Kriterier for Stevns Kommunes handicappris

Hvem kan få handicapprisen?

Handicapprisen kan gå til en person, virksomhed, institution, forening, organisation eller andre der med sit virke er med til at forbedre vilkårene for personer med handicap i Stevns Kommune.

Handicapprisen kan for eksempel gives til en lokal ildsjæl, en virksomhed som har draget nytte af potentialet hos personer med handicap, en sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt eller et byggeri, hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap.

Der kan således være tale om

  • en eller flere personer, der støtter personer med handicap, og som med denne særlige indsats giver vedkommende en bedre hverdag.
  • en privat virksomhed, offentlig institution, forening, organisation eller andet, som med en særlig indsats har forbedret vilkårene for handicappede.

Det kunne være med henblik på:

  • at personer med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet.
  • at personer med handicap sikres bedre livsvilkår og livskvalitet, f.eks. i forbindelse med behandling, pædagogisk arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller via information i bred forstand.
  • at personer med handicap kan opleve større tilgængelighed til f.eks. bolig, forretning, museum, forsamlingslokale, skoler, sportshal eller andet, hvor handicappede sommetider kan føle sig udenfor.

Handicapprisen kan også gå til en handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicaps, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre, eller noget helt andet, som du synes, der kan sættes pris på.

Hvem kan indstille prismodtagere?

Alle borgere i kommunen kan være med til at indstille personer, virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger osv. til at modtage handicapprisen.

Prismodtageren skal bo i Stevns Kommune. Den særlige indsats, der danner baggrund for indstillingen skal, udover det man kan forvente i nære relationer, være kommet borgere i Stevns Kommune til gode.

Husk at begrunde hvorfor du mener, at den kandidat du indstiller, har fortjent at få handicapprisen.

Hvem vælger prismodtageren?

De indsendte forslag bliver vurderet af Handicaprådet, som udpeger prismodtageren.

Indholdsfortegnelse