet tømmes hver fjerde uge

  Hvis du ikke oplever, at tømmefrekvensen passer til dine behov, kan du vælge at få nogle flere eller større beholdere.

  Kalender: Se hvornår vi tømmer dine beholdere
  Beskedservice: Få besked, når din beholder bliver tømt

  Er der dage, hvor I ikke henter affald?

  Ja, din renovationsarbejder holder fri den 25. december og 1. januar.

  Din tømmekalender mangler derfor tømmedagene for de sidste par uger af december. De sidste tømmedage bliver tilføjet i løbet af efteråret, når renovatøren har lagt en plan for, hvordan tømningen påvirkes af de to fridage. Den opdaterede tømmekalender vil senest være klar i starten af december.

  Du kan se datoen for afhentning på din adresse i tømmekalenderen.

 • Jeg har ikke fået tømt min beholder

  Der kan være to grunde til, at du ikke får tømt din beholder: Enten har du eller renovatøren lavet en fejl.

  Sørg for, at du ikke selv laver fejl

  Hvis du laver en fejl, kan eller må renovatøren ikke tømme din beholder. Husk derfor følgende:

  • Sorter dit affald korrekt 
  • Overhold adgangskravene
  • Overfyld ikke din beholder – låget skal kunne lukke
  • Luk låsemekanismen, så dobbeltlåget ikke åbner sig under tømning (det medfører risiko for, at beholderen går i stykker)

  Har din fejl medført, at du ikke får tømt, vil renovatøren hænge en seddel på den pågældende beholder, så du kan rette op på fejlen.

  Hvis du ikke kan vente på at få tømt beholderen til næste gang, kan du for egen regning bestille en ekstra tømning.

  Fejl fra renovatøren

  Har skraldemanden ikke hængt en seddel på din beholder, kan du gå ud fra, at den manglende tømning skyldes en fejl. 

  Du kan indmelde fejlen via selvbetjening, via app’en Affaldsportal, eller ved at kontakte Urbaser (se kontaktoplysningerne nederst på siden).
   

 • Hvilke krav har I til placeringen af mine affaldsbeholdere?

  Krav til placering af beholder:

  • Du skal placere dine affaldsbeholdere et sted, hvor der fra fliserne og op er en frihøjde på mindst 2,2 meter – det gælder også for adgangsvejen til beholderne. Der må max være 25 meter fra bilens holdeplads til beholderne, og der skal være to meters frirum til f.eks. din bil.
  • Der må max være én låge ind til beholderne, og den skal kunne åbnes nemt og forblive åben.
  • Underlaget på vejen til beholderne skal være kørefast, og der må ikke være trapper eller væsentlige stigninger.
  • Vejen til beholderne skal altid være ryddet, også i vinterhalvåret. Adgangsvejen skal saltes efter behov.
  • Hjul og håndtag på beholderne skal vende mod skraldemanden.
  • Du skal sikre, at skraldemanden har adgang til affaldsbeholderne uden risiko for at blive forulempet af f.eks. hunde.
  • Hvis du ikke kan indrette adgangsforholdene korrekt, kan du sætte beholderen ud til skel dagen før afhentningen.

  Se krav til adgangsvej:

  Tegning over adgangsforhold med måleangivelser for beholders fysiske placering

 • Jeg har ikke plads til de nye beholdere

  Alle kommunens husstande (både helårs- og sommerhuse) skal kunne komme af med deres sorterede affald ved deres bolig. Du kan derfor ikke blive fritaget ordningen, selvom du mener, at du ikke har plads.

  Sådan kan du få bedre plads til beholderne:

  • Dine beholdere behøver ikke at stå samlet, så længe de lever op til adgangskravene.
  • Du kan også sætte nogle beholdere længere væk, end adgangsreglerne tillader – så skal du blot stille beholderne frem til skel, når de skal tømmes. Du kan tilmelde dig besked-service, så du modtager en e-mail eller en sms 1-2 dage før tømning, så du bliver mindet om, at du skal huske at sætte beholderne frem.
  • Del beholdere med din nabo – vær dog opmærksom på, at du fortsat vil blive opkrævet som om, at du har dit eget standardsæt.
    
