Du er her

Stevns Fyr - trappeprojekt

Stevns Fyr er udvalgt af Realdania som et af projekterne i 'Stedet tæller'. Her kan du få et indblik i processen.

2019

Trappen indvies.

2018

Trappeprojekt i 2. udbudsrunde. Herefter udførsel af projekt.

2017

Trappeprojekt i 1. udbudsrunde. Rydning påbegyndt syd for Udkiggen.

2016

Stevns Kommune har udarbejdet lokalplan 177 for området (pdf). Planen blev politisk godkendt i december 2016.

Realdania har præsenteret et foreløbigt skitseprojekt 

Projektet har opnået dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3

2015

Projektet har opnået dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

2012

Stevns Fyr blev  som valgt som et af stederne i Realdanias  kampagne 'Stedet tæller'.

Sidst opdateret

04.11.2019