Du er her

Ungeindsats (KUI)

Hvis du er under 25 år og modtager uddannelseshjælp eller A-dagpenge har du ret til en indsats, der kan sikre dig et ståsted i livet.

Det samme gælder, hvis du ikke er i uddannelses eller beskæftigelse og ikke modtager hjælp fra det offentlige. 

Har eller får brug for en særlig indsats, vil du få en kontaktperson. I Stevns Kommune, kalder vi kontaktpersoner - for unge under 25 år - Ungeguides. 

Din Ungeguide vil sikre, at du får en sammenhængende indsats fra kommunen og Ungeguiden er den person du skal henvende dig til, når du har spørgsmål om, hvad der skal ske. 

Din Ungeguide kan fx. hjælpe dig med:

  • Overgangen til uddannelse
  • At huske aftaler fx. med kommunen, dit praktiksted eller lignende
  • At undersøge dine muligheder

Din Ungeguide er en ansat i kommunen. Typisk en sagsbehandler eller en mentor. Det er vigtigt, at du og din Ungeguide har en god relation. I helt særlige tilfælde kan Ungeguiden være en du har en særlig god relation til men som ikke er ansat i kommunen. I disse enkeltstående tilfælde vil kommunen tage kontakt til personen for at undersøge om der kan etableres et samarbejde.

Sidst opdateret

13.08.2020