 • Hvad koster det? (Takster)

  Der er mange udgifter forbundet med opstarten af en ny affaldsordning; der er f.eks. udgifter til indkøb af nye beholdere, informationsmateriale og nye skraldebiler. Indsamling af affald er brugerfinansieret, så når kommunens udgifter stiger, stiger taksten for dig som forbruger. Derfor stiger din takst pr. 1. maj 2020, når den nye ordning træder i kraft.

  Se taksterne

  Ny gebyrstruktur

  Med den nye affaldsordning følger der også en ny gebyrstruktur, som skal være til at fremme sorteringen i Stevns Kommune. Renovationsgebyret vil fremover bestå af en fast og en variabel del:

  • Den faste del omfatter administrationsgebyr, adgang til genbrugspladsen, haveaffaldsordningen og henteordningerne for plast, metal, papir og glas. Den faste del af gebyret er således ens for alle, uanset hvor mange eller hvor store beholdere du har til hhv. plast, metal, papir og glas.
  • Den variable del afhænger af, hvor mange eller hvor store beholdere du har til rest- og madaffald. Standardstørrelsen (og den mindste beholder vi har) er på 240 liter. Hvis du har en større beholder på mere end 240 liter til rest- og madaffald, skal du derfor betale et større gebyr.

  Fælles beholdere

  Deler du affaldsbeholdere med andre, skal din husstand som minimum betale for et standardsæt bestående af 240 liter rest/mad, 240 liter plast/metal og 240 liter papir/glas.

 • Hvordan har I bestemt, hvilken beholder jeg skal have?

  De fleste husstande er blevet tildelt standardsættet, som består af tre todelte beholdere:

  • 240 liter rest/mad
  • 240 liter plast/metal
  • 240 liter papir/glas

  Det er kun, hvis du tidligere har haft en beholder til restaffald på 190 liter (med ugetømning), at du automatisk har fået en større beholder til rest/mad på 370 liter.

  Hvis du har været i kontakt med Affald og Genbrug og aftalt en anden beholdersammensætning, er det selvfølgelig det aftalte, du har fået.

  Oversigt: Opdeling af de todelte affaldsbeholdere

  Opdeling: Todelte beholdere

  Opdeling

  60%

  40%

  1. Plast/metal Plast Metal
  2. Papir/glas Papir Glas
  3. Rest/mad Rest Mad
 • Hvilke beholdere kan jeg vælge imellem?

  Her er dine muligheder for at vælge beholdere, hvis du deler beholdere med andre, eller har behov for mere plads til dit affald. Vær opmærksom på, at det kun er ejeren af ejendommen, der kan ændre på den sammensætning af beholdere, vi har givet fra starten:

  Disse beholder kan du vælge imellem.
    Rest Mad

  Rest/

  mad

  Plast Metal

  Plast/

  metal

  Papir Glas

  Papir/

  glas

  240 L X X X X X X X X X
  370 L X   X X X X X X X
  660 L X     X     X    
 • Jeg vil gerne bytte min beholder

  Hvis det viser sig, at de nye beholdere ikke passer til dine behov, kan du altid bytte til nogle andre, der passer dig bedre. Du må gerne bruge din beholder helt ind til den ombyttes. Urbaser kan sagtens tage en fyldt beholder med sig retur.

  Du kan se gebyrerne under takster. Hvis du kun skal have en ekstra beholder leveret, koster det det samme som en ombytning.

  OBS: Vær opmærksom på, at der kun er ugetømning i sommermånederne. Fra september til maj tømmes rest- og madaffald kun hver 14. dag.

  Send anmodning om at bytte dine beholdere.

  Status på levering

  Hvis du ikke har modtaget din ombytning til tiden, kan du kontakte Urbaser og bede dem om at give dig en status. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

 • Hvad er beholdernes mål i cm?

  Beholdernes mål er:

  Beholdermål i cm.

  Beholdermål (i cm)

  Beholderstørrelse: Højde: Bredde: Dybde:
  240 105,9 58,2 72,9
  370 106,8 77,0 81,1
  660 121,8 125,5 77,3
 • Hvordan får jeg plads til at sortere mit affald indenfor?

