Databeskyttelse på sociale medier

Formål: Hvorfor bruger vi personoplysninger på sociale medier?

Vi er til stede på sociale medier, fordi det er en god platform til at dele gode historier, bringe serviceinformationer osv. Vi indhenter ikke samtykke, når vi bruger billeder/video, men lægger vægt på ordentlighed og sund fornuft.

Når Stevns Kommune behandler personoplysninger på sociale medier, gør vi det med henblik på at kunne håndtere dine oplysninger i forbindelse med administration af henvendelser, indlæg eller anden interaktion på det sociale medie.

Grundlag: Hvorfor kan vi bruge dine personoplysninger?

Når vi bruger personoplysninger til at målrette vores indhold, gør vi det, så vi bedst muligt kan løfte de kommunikationsopgaver, vi har som offentlig myndighed. De oplysninger, som du selv angiver på det sociale medie anvendes ligeledes i forbindelse med løsning af denne kommunikationsopgave.

Retsgrundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt artikel 9, stk. 2, litra e.

Indholdstyper: De personoplysninger vi håndterer

Når du skriver til os på sociale medier, behandler vi dit navn/brugernavn og henvendelsens indhold.

Når vi offentliggør oplysninger, bruger vi kun de oplysninger, vi har fået tilladelse til at dele. Det drejer sig typisk om navne, interviews, billeder og video.

Hvis vi målretter vores indhold (boost), segmenterer vi på køn, alder, geografi og interesser på baggrund af den viden, den enkelte social medie-platform har om dig. Vi har kun adgang til oplysningerne i pseudonymiseret form. Det er således kun de enkelte sociale medier, der kan identificere dig på baggrund af oplysningerne.

Ansvar for henvendelsers indhold

Det er den enkelte bruger, der har ansvaret for indholdet i en henvendelse. Vi anbefaler derfor, at du ikke deler oplysninger, du ikke ønsker offentliggjort. Samtidig forbeholder vi os retten til at fjerne stødende materiale eller materiale, der enten er ulovligt eller ikke følger vores retningslinjer. Hvis vi sletter et opslag, gør vi det uden forudgående kontakt. Vi gemmer altid opslag i vores journalsystem, vi har slettet. Har du fået slettet et opslag, og er uenig i det, er du velkommen til at skrive til face-book@stevns.dk

Vi sagsbehandler ikke på vores social medie platforme, ligesom vi heller ikke gør brug af beskedfunktionen på Facebook.

Sletning

Som udgangspunkt sletter vi oplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem.

På sociale medier vil dine henvendelser og vores offentliggjorte indhold dog ligge tilgængeligt, så længe det pågældende sociale medie tillader det.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen – udover ovennævnte rettigheder - en række andre rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Stevns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver.

Dine rettigheder indebærer bl.a.:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige eller unøjagtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det kan f.eks. gælde, hvis du optræder i et opslag, du ikke har lyst til.
  • Ret til begrænsning af behandling. Hvis du bestrider de personoplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af personoplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for personoplysningerne.
  • Ret til dataportabilitet. Du har ret til at modtage personoplysninger, du har stillet til rådighed for Stevns Kommune, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til f.eks. en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.

Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Sådan kontakter du os

Databeskyttelsesrådgiver i Stevns Kommune

Indeholder din henvendelse oplysninger, du ønsker at holde fortrolige, anbefaler vi, at du bruger Digital Post til at kontakte kommunen. Læs mere under sikker post

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger

Indholdsfortegnelse