Du er her

Stevns Klint – processen bag besøgscentret

Stevns Klint har universel betydning for hele menneskeheden! Det besluttede UNESCO, da de udpegede klinten til at være verdensarv i 2014.

Her kan du få et indblik i vores planlægningsproces frem mod et nyt besøgscenter i verdensklasse og formidling af alle oplevelserne som perler på en snor langs Stevns Klint.

Mere viden

Stevns Kommune har stiftet Verdensarv Stevns, som varetager den daglige forvaltning af verdensarvsområdet. Du er også velkommen til at skrive til verdensarv@stevns.dk.

Værd at vide om verdensarvsprocessen

Fold alle ud
 • 2019: Projektering og 1. spadestik

  Projektering og indgåelse af bygherrekontrakter.

  Første spadestik til det nye besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud.

 • 2018-2019: Kommuneplantillæg og lokalplan

  Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for besøgscentret.

 • 2018: Arkitektkonkurrence

  Arkitektkonkurrence og offentliggørelse af vinderprojektet.

 • Januar 2017: Fondsansøgning

  Stevns Kommune har udarbejdet fondsansøgning til etablering af besøgs- og formidlingstilbud som perler på en snor langs Stevns Klint - herunder besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, samt forbedring og styrkelse af Højerup. Se hele ansøgningen (pdf).

 • Ultimo 2016: Forberede arkitektkonkurrence

  Forberedelse og opstart af arkitektkonkurrence (udarbejdelse af program).

 • 15. juni 2016: Nu Verdensarv Stevns

  Bestyrelsen i Udviklingsgruppen Stevns Klint beslutter at kalde den nye organisation for Verdensarv Stevns. 

  Det nye navn rummer i højere grad organisationens forvaltningsansvar og antages samtidig at repræsentere organisationen bedre i udlandet.

 • April-maj 2016: Turismestrategi og forretningsplan

  Stevns Kommunes konsulenter på verdensarvsprojektet udarbejder en ny turismestrategi og forretningsplan for besøgscentret.

  Turismestrategien er en konkretisering af visionen fra den turismepolitiske redegørelse.

  Forretningsplanen for besøgscentret skal målrettes fonde og andre nære samarbejdspartnere. Igennem arbejdet med forretningsplanen forberedes det kommende arbejde med udarbejdelse af program til arkitektkonkurrencen.

 • 17. marts 2016: Studietur

  Stevns Kommune inviterede en række nøglepersoner på studietur til Moesgaard Museum, Kongernes Jelling og Christiansfeld for at finde inspiration til det kommende besøgscenter. Se film fra turen.

 • 15. marts: Verdensarvsdag

  Stevns Kommune og Udviklingsgruppen Stevns Klint afholdt Verdensarvsdag 2016.

 • Juni 2015 - :Søge fonde

  Stevns Kommune arbejder på at søge fonde, som skal finansiere besøgscentret.

 • Ultimo 2015: Ny asfalt ved Boesdal

  Vi lagde nyt asfaltslidlag på adgangsvejene til Boesdal Kalkbrud for at forbedre adgangsforholdene.

 • 9. november 2015: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen modtaget

  Stevns Kommune modtog forsøgstilladelsen, som giver mulighed for at etablere er besøgscenter i Boesdal. Det betyder, at vi er et af de ti forsøgsprojekter, som får tilladelse til at ophæve strandbeskyttelseslinjen. Med dette projekt ønsker kommunen at fremme den lokale og regionale turisme.

 • 30. oktober 2015: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

  Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen meddelte, at Stevns Kommune er udvalgt som én af de i alt 10 kommuner, der bliver en del af regeringens forsøgsordning, der skal fremme turismen i kystnære områder. Stevns Kommune har fået forsøgstilladelse til at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen i Boesdal Kalkbrud og i Højerup, og dermed er besøgscentret i Boesdal Kalkbrud et skridt tættere på at blive til virkelighed. 