  Du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvordan du vil indrette dig, så det bliver lettest muligt at sortere dit affald. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at komme godt i gang. Derfor får du og din husstand leveret en lille grøn madspand og et sorteringsnet (OBS: sorteringsnettet efterleveres pga. coronavirus):

  • Madspanden til dit madaffald er på 7,5 liter, og måler 22,8 cm i højden, 26,8 cm i bredden og 22,3 cm i dybden. Du kan have den stående i dit køkkenskab, på køkkenbordet, på gulvet eller et helt fjerde sted, som passer bedst til dig.
  • Sorteringsnettet består af fire rum til henholdsvis plast, metal, papir og glas, og måler 35 cm i højden, 40 cm i bredden og 22 cm i dybden. Nettet gør det lettere at samle dit affald og bære det hele ud til beholderen på én gang. Du kan f.eks. have nettet stående i køkkenskabet, på en reol eller hængende på døren eller væggen.
    
 • Poser til madaffald

  De grønne poser til madaffald vil også være gratis i 2021. Om poserne permanent skal forblive gratis, bliver afgjort i løbet af 2021.

  Sådan får du nye poser, hvis du har egne beholdere 

  Du får fat på nye poser ved at binde en pose om håndtaget på din beholder til rest- og madaffald. Du skal gøre det senest dagen før, du får tømt din beholder – så lægger skraldemanden de nye poser på beholderens låg, efter den er tømt. 

  Hvis du slet ikke har flere af de udleverede poser tilbage, kan du binde en vilkårlig pose om håndtaget i stedet. Uanset hvilken pose du bruger, skal du huske at fjerne posen fra håndtaget, efter du har fået de nye poser leveret. Brug gerne posen igen, hvis den ikke er gået i stykker.

  Sådan får du nye poser, hvis du deler beholdere med andre

  Hvis du har fællesbeholdere, får du nye poser gennem din formand eller dit boligselskab. Formanden eller boligselskabet skal sende en mail til affald@stevns.dk og oplyse ca. hvor mange beboere, der bor i området – så sender vi en kasse afsted med et passende antal poser.

  Posernes materiale

  I Stevns Kommune har vi valgt en pose af genanvendt plast, frem for en pose af bioplast. Det er der flere gode grunde til:

  • Plastposer er mere holdbare end poser i bioplast, så de går ikke så nemt i stykker, hvis de bliver lidt tunge.
  • Poser i bioplast kan i varmt vejr begynde at gå i opløsning i beholderen, hvilket medfører lugt og risiko for fluer og maddiker samt et dårligt arbejdsmiljø for skraldemanden.
  • De anlæg, som omdanner madaffaldet til biogas og gødning, kan frasortere plastposerne inden affaldet bliver behandlet. Det er endda nemmere at sortere almindelige plastposer fra end halvopløste poser i bioplast, så slutproduktet bliver faktisk renere med almindelige plastposer. De frasorterede plastposer kan efterfølgende indgå i produktion af nye plastposer.
 • Sorteringsnet

  Vi har fået produceret et sorteringsnet til alle husstande for at gøre det så let som muligt at sortere affaldet. Desværre er nettet ikke lige så godt og funktionelt som forventet.

  Der er dog ingen grund til at smide det ud, for nettet kan stadig bruge til det, det er beregnet – sortering af plast, metal, papir og glas. Kreative stevnsborgere har f.eks. fundet på en simpel løsning: Hold affaldet adskilt i nette ved at fore dets rum med poser, som du sætter fast med klemmer eller lignende. Du kan også bruge nettet som et indkøbsnet, hvis du har lyst til det. 

  Har du ikke modtaget sorteringsnettet endnu, skal du anmelde det som en afvigelse. Så får vores renovatør rettet op på fejlen hurtigst muligt.

  Har du ikke brug for sorteringsnettet, kan du returnere det på en af genbrugspladserne, når du skal derhen næste gang – så kan andre få glæde af nettet. Det er desværre ikke muligt, at vores renovatør tager nettet med retur i forbindelse med en tømning.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

  Hvis du har ekstra affald, har du tre mulige løsninger:

  1. Køb ekstra affaldssække. Sækkene sælges i bundter á fem stk., og prisen dækker de fem sække, udlevering, afhentning og forbrænding samt administration. Du bestiller sækkene per telefon 56 25 05 50 direkte til Urbaser. Se hvad det koster.
  2. Du kan bestille en ekstra tømning af din beholder. Det gør du samme sted, som du anmelder en afvigelse. Se hvad det koster.
  3. Bestil en større beholder til dit affald via selvbetjening.
 • Kan jeg bestille vask af mine beholdere?

