Du er her

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien kan hjælpe dig, hvis du har et betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, hvis du har fået en senhjerneskade eller er psykisk udviklingshæmmet.

Værd at vide om Socialpsykiatrien

Fold alle ud
 • Socialpædagogisk støtte §85

  Har du en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du måske have brug for socialpædagogisk støtte.
  Formålet med at få socialpædagogiske støtte er at give dig støtte og omsorg samt hjælp til at træne og udvikle dine færdigheder, med udgangspunkt i dine egne ressourcer og vilkår.
  Socialpædagogisk støtte kan gives som et gruppeforløb og/eller et individuelt forløb. Der foretages en faglig vurdering om hvorvidt støtten skal ydes som gruppeforløb, individuelt eller en kombination af begge.

  Hvad er socialpædagogisk støtte

  Socialpædagogisk støtte er støtte, hjælp eller omsorg samt optræning og hjælp til udvikling og fastholdelse af færdigheder til personer, som har behov for det på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

  Hvordan søger du socialpædagogisk støtte

  Du skal henvende dig til voksen- og handicapenheden i Sundhed & Omsorg, hvis du vil søge om Socialpædagogisk støtte. Støtten tildeles efter en individuel og konkret vurdering.

 • Jeg er psykisk/fysisk udviklingshæmmet eller har en senhjerneskade

  Har du fået en senhjerneskade, eller er du psykisk udviklingshæmmet, kan du få individuel træning til udvikling af færdigheder, hvis du har en bevilling til støtte.

  Vi kan samtidig støtte dig med at kontakte og fastholde kontakten til 3.-person; f.eks. læge, sagsbehandler, borgerservice, jobcenter, sygehus eller bank.

  Aftal hvordan vi støtter dig bedst med din støtte- og kontaktperson.

  Du kan også få støtte til at håndtere praktiske forhold som økonomi, indkøb, madlavning, rengøring, personlig pleje, tidsbestilling til frisør og tandlæge.

 • Samværstilbuddet 'Krydset' for psykisk/fysisk udviklingshæmmede

  Som en del af støtten til mennesker, der er psykisk/fysisk udviklingshæmmede, har Stevns Kommune samværstilbuddet 'Krydset'. Her kan du være sammen med andre ligesindede uanset alder. Når du kommer i 'Krydset', har du mulighed for at lave mad, spille spil, gå ture og meget andet. Tilbuddet er brugerstyret, og vi holder brugermøder en gang om måneden.

  Der er personale tilstede, som kan rådgive dig i forhold til din situation og svare på de spørgsmål, du måtte have i forhold til din dagligdag.

  Vi mødes en gange om ugen. Tilbuddet skal du visiteres til via din sagsbehandler. Du kan komme og gå, som du har lyst til.

  Åbningstider:
  Onsdage kl. 15.00-17.00

  Munkegården
  Parkvej 1a
  4660 Store Heddinge

 • Samværstilbuddet for senhjerneskadede - 'Jernholdet'

  'Jernholdet' er et samværstilbud for senhjerneskadede i Stevns Kommune. Her har du mulighed for at snakke med mennesker, der har samme udfordringer som dig.

  Jernholdet er brugerstyret og det sociale bliver vægtet højt. Aktiviteter kan fx være:

  • Temadage omhandlende følger efter en hjerneskade
  • Maling
  • Bagning
  • Oplæsning af lokalavis
  • Banko eller quizzer
  • Grille
  • Dart
  • Gå-ture
  • Mindfulnes

  Det foregår hver torsdag klokken 9:30-12:00
  Munkegården
  Parkvej 1A
  4660 Store Heddinge

  Du skal være selvhjulpen for at deltage på Jernholdet. Det vil sige selv spise og gå på toilettet.
  Hvis du ikke er selvtransporterende eller har et netværk der kan køre for dig, er der mulighed for samkørsel med egenbetaling på 40 kr. per gang.

  Er du interesseret i dette tilbud, skal du henvende dig til Hjerneskadekoordineringsteamet via mail eller på 56 57 52 25

Sidst opdateret

14.10.2020