Du er her

Socialt bedrageri

Stevns Kommune har en kontrolgruppe, der skal være med til at forebygge og standse socialt bedrageri.

Værd at vide om socialt bedrageri

Fold alle ud
 • Hvordan anmelder jeg socialt bedrageri?

  Du kan anmelde din mistanke digitalt via stevns.dk, pr. brev eller telefonisk, og du kan vælge at være anonym eller ikke-anonym.

  Du skal som minimum oplyse navn eller adresse på den eller de personer samt den type af socialt bedrageri, din mistanke retter sig mod. Derudover er dine egne observationer også vigtige - altså hvad din mistanke bygger på?

  Som anmelder får du ikke svar på anmeldelsen, da du ikke er part i sagen og ikke har ret til at kende vores vurdering af oplysningerne i din anmeldelse.

  Anmeld socialt bedageri

  Anonym anmeldelse
  Ikke-anonym anmeldelse

 • Jeg vil anmelde anonymt

  Du kan f.eks. benytte vores selvbetjeningsløsning eller sende et almindeligt brev, hvis du vil anmelde anonymt. Hvis du ringer til os, skal du være opmærksom på, at vi har notatpligt. Så hvis du oplyser dit navn eller andet, der kan identificere dig, skal vi skrive det ned, og journalisere det på den sag, vi opretter i vores journalsystem. Det samme gælder, når du sender et brev eller en e-mail. Både telefonnotater, e-mails og journaliserede breve mv. er omfattet af lov om aktindsigt, så vær opmærksom på hvilke oplysninger, du giver os, hvis du ønsker at være anonym.

  Med andre ord: Lad være med, på noget tidspunkt, at oplyse dit navn, adresse, telefonnummer, email osv., hvis du gerne vil være anonym.

 • Jeg har en mistanke om socialt bedrageri

  Du kan enten være anonym eller stå frem ved navn, hvis du ønsker at anmelde din mistanke om socialtbedrageri.

  Du kan anmelde din mistanke digitalt via stevns.dk, pr. brev eller telefonisk.

  Vi behandler alle henvendelser professionelt og i overensstemmelser med lovgivningen og god forvaltningsskik.

  Uberettigede anmeldelser

  Uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

 • Hvad er socialt bedrageri?

  Det er socialt bedrageri, når du får ydelser fra det offentlige, du ikke har ret til.

  Bedrageriet opstår, hvis du giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om personlige forhold til os, som gør at vi bevilger dig en støtte på et forkert grundlag. Det kan f.eks. være tilskud til friplads i daginstitution eller kontanthjælp.

 • Hvad laver kontrolgruppen?

  Vi har oprettet en kontrolgruppe, der skal være med til at forebygge og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt. Herved kan vi sikre, at pengene i vores fælles pengekasse går til mennesker med et reelt behov.

  Gruppen undersøger og behandler sager, hvor vi har mistanke om socialt bedrageri. Arbejdet tager udgangspunkt i et tæt tværfagligt samarbejde i kommunen og i samarbejde med blandt andet Politiet og SKAT.

  Vi ønsker ikke at forfølge de borgere, der modtager offentlige ydelser. Kontrolgruppens opgave er at medvirke til at sikre, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag, så kommunens borgere får de ydelser, de er berettiget til - hverken mere eller mindre.

  Har jeg ret til de ydelse, jeg får?

  Du kan også spørge Kontrolgruppen til råds, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til de ydelser, du modtager Stevns Kommune

Sidst opdateret

07.03.2019