  Ja, Urbaser tilbyder at vaske beholderne et par gange om året. For at de gør det, kræver det dog, at der er mindst 100 beholdere i alt, der skal tømmes. Dvs. at du ikke kan bestille en beholdervask fra den ene tømning til den anden.

  Vi informerer mere om muligheden for beholdervask, når tidspunktet for den eventuelle første vask nærmer sig.

 • Hvor tit henter I storskrald?

  Vi har ikke en storskraldsordning i Stevns Kommune. Til gengæld har vi to gode genbrugsstationer, hvor du kan komme af med storskrald, haveaffald, farligt affald mv.

 • Hvordan kan man klage eller give feedback?

  Hvis du vil klage over renovatøren, kan du gøre det ved at kontakte Urbaser (se kontaktinformation nederst på siden).

  Vil du klage over affaldsordningen, kan du gøre det ved at sende en mail til affald@stevns.dk.

 • Hvad sker der med mine gamle beholdere?

  Vi henter de gamle beholdere i løbet af maj og juni. Det PWS, som også har leveret de nye beholdere, som henter dem, og de smelter de gamle beholdere, så de kan bruges til produktion af nye beholdere.

  Afhentning

  Afhentning af dine gamle beholdere sker helt automatisk, når den nye ordning er trådt i kraft. I forbindelse med afhentningen skal du være opmærksom på to ting:

  1. Der må ikke være noget affald i beholderne. Når skraldemændene tømmer de gamle beholdere sidste gang, sætter de et stykke tape henover låget på dem, som fortæller dig, at du ikke længere må bruge dem.
  2. Beholderne skal være synlige, og de generelle adgangskrav skal være opfyldt. Hvis beholderne ikke står synligt, tager vi dem ikke med. Det samme er tilfældet, hvis adgangskravene ikke er opfyldt.

  Se hvornår vi henter din beholder (pdf)
  Dokumentet er langt og indeholder en alfabetisk oversigt over alle kommunens veje/husnumre. Vær opmærksom på, at der kan ske forsinkelser, som betyder, at vi først kommer forbi din adresse en eller to hverdage efter den udmeldte dato.

  Jeg har valgt at beholde mine gamle beholdere

  Vi henter ikke dine gamle beholdere, hvis du valgte at beholde den ene eller begge dine gamle beholdere inden den 23. marts.

  Nåede du ikke tidsfristen, kan du stadig vælge at beholde dine gamle beholdere. Det gør du ved at sætte dem væk, når de er blevet tømt for sidste gang. På den måde kan PWS ikke finde dem, og derfor bliver de ikke taget med.

  Hvis du beholder din gamle beholder, er den din. Den vil ikke blive tømt af kommunen, og hvis du ikke længere vil have den, skal du selv aflevere den på genbrugspladsen. 

  Jeg vil alligevel ikke beholde mine gamle beholdere

  Hvis du har fortrudt dit valg om at beholde dine gamle beholdere, skal du selv skille dig af med dem. Det gør du ved at aflevere dem på genbrugspladsen.

 • Affaldsfigurer

  For at støtte fortællingen om den nye affaldsordning har vi udviklet seks figurer som hver repræsenterer en af de affaldstyper, du skal sortere dit affald i.

  Grafik: Seks figurer, som viser affaldstyper - mælkekarton, gulerod, avis, glas, plastflaske og konservesdåse.

  Restbjørn

  Jeg er alt det, genbrugsmedarbejderne ikke vil lege med. Jeg er restaffald, som skal til forbrænding. Jeg består f.eks. af pizzabakker, mælkekartoner og støvsugerposer.

  Hvis du vil med ud og brænde dæk af, er jeg fyrigt selskab. Men du skal regne med at få en masse røg. Der er altid gang i mig, og du kan roligt regne med, at det bliver en vild fest, når jeg er med.

  Mit motto er: Hellere brænde igennem end brænde ud!

  Madsine

  Hvis der er noget, som kan få mig op i det røde felt, er det madspild! Jeg er madaffald, som bliver genanvendt til biogas og gødning. Jeg består f.eks. af frugt og grønt, ben, knogler og æggeskaller.