  Vi kan kun bygge ud fra det konkrete projekt, vi har ansøgt om. Dette ville under normale omstændigheder ikke være muligt, da strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter zone, som fra strandkanten og 300 meter ind på land fastsætter særlige strikse regler for, hvordan man må bygge og bo. Stevns Kommune har derfor nu mulighed, for at gå i gang med at planlægge et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, som skal formidle områdets unikke geologiske historie og fortællingen om fiskeleret, hvilket var med til at sætte Stevns Klint på UNESCOs verdensarvsliste.

  Besøgscentret i Boesdal Kalkbrud er en central del af vores strategi for, hvordan Stevns får mest mulig udbytte af udnævnelsen til verdensarv ved at binde de mindre og større natur- og kulturattraktioner langs Stevns Klint sammen fysisk og mentalt. Besøgscentret skal fungere som et klart ankomststed, der starter fortællingerne. Vi har samtidig planer om at udvikle Højerup og give området et løft til glæde for de besøgende. Det er dog ikke besluttet, hvilke tiltag, vi sætter i gang i Højerup.

 • Ultimo august 2015: Forretningsmodel for besøgscentret

  Dansk Bygningsarv går i gang med at udarbejde en forretningsmodel for Stevns Klint Besøgscenter. Dette materiale skal være med til at præcisere besøgscentrets indhold, samt retningslinjer for den kommende arkitektkonkurrence.

  Stevns Kommune ønsker, at besøgscenteret skal opnå en høj arkitektonisk kvalitet og det er derfor besluttet at udbyde 'udformningen og placering af besøgscenter, samt omgivelser (herunder parkeringsforhold)' i en arkitektkonkurrence. Først efter arkitektkonkurrence ved vi, hvor i Boesdal Kalkbrud et besøgscenter og herunder parkeringsforhold skal placeres.

 • 17. august 2015: Infomøde for naboerne til Boesdal Kalkbrud

  Stevns Kommune afholdt informationsmøde for naboerne til Boesdal Kalkbrud på rådhuset i Store Heddinge. Mødet handlede om processen omkring planlægningen af det kommende besøgscenter, og deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål. Se spørgsmål og svar her (pdf).

 • 30. april 2015: Endelig placering i Boesdal Kalkbrud

  Kommunalbestyrelsen besluttede den endelige placering af besøgscentret i Boesdal Kalkbrud. Samtidig indsendte Stevns Kommune en ansøgning til Naturstyrelsen, så nu venter vi på svar på, om vi bliver en af de ti kommuner, som får lov til at ophæve strandbeskyttelseslinjen.

 • Februar-april 2015: Analyse af besøgscenter

  Stevns Kommune iværksætter en nærmere analyse af et kommende besøgscenter konkrete indhold og funktioner.

 • Januar-maj 2015: Besøgscenter i Højerup på pause

  Kommunalbestyrelsen sætter udviklingen af et besøgscenter i Højerup på pause i 3-4 måneder, mens kommuner undersøger om en anden placering af besøgscentret kan give nogle andre/flere gevinster – f.eks. ved at placere besøgscentret i Boesdal Kalkbrud.

 • November 2014: Besøgsområde i Højerup

  Kommunalbestyrelsen trækker et kommuneplantillæg for besøgsområdet i Højerup tilbage. Årsagen var, at man ønskede at søge Regeringens forsøgsordning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen med frist i januar måned.

 • 2009-2014: Stevns Klint bliver verdensarv

  Kulturstyrelsen foreslår Stevns Kommune at søge om optagelse for Stevns Klint på UNESCOs liste over verdensarv. Stevns Kommune går sammen med Østsjællands Museum i gang med det forberedende arbejde, og udarbejder herunder en forvaltningsplan for klinten samt den officielle ansøgning.

  I 2012 blev ansøgning og forvaltningsplan sendt til UNESCO, som i 2013 sendte sine rådgivere fra IUCN til Stevns Klint, så de kunne opleve klinten ved selvsyn.

  Den 23. juni 2014 blev Stevns Klint udpeget til at være verdensarv, da UNESCOs verdensarvskommité hold møde i Doha, Qatar.

Sidst opdateret

17.04.2018