Du er her

Skove

Har du lyst til at tage en tur i skoven, er der mange skove at vælge imellem.

Vi har mange flotte skovområder på Stevns og flere af dem ligger helt ud til vandet.

De fleste af skovene er privatejet, så du skal følge de regler, der er skiltet ved indgangen til skoven.

 • Højstrupskoven
 • Bolskov
 • Kongeskov
 • Kirkeskov
 • Råhoved skov
 • Bøgeskoven 
 • Vallø Storskov
 • Hårlev Byskov
 • Pramskoven

Værd at vide om adgang til naturen

Fold alle ud
 • Strande

  Du må gerne bevæge dig rundt til fods på stranden hele døgnet rundt.

  På private strande må du dog ikke slå dig ned, eller bade, hvis det er mindre end 50 meter fra ejerens bolig.

  Du må gerne ride på en ubevokset strandbred fra den 1. september til 31. maj.

  Hunde må gerne være på stranden, men hold den i snor i badesæsonen (1. april til 30. september).

 • Skove

  Næsten alle skove på Stevns er private. I de private skove må du færdes til fods, men kun på skovveje og stier.

  Der er adgang fra klokken 6 til solnedgang, og du må ikke slå dig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.

  Hunde skal være i snor, med mindre det drejer sig om en indhegnet hundeskov.

  Som regel står der skilte ved indgangen til skoven med anvisninger til gæster i skoven.

 • Det åbne land

  Den største del af Stevns er landbrugsland med marker, græsarealer, markstier mm.

  Når du færdes på private arealer, skal du tage hensyn til landbrugsproduktionen og den private ejendomsret, samt respektere de skilte, du møder undervejs.

  Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Bemærk, at der kan være lokale begrænsninger. For eksempel må man kun færdes til fods på trampestien langs Stevns klint.

  På offentlige arealer ved stranden må du færdes overalt hele døgnet, med undtagelse af hegninger med græssende dyr. Sådanne arealer er f.eks. Holtug Kridtbrud som ejes af Naturstyrelsen, Stevns Fyr og Boesdal Kalkbrud, som er rekreative områder ejet af Stenvs Kommune.

  Du må også færdes døgnet rundt på Odden ved udmundingen af Tryggevælde Å. Odden ejes af Vallø Stift.

 • Stier

  Trampestien  

  Stevns Klint Trampesti strækker sig godt 20 kilometer mellem Bøgeskov Havn i nord til Rødvig Havn i syd. Stien løber gennem et fredet område. Det er ikke tilladt at cykle på stien og hunde skal være i snor.

  Kirkestien

  Kirkestien er en 2 kilometer gang- og cykelsti (pdf) over Tryggevælde Ådal mellem Strøby og Store Tårnby. Midtvejs på turen kan du gå op i fugletårnet, hvor der er flot udsigt over ådalen.

  Kløverstier

  Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der skal forene befolkningens muligheder for kultur-, frilufts- og naturoplevelser med motion og bevægelse i bynære områder. En Kløversti består som udgangspunkt af fire ruter af forskellig længde, der alle udgår fra en centralt placeret Kløverstipæl.

  I Stevns Kommune er der etableret kløverstier i Rødvig og Hårlev. Der arbejdes på også at lave kløverstier i Store Heddinge.

  Du kan læse mere om kløverstierne på friluftsrådets hjemmeside.

  Hjertestier

  En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes hele døgnet og af alle. Der er hjertestier i Bøgeskoven og i Strøby Egede.

  Du kan læse mere på Hjerteforeningens hjemmeside

  Friluftsguiden

  Du kan se kommunens stier på Friluftsguiden

 • Må jeg plukke svampe, bær og frugter?

  Du må gerne plukke svampe, bær og frugter i offentlige skove og på offentlige arealer, men du må kun samle til eget forbrug.

  I private skove må du kun tage, hvad du kan nå fra veje og stier.

  Samler du svampe i skoven, er det en god idé at lære svampene at kende, før du eventuelt serverer dem på middagsbordet. Nogle svampe er giftige, nogle få endda dødelige.

Sidst opdateret

27.02.2019