  Jeg har skrevet en kogebog om, hvordan man kan bruge alle sine madrester, og jeg slapper allerbedst af, når jeg går i haven og passer mine kompostorm og mine biodynamiske gulerødder.

  Mit motto er: Intet skal spildes!

  Plastine

  Jeg føler ofte, at folk misforstår mig. Jeg er plastaffald, som bliver genanvendt til nye plastprodukter. Jeg består f.eks. af plastdunke, plastfolie og urtepotter.

  Når jeg viser min bløde side, bliver jeg gang på gang brændt af, så med tiden er jeg nok blevet lidt hård i filten. Det værste, jeg ved er, når min familie ligger og roder nede i restaffaldet, for jeg ved præcis, hvordan det føles!

  Mit motto er: Alle har fortjent en ny chance!

  Metalbert

  Jeg er en mand, der kender sit værd. Jeg er metalaffald, som bliver genanvendt til nyt, værdifuldt metal. Jeg består f.eks. af øl- og sodavandsdåser, gryder, bestik og stanniol.

  Man kan godt risikere at skære sig på mine kanter, men de fleste vil alligevel gerne have fingrene i mine ressourcer. Jeg hjælper gerne, men kun hvis reglerne bliver overholdt. For mig kan intet bøjes.

  Mit motto er: Vi gør det efter bogen!

  Papilotte

  Jeg har båret så mange bogstaver i mit liv, at jeg kender alle ord i verden. Jeg er papiraffald, som bliver genanvendt til nyt papir. Jeg består f.eks. af aviser og magasiner, breve og æggebakker.

  Min hjerne er fuld af historier, og jeg taler med træerne. Det griner folk ad, men vi har nogle fantastiske fætter-kusinefester! Jeg elsker duften af tryksværte så højt, at jeg suger det til mig. Til gengæld hader jeg, når folk bruger mig som omslag til fisk.

  Mit motto er: Træerne længe leve!

  Glastrid

  Reinkarnation er ikke noget, jeg tror på. Det er noget, jeg ved. Jeg er glasaffald, der bliver genanvendt til nye glasprodukter. Jeg består f.eks. af vinflasker, syltetøjsglas og drikkeglas.

  Jeg kan erindre alle mine tidligere liv og har levet så mange gange, at jeg kan huske, dengang ølkasser var af træ, og vi alle sammen lå oven i hinanden i stedet for at stå. Jeg er en mester i hjemmelavet marmelade, og vil du i kontakt med din spirituelle side, er du altid velkommen hos mig og mine krystaller. 

  Mit motto er: Alting bliver født på ny!

 • Malebog

  Vi har lavet en malebog til børnene med vores affaldsfigurer og eksempler på, hvordan de skal sortere affald. Den er lige til at printe ud.

  Malebog (pdf)

 • Til sommerhusudlejere

  Udover den lange sorteringsvejledning, har vi lavet tre korte versioner af sorteringsvejledningen: en på dansk, en på engelsk og en på tysk. Hav dem gerne liggende i dit sommerhus, så dine gæster også ved, hvordan de skal sortere deres affald.

 • Regulativ for husholdningsaffald

  Læs mere om reglerne for husholdningsaffald i Regulativ for husholdningsaffald (pdf)

 • Hvordan tilmelder jeg mig affaldsordningen?

  Jeg er ny ejer af et eksisterende hus

  Du skal ikke gøre noget, hvis du har købt et hus, der allerede er tilmeldt affaldsordningen. De nye ejeroplysninger bliver automatisk hentet, når hussalget er tinglyst.

  Hvis huset ikke er tilmeldt affaldsordningen, skal du gøre det samme, som hvis du var ejer af et nybygget hus.

  Mit hus er nybygget

  Du tilmelder dig den kommunale affaldsordning ved at sende en mail til affald@stevns.dk. Gør det gerne i god tid – så er der større chance for, at beholderne står klar ved indflytning.

  Du skal oplyse os følgende:

  • Navn på ejer
  • Adresse
  • Antal beboere

  Ved at oplyse sidstnævnte kan vi bedst muligt finde ud af, hvilke beholdere du har brug for.

Kontakt

Urbaser

Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup
Tlf.: 56 25 05 50

Sidst opdateret

19.10